Nisan 2022

Gastrointestinal kanalda inflamatuvar fibroid polip: Tek merkeze ait 10 yıllık deneyimin değerlendirilmesi

Inflammatory fibroid polyp of the gastrointestinal tract: An evaluation of 10 years of experience at a single center

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Nisan 2022
  • Gastrointestinal kanalda inflamatuvar fibroid polip: Tek merkeze ait 10 yıllık deneyimin değerlendirilmesi...
Yazarlar
Funda CANAZ1, Evrim YILMAZ1, Deniz ARIK1, Erkin ÖZTAŞ2, Adnan ŞAHİN3
Kurumlar
Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1Patoloji Anabilim Dalı, 3Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Eskişehir 2Acıbadem Maslak Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul
Sayfa Numaraları
21-27
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
İnflamatuvar fibroid polip, gastrointestinal kanal, histopatoloji
Keywords
Inflammatory fibroid polyp, gastrointestinal tract, histopathology

Özet

ÖZET • Giriş ve Amaç: İnflamatuvar fibroid polip gastrointestinal kanalda nadir gelişen benign bir lezyondur. Çalışmamızda 10 yılda hastanemizde gastrointestinal kanalda bildirilen inflamatuvar fibroid polip olgularının klinik, morfolojik ve immünohistokimyasal özelliklerini tartış-mayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 22 inflamatuvar fibroid polip olgusu klinik, morfolojik ve immünohistokimyasal özellikleri ilesunulmuştur. Olguların yaşı, cinsiyeti, inflamatuvar fibroid polip için uygulanan tedavi şekli, tümörün çapı, lokalizasyonu ve morfolojik özellikleriile immünohistokimyasal boya sonuçları kaydedilmiştir. Bulgular: Olguların 19’u (%86.4) kadın, 3’ü (%13.6) erkekti. Olguların yaşları 44 - 74arasında değişmekte olup, ortalama yaş 60 ± 6.9 yıldı. Lezyon boyutları 0.7 - 5.5 cm arasında değişmekte olup, ortalama 1.9 cm idi. İnflamatuvarfibroid polip en sık mide (n: 13) lokalizasyonunda idi, bunu ince barsak (n: 8) ve kolon (n: 1) takip etmekteydi. Olguların tümünde tipik morfolojiközellikler olan ince ve kalın duvarlı damarların eşlik ettiği iğsi hücre proliferasyonu ve eozinofil infiltrasyonu izlendi. Vimentin tüm olgularda diffüzpozitif bulundu. 21 olguda CD34, 3 olguda düz kas aktin pozitifti. 4 olguda östrojen reseptörü fokal boyanma, 1 olguda progesteron reseptörü fokalboyanma gösterdi. Olguların tümünde S100, desmin, CD117, androjen reseptör negatifti. Sonuç: İnflamatuvar fibroid polip submukozada lokalizeolup sıklıkla mukozaya ilerleyebilmektedir. Regüler vasküler patern, iğsi hücre proliferasyonu, eozinofilik infiltrasyon tipik morfolojik bulgularıdır.Gastrointestinal kanalda iğsi hücreli tümörlerin ayırıcı tanısında inflamatuvar fibroid polip yer almalıdır. Klasik mikroskopik görünümü dışında morfolojik bulgular gözlendiğinde ayırıcı tanının zor olabileceği akılda tutulmalı ve tanının immünohistokimyasal belirteçlerle desteklenmesi gerektiğiunutulmamalıdır

Abstract

ABSTRACT • Background and Aims: Inflammatory fibroid polyp is a rare benign lesion in the gastrointestinal tract. This study aimed to discuss the clinical, morphological, and immunohistochemical features of inflammatory fibroid polyp in the gastrointestinal tract that were reported at our hospital over 10 years. Materials and Method: This study presents 22 cases of inflammatory fibroid polyp with their clinical, morphological, and immunohistochemical features. Age, gender, inflammatory fibroid polyp treatment method, tumor diameter, localization, morphological features, and immunohistochemical staining results were recorded. Results: Of the cases, 19 (86.4%) were women and 3 (13.6%) were men, with ages 44–74 years (mean age, 60 ± 6.9 years). The lesion sizes were 0.7–5.5 cm (mean size, 1.9 cm). Inflammatory fibroid polyp was most common in the stomach (n: 13), followed by the small intestine (n: 8) and colon (n: 1). Spindle cell proliferation and eosinophil infiltration accompanied by thin- and thick-walled vessels were observed in all cases. Vimentin was diffusely positive in all cases. CD34 was positive in 21 cases, and smooth muscle actin was positive in 3 cases. Estrogen receptor focal staining was performed in four cases and progesterone receptor focal staining in one case. S100, desmin, CD117, and androgen receptor were negative in all cases. Conclusions: Inflammatory fibroid polyp is localized in the submucosa, which often extends into the mucosa. Regular vascular pattern, spindle cell proliferation, and eosinophilic infiltration are typical morphological findings. Inflammatory fibroid polyp should be included in the differential diagnosis of spindle cell tumors in the gastrointestinal tract. With morphological findings other than its classical microscopic appearance, differential diagnoses should be acknowledged as difficult and diagnosis should be supported by immunohistochemical markers.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum