Makaleler

Cilt 21 Sayı 1

Nisan 2022

Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 01-07 COVID -19 pandemi sürecinin üçüncü basamak gastroenteroloji servisi yatışları üzerine etkisiEffect of COVID-19 pandemic on hospitalization of tertiary hospital gastroenterology unitFeyzi BOSTAN1, Feyza Ç. KIZILKAYA1, Ayşe KARADURU1, Ceren ÇEVİK1, Ayhan Hilmi ÇEKİN2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1İç Hastalıkları Kliniği, 2Gastroenteroloji Kliniği, Antalya
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 8-14 Gastrointestinal kanamayla taburcu olan hastalarda anemi prevalansı ve klinik yaklaşımPrevalence of anemia and clinical approach in patients discharged after gastrointestinal bleedingSeda BAYRAK DURMAZ1, Göksel BENGİ2, Hatice KEYVAN1,Mesut AKARSU2, Müjde SOYTÜRK2, Ender ELLİDOKUZ2,Ömer TOPALAK2, Hale AKPINAR2Departments of 1Internal Medicine and 2Gastroenterology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 15-20 İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında hastalığa özgü aktivite indeksinin depresyon ve inflamatuvar belirteçler ile ilişkisiRelationship of disease-specific activity with depression and inflammatory markers in inflammatory bowel diseasesBüşra YÜKSEL1, Sinem BAYRAM1, Mehmet CİNDORUK2, Harun KÜÇÜK2Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 1Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 21-27 Gastrointestinal kanalda inflamatuvar fibroid polip: Tek merkeze ait 10 yıllık deneyimin değerlendirilmesiInflammatory fibroid polyp of the gastrointestinal tract: An evaluation of 10 years of experience at a single centerFunda CANAZ1, Evrim YILMAZ1, Deniz ARIK1, Erkin ÖZTAŞ2, Adnan ŞAHİN3Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1Patoloji Anabilim Dalı, 3Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Eskişehir 2Acıbadem Maslak Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 28-34 Proksimal özofagusta heterotopik gastrik mukozal yama saptanan çocukların değerlendirilmesiEvaluation of children with heterotopic gastric mucosal patch in the proximal esophagusSevinç GARİPSağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Uygulama ve Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kliniği, Adana
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 35-42 Prematüre bebeklerde konjenital hipotiroidi ve nekrotizan enterokolit ilişkisiCongenital hypothyroidism and necrotizing enterocolitis in infants born prematurelyBurak CERAN, Ufuk ÇAKIR, Ali Ulaş TUĞCU, Cüneyt TAYMANSağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, Ankara
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 43-47 Kronik ishalin nadir bir nedeni; geç tanılı abetalipoproteinemiA rare reason for chronic diarrhea; late diagnosed abetalipoproteinemiaReyhan GÜMÜŞTEKİN1, Nafiye URGANCI2, Banu YILMAZ3SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, 2Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Gastroenteroloji Kliniği, 3Patoloji Kliniği, İstanbul
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 48-52 Clostiridium difficile enfeksiyonuna eşlik eden protein kaybettiren enteropati olgusuProtein-losing enteropathy associated with Clostiridium difficile infection: A case reportGizem ADAN1, Nafiye URGANCI2, Ayşe Ayşim ÖZAĞARI3, Merve USTA1SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, 2Çocuk Gastroenterohepatoloji Kliniği,3Patoloji Kliniği, İstanbul
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum