Akalazya: Cerrahi olarak tedavi edilen 6 olgunun irdelenmesi

Achalasia: Analysis of six cases treated surgically

Yazarlar
Nazif ERKAN, Mehmet YILDIRIM, Mehmet YILMAZ, Alper BOZ, Durmuş Ali ÖZDEMİR, Alper Fırat POLAT
Kurumlar
SSK İzmir Eğitim Hastanesi II. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
Sayfa Numaraları
32-35
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Akalazya, tedavi, algoritm
Keywords
Achalasia, treatment, algorithm

Özet

Giriş ve amaç: Akalazya, etiyolojisi bilinmeyen, özofagusun primer motilite bozukluğudur. Bu çalışmada kliniğimizde akalazya tanısı konulan olguların tedavi algoritmi retrospektif olarak irdelenmiştir. Gereç ve yöntem: Eylül 1996- Kasım 2002 tarihleri arasında , kliniğimizde akalazya tanısı konulan ve tedavi edilen 6 olgu, yaş, cinsiyet, semptom, üst gastrointestinal endoskopi ve özofagus,mide , duodenum pasaj grafileri, manometrik ölçümleri, uygulanan endoskopik ve cerrahi tedavi yöntemleri ve izlem sonuçları açısından değerlendirildi. Bulgular: Olguların tümü erkek olup yaş ortalaması 47,9(31-69) idi. Yutma güçlüğü tüm olgularda primer semptom olup, 5 olguda retrosternal yanma ve 3 olguda da regürjitasyon mevcuttu. Olguların tümünde pasaj grafileri akalazyayla uyumlu olup, 5 olguda da endoskopi ile tanı konuldu. Dört olguya pnömotik dilatasyon uygulanmış olup, tedavi sonrası semptomların tekrar etmesi üzerine cerrahi uygulandı.İki olguda ise cerrahi primer tedavi olarak yapıldı.Olgularda mortaliteye rastlanılmadı. Sonuç:Akalazyanın tedavisinde ; endoskopik pnömotik dilatasyon ilk tercih edilen tedavi yöntemi olup, 40 yaş altında, ek cerrahi hastalığı olan ve pnömotik dilatasyon sonrası semptomları tekrarlayan olgularda cerrahi yapılmalıdır.

Abstract

Background and aims: Achalasia is a primary motility disorder of the esophagus with unknown etiology. In this retrospective study, we evaluated the treatment algorithm of achalasia in our clinic. Materials and methods: Between September 1996 and November 2002, the patients treated due to achalasia were evaluated according to age, sex, symptom, upper gastrointestinal endoscopy findings, upper gastrointestinal series, lower esophageal sphincter pressure measurement, and treatment modalities (whether endoscopic pneumatic dilatation or surgery). Results: All patients were male with a mean age of 47.9(31-69). The primary symptom was dysphagia in all patients, retrosternal heartburn in 5 and regurgitation in 3. Upper gastrointestinal series showed achalasia in all patients, and endoscopy also supported the diagnosis in 5 patients. In 2 young patients, surgery was the first choice of treatment and in 4 patients, endoscopic pneumatic dilatation was done for relief of symptoms. There was no mortality. Conclusion: Endoscopic pneumatic dilatation is the first choice of treatment in achalasia but surgery is suitable in patients younger than 40 years old, with coexistence of surgical disease and recurrence of symptoms after endoscopic pneumatic dilatation.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum