Makaleler

Cilt 3 Sayı 1

Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 1 Özgün Görüntüler
Distal ülseratif kolit hastasında periapendiküler enflamasyon
Cem CENGİZ, Selçuk DİŞİBEYAZ, Aysel ÜLKERTürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 2 Özgün Görüntüler
Beklenmedik yerdeki tavla taşı
Murat TUNCER, Yusuf ERZİNİstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 3-7 Anadolu üniversitelerinde akademik gastroenteroloji ve sorunlarıAcademic gastroenterology and its problems in Anatolian universitiesAbdurrahman KADAYIFÇI1, Ömer ÖZÜTEMİZ2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1 Gaziantep
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, izmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 8-13 Pankreas adenokarsinomlarının saptanması ve rezektabilitenin değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografinin yeriThe value of computed tomography in the detection and resectability of pancreatic adenocarcinomasRıza Sarper ÖKTEN, Fahrettin KÜÇÜKAY, Ayhan ALPAR, Neşe KUTLUTÜRK, Kemal ARDATürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 14-19 Doppler ultrasonografi ile, farklı evrelerdeki sirozlu hastalarda hemodinamik incelemeHemodynamic evaluation by doppler ultrasonography in different grades of cirrhosisMehmet YALNIZ1, Ali DEMİR1, Anıl ARSLAN2, Mutlu CİHANGİROĞLU2Fırat Üniversitesi, Gastroenteroloji BD1, Radyoloji ABD2, Elazığ
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 14-19 Doppler ultrasonografi ile, farklı evrelerdeki sirozlu hastalarda hemodinamik incelemeHemodynamic evaluation by doppler ultrasonography in different grades of cirrhosisMehmet YALNIZ1, Ali DEMİR1, Anıl ARSLAN2, Mutlu CİHANGİROĞLU2Fırat Üniversitesi, Gastroenteroloji BD1, Radyoloji ABD2, Elazığ
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 20-23 Helicobacter pylori için tedavi almış dispeptik şikayetleri olan hastalarda helicobacter pylori prevalansıThe prevalance of helicobacter pylori in dyspeptic patients with previous helicobacter pylori eradicationSelim AYDEMİR1, Yücel ÜSTÜNDAĞ1, Taner BAYRAKTAROĞLU2, Ali BORAZAN2, Banu DOĞANGÜN3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İç Hastalıkları Anabilim Dalı2, Patoloji Anabilim Dalı3, Zonguldak
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 24-27 Anemi nedeni ile tetkik edilen hastalarda kolonoskopide anjiodisplazi görülme sıklığıThe incidence of angiodysplasia in patients who were investigated by total colonoscopy because of anemiaMehmet KENDİR, Zeynep KARAALİ, Birol BAYSALHaseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Dahiliye Kliniği, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 28-31 Helikobakter pylori (+) kronik aktif gastritli ve duodenal ülserli hastalarda MHC I klas reseptor ekspresyonu*MHC class Ireseptör expression in the patients with helicobacter pylori (+) chromic active gastritis and duodenal ülcer diseaseZeygam SÜLEYMANOV1, A. HİDAYETOV1, Sedef ÖZDAL KURAN3, Ali ÖZDEN2, Burhan ŞAHİN3Azerbaycan Tıp Üniversitesi1, Bakü
Ankara Üniversitesi Tıp Fatültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji BD.3, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 32-35 Akalazya: Cerrahi olarak tedavi edilen 6 olgunun irdelenmesiAchalasia: Analysis of six cases treated surgicallyNazif ERKAN, Mehmet YILDIRIM, Mehmet YILMAZ, Alper BOZ, Durmuş Ali ÖZDEMİR, Alper Fırat POLATSSK İzmir Eğitim Hastanesi II. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 36-38 Tomografi sonrası hepatosellüler kanserin spontan rüptürüSpontaneous rupture of hepatocellülar cancer after CTÜlkü SARITAŞ, Banu YAVUZNumune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
12 39-41 Dev intraabdominal hidatid kist: Preoperatif tanı zorluğu ve tedavisiGiant intraabdominal hydatid cyst: Preoperative diagnostic difficulties and treatmentNazif ERKAN, Mehmet YILDIRIM, Durmuş Ali ÖZDEMİR, Servet AĞDENİZ, Alper BOZ, Alper Fırat POLATSSK İzmir Eğitim Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
13 42-45 Sarılık, akut böbrek yetmezliği ve trombositopenili bir olgu; Weil hastalığıA case with jaundice, acute renal failure and thrombocytopenia: Weil’s diseaseSelim AYDEMİR1, Yücel ÜSTÜNDAĞ1, Ali BORAZAN2, Nedret SEKİTMEZ2, Hüseyin ÖZDEMİR3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İç Hastalıkları Anabilim Dalı2, Radyoloji Anabilim Dalı3, Zonguldak
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
14 46-48 Tıkanma sarılığının bir sebebi: Askariazis ve endoskopik tedavi (biliyer askariazis ve tedavi)A cause of obstructive icter: Ascariasis and endoscopic treatment (biliary acariasis and treatment)Şebnem GÜRSOY, Mevlüt BAŞKOL, Alper YURCİ, Kadri GÜVEN, Ömer ÖZBAKIR, Mehmet YÜCESOYErciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Kayseri
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
15 49-50 UZMAN GÖRÜŞÜ
Anadolu Üniversitelerinde akademik gastroenteroloji ve sorunları’na yanıt
Ali ÖZDENAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum