Helikobakter pylori (+) kronik aktif gastritli ve duodenal ülserli hastalarda MHC I klas reseptor ekspresyonu*

MHC class Ireseptör expression in the patients with helicobacter pylori (+) chromic active gastritis and duodenal ülcer disease

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Helikobakter pylori (+) kronik aktif gastritli ve duodenal ülserli hastalarda MHC I klas reseptor ekspresyonu*...
Yazarlar
Zeygam SÜLEYMANOV1, A. HİDAYETOV1, Sedef ÖZDAL KURAN3, Ali ÖZDEN2, Burhan ŞAHİN3
Kurumlar
Azerbaycan Tıp Üniversitesi1, Bakü
Ankara Üniversitesi Tıp Fatültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji BD.3, Ankara
Sayfa Numaraları
28-31
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Helikobakter pylori, duodenal ülser, MHC I klas reseptör ekspresyonu
Keywords
Helicobacter pylori, duodenal ulcer, the MHC class 1 receptor expression

Özet

Giriş ve amaç: Helikobakter pylori midenin antrumunda, mukus altındaki epitel hücre yüzeyinde kolonize olarak kronik aktif gastrit ve duodenal ülser oluşumundaki rolü ispatlanmıştır. Bununla birlikte, organizmanı n bütünlügü ve dokunulmazlığını korumakla görevli olan immün sistemin bu bakterilere ve duodenumda oluşan doku hasarına vermiş olduğu yanıt hakkında bildiklerimiz azdır. Çalışmamızın amacı, duodenum ülserli hastaların periferik venöz kanındaki immün hücrelerde MHC I klas reseptör ekspresyonunu incelenmektir. Gereç ve yöntem: Toplam 124 olgu (ilk kez saptanan ve hiç bir tedavi görmeyen, H.pylori +, 47 küçük (<6 mm) duodenal ülser, 56 orta (6-12 mm) duodenal ülser olan hasta ve 21 sağlıklı kişi) çalışma kapsamına alınmıştır. DAKO Dual Color Reagent tatbik edilerek periferik venöz kanda CD3, CD4, CD3/4, CD8, CD3/8, CD16/56 ve CD3/16/56 reseptörlerini taşıyan immün hücreler ve non-spesifik reaktiflik göstericileri araştırıldı. Bulgular: Ölçüsüne bağlı olmayarak her iki hasta grupunda da periferik venöz kanda non-spesifik reaktiflik göstericileri sağlıklı gruptan farklı degildi. MHC I klas antigen reseptorü taşıyıcılarından yalnız CD3/16/56 üçlü reseptor eksprese eden daha agressif NK hücrelerin her iki hasta grupunda da kontrole göre belirgin olarak arttığı (p<0.005) saptandı. Bu artış ülserin ölçüsüne bağımlı lık gösterdi. Sonuç: Helicobacter pylori (+), kronik antral gastriti ve duodenal ülseri olan hastalarda CD3/16/56 üçlü reseptör eksprese eden hücrelerin sayısındaki artış bu hastalıkta otoimmün olayların olabileceğini göstermektedir.

Abstract

Background and aims: The role of Helicobacter pylori in the chronic active gastritis and duodenal ulcer development by colonizing the epithelial surface under the mucus of the antrum is proven. But our knowledge about the immune response to H. pylori and tissue injury due to the bacteria is limited. The aim of this study is to evaluate the MHC class 1 receptor expression in the peripheral venous blood of the patients with duodenal ulcer. Materials and methods: One hundred and twenty-four patients having H. Pylori without any treatment before [47 of them having small sized duodenal ulcers(<6mm); 56 having medium sized duodenal ulcers (6-12mm) and 21 of them are healthy controls] were included in to the study. The peripheral blood of patients were evaluated for ›mmune cells expressing CD3, CD4, CD3/4, CD8, CD3/8, CD16/56, CD3/16/56 receptors and non-spesific reactivity markers by DAKO Dual Color Reagent. Results: Non-spesific reactivity markers between patient groups and healthy controls did not show differance. The number of triple CD3/16/56 receptor expressing cells which were more aggressive NK cells were found higher in patient groups than the control (p<0.005). Significancy found related with ulcer size. Conclusion: The higher number of triple CD3/16/56 receptor expressing cells could show tendency to autoimmunity in patients having chronic antral gastritis and duodenal ulcers with H. Pylori.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum