Helicobacter pylori için tedavi almış dispeptik şikayetleri olan hastalarda helicobacter pylori prevalansı

The prevalance of helicobacter pylori in dyspeptic patients with previous helicobacter pylori eradication

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Helicobacter pylori için tedavi almış dispeptik şikayetleri olan hastalarda helicobacter pylori prevalansı...
Yazarlar
Selim AYDEMİR1, Yücel ÜSTÜNDAĞ1, Taner BAYRAKTAROĞLU2, Ali BORAZAN2, Banu DOĞANGÜN3
Kurumlar
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İç Hastalıkları Anabilim Dalı2, Patoloji Anabilim Dalı3, Zonguldak
Sayfa Numaraları
20-23
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Helicobacter pylori, prevalans, tedavi, rekürrens
Keywords
Helicobacter pylori, prevalence, eradication, recurrence

Özet

Giriş ve amaç: Helicobacter pylori (H pylori) infeksiyonu dünyada en sık görülen kronik bakteriyel infeksiyondur. Sıklığı ve sebep olduğu hastalı klar açısından H pylori ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Tedavisinde pek çok tedavi rejimi önerilmekle birlikte halen optimal tedavi tanımlanmamı ştır. Gastroenteroloji polikliniklerine dispeptik şikayetler ile daha önce H pylori için tedavi almış çok sayıda hasta müracat etmektedir. Çalı şmamızda bu hasta grubunda endoskopik biyopsi ile H pylori prevalansı nı araştırdık. Gereç ve yöntem: Çalışmaya dispeptik şikayetler ile başvuran ve H pylori için eradikasyon tedavisi almış 192 hasta ile kontrol grubu olarak ise polikliniğimize yine dispeptik şikayetlerle başvuran fakat daha önce H pylori için tedavi almamış 456 hasta alındı. Hastaların mide antrumundan alınan endoskopik biyopsi materyalinde histopatolojik olarak H pylori varlığını araştırdık. Bulgular: H pylori için eradikasyon tedavisi almış grupta H pylori % 66.7 (128/192) pozitif bulunurken, H pylori için eradikasyon tedavisi almamış grupta ise H pylori pozitifliği %69.7 (318/456) bulundu. Her iki grupta saptanan H pylori pozitifliği oranları arasındaki istatistiksel fark anlamlı bulunmadı (p<0.05). Sonuç: H pylori için eradikayon tedavisi almış semptomatik hastalarda H pylori prevalansı oldukça yüksek oranlarda bulunmuştur. Bu nedenle daha önce H pylori için eradikasyon tedavisi almış bu hastalarda H pylorinin tekrar araştırılması uygundur. Ayrıca ülkemizde değişik coğrafi bölgelerde H pylori eradikasyon ve rekürrens oranları araştırılmalıdır.

Abstract

Background and aims: H pylori is the most prevalent chronic bacterial infection throughout the world. It is a serious health problem with regard to its prevalence and associated disorders. Though various treatment regimens have been offered, the optimal treatment modality is not defined. Many patients who were previously treated for H pylori eradication admit with recurring dsypeptic complaints. In these patients, we investigated the prevalence of H pylori infection by histopathologic examination of endoscopic antral biopsy specimens. Materials and methods: We enrolled one hundred ninety-two patients previously treated with H pylori eradication who admitted with recurring dyspeptic complaints and 456 controls with dysypeptic symptoms without previous H pylori eradication. We investigated the presence of H pylori in endoscopic biopsy materials obtained from gastric antrum in all the patients and controls. Results: The histopathologic prevalence of H pylori was found to be 66.7% (128/192) in the patients with previous history of H pylori eradication, versus 69.7% (318/594) in the H pylori non-eradicated group. There was no difference with respect to H pylori histologic prevalence rates between the patients and controls (p>0.05). Conclusion: The rates of H pylor› prevelence were very high among the patients with dyspepsia who had undergone eradication therapy. We suggest the reinvestigation of H pylori in these patients. We believe that the eradication and recurrence rates should be investigated in various geographic regions in Turkey.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum