Doppler ultrasonografi ile, farklı evrelerdeki sirozlu hastalarda hemodinamik inceleme

Hemodynamic evaluation by doppler ultrasonography in different grades of cirrhosis

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Doppler ultrasonografi ile, farklı evrelerdeki sirozlu hastalarda hemodinamik inceleme...
Yazarlar
Mehmet YALNIZ1, Ali DEMİR1, Anıl ARSLAN2, Mutlu CİHANGİROĞLU2
Kurumlar
Fırat Üniversitesi, Gastroenteroloji BD1, Radyoloji ABD2, Elazığ
Sayfa Numaraları
14-19
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Portal hipertansiyon, Doppler US, Child-Pugh evreleri
Keywords
Portal hypertension, Doppler US, Child-Pugh stages

Özet

Giriş ve amaç: Sirozlu hastalarda Doppler ultrasonografi (DUS) ile incelenen hemodinamik değişiklikler ile portal hipertansiyon veya karaciğer fonksiyon bozukluğunun şiddeti arasındaki ilişki hakkındaki çalışmalar yetersizdir. Sirozlu hastalarda portal, hepatik, splanknik ve renal dolaşımdaki hemodinamik değişiklikleri araştırdık. Gereç ve yöntem:35 sirozlu hasta (11 Child A, 12 Child B, 12 Child C ) ve 13 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. DUS ile SMA’ de maksimum akım hızı (MAH), rezistivite indeksi (RI) ve pulsatilite indeksi (PI), hepatik ve renal arterlerde RI ve PI, portal vende ise çap, MAH ve debi ölçüldü. Bulgular: SMA’ de; MAH’ ı; Child A, B ve C gruplarında kontrol grubuna göre (p her üçünde de <0.001), Child C grubunda Child A grubuna göre anlamlı seviyede yüksekti (p<0,001), Child B grubu ile Child A ve C grupları arasında ise anlamlı farklılık yoktu. RI ve PI; SMA, hepatik ve renal arterlerde; Child A, B ve C gruplarında, kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti, Child A, B ve C grupları arasında ise farklılık saptanmadı. Portal ven çapı, MAH ve debi değerleri Child evresi ilerledikçe belirgin olarak azalmasına rağmen istatistiki olarak anlamlılık yoktu. Sonuç: Portal ven çapı, MAH’ı ve debisi sirozun evresi arttıkça belirgin olarak azalmaktadır, siroz hastalarının takibinde ve prognoz tayininde bu parametrelerden de yararlanılabilir.

Abstract

Background and aims: The data about the relation between the severity of liver dysfunction and portal hypertension and changes in the hemodynamic parameters obtained by Doppler US (DUS) in cirrhotic patients are insufficient. We evaluated the hemodynamic changes in portal, splanchnic, hepatic and renal arteries in patients with cirrhosis. Materials and methods: 35 consecutive cirrhotic patients (11 patients in Child A, and 12 patients each in Child B and C groups) and 13 healthy subjects as control group were included in the study. Using DUS, peak systolic flow velocity (PSFV), resistivity (RI) and pulsatility index (PI) were measured at SMA; RI and PI were measured at renal and hepatic arteries. The diameter, maximal flow velocity and flow volume of portal vein were measured. Results: PSFV values obtained at SMA were sigficantly higher in Child A, B and C groups than in control group (p <0.001 in each group) and were significantly higher in Child C group than in Child A group (p<0.001). No significant difference was found between Child B and A groups. RI and PI values obtained at SMA, hepatic and renal arteries were significantly higher in Child A, B and C groups than in control group (p<0.001). There was no significant difference in RI and PI values among Child A, B and C groups at SMA, hepatic and renal arteries. There was a marked but not significant decrease in the diameter, flow velocity and flow volume values among Child A, B and C groups at portal vein. Conclusion: Diameter, flow velocity and flow volume values at portal vein decrease markedly as the stage of the cirrhosis increases. These parameters could be used in follow-up and prognosis assessment of cirrhotic patients.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum