Diyarbakır’da kan merkezlerine başvuran gönüllü kan vericilerinin HBsAg ve anti-HCV pozitiflik oranları

HBsAg and anti-HCV positivity ratios of volunteer blood donors admitted to blood centers in Diyarbakır

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Diyarbakır’da kan merkezlerine başvuran gönüllü kan vericilerinin HBsAg ve anti-HCV pozitiflik oranları...
Yazarlar
Mehmet DURSUN1, Kadri GÜL2, Şerif YILMAZ1, Fikri CANORUÇ1, Orhan AYYILDIZ3, Halil DEĞERTEKİN1
Kurumlar
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Kan Merkezi2, Hematoloji Bilim Dalı3, Diyarbakır
Sayfa Numaraları
130-133
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Kan merkezleri, HBsAg, anti-HCV
Keywords
Blood centers, HBsAg, anti-HCV

Özet

Giriş ve amaç: Viral hepatitlerin bölgemizdeki yüksek prevalansı yeni epidemiyolojik verileri araştırmaya değer kılmaktadır. Gereç ve yöntem: Ocak 1997 ile Haziran 2002 tarihleri arasında Diyarbakır’daki kan merkezlerine başvuran 137,934 donör, Hepatit B Virusu ve Hepatit C Virusu açısından tarandı. Donörlerin 100,025’ini Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezine başvuranlar, 37.909’unu Kızılay kan merkezine başvuranlar oluşturmaktadır. Bulgular: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezine başvuran 100,025 donörün 93,995 (%93.9)’i erkek, 6030 (%6.1)’ü kadındı. Bu donörlerin 4,034 (%4)’ünde HBsAg, 424 (%0.4)’ünde anti-HCV pozitif bulundu. Erkeklerin 3,529 (%3.75)’unda HBsAg, 304 (% 0.3)’ünde de anti-HCV pozitif bulundu. kadınların 505 (%8)’inde HBsAg ve 120 (%1.9)’sinde anti-HCV pozitif bulundu. Kızı- lay Kan merkezinden elde edilen donör verilerinde 37909 donörün 26536 (%70)’sı erkek, 11373 (%30)’ü kadındı. Bu donörlerin 1862 (%4.9)’sinde HBsAg, 236 (%0.6)’sında anti-HCV pozitif bulundu. Erkeklerin 1486 (%5.6)’sında HBsAg, 133 (% 0.5)’ünde de anti-HCV pozitif bulundu. kadınların 376 (%3.3)’sında HBsAg ve 103 (%0.9)’ünde anti-HCV pozitif bulundu. Sonuç: Elde ettiğimiz bu son veriler oldukça sevindiricidir. Zira şu ana kadar bölgemizde yapılan epidemiyolojik çalı şmalarda HBV enfeksiyonu oranı bu düzeyde düşük çıkmamıştı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezine başvuran donörlerin %93.9’unu erkekler oluşturduğundan veriler büyük oranda bu cinsiyetin özelliklerini yansıtmaktadır.

Abstract

Background and aims: It is valuable to examine new epidemiological data about viral hepatitis because of its high prevalence in our region. Material and methods: 137,934 volunteer blood donors who admitted to blood banks in Diyarbak›r between January 1997 and June 2002 were analyzed with respect to HBV and HCV markers. While 100,025 of donors were from Dicle University Hospital blood bank, 37,909 were from Red Crescent blood bank. Results: 93,995 (93.9%) of 100,025 donors admitted to Dicle University Hospital blood bank were male and 6,030 (6.1%) were female. 4,034 (4%) of donors were HBsAg-positive and 424 (0.4%) were anti-HCV-positive. In males, HBsAg and anti- HCV positivity were seen in 3,529 (3.75%) and 304 (0.3%)subjects, and in females in 505 (8%) and 120 (1.9%) subjects, respectively. 26,536 (70%) of 37,909 Red Crescent blood bank donors were male and 11,373 (30%) were female. 1,862 (4.9%) were HBsAg-positive and 236 (0.6%) were anti-HCV-positive. In males, HBsAg and anti-HCV positivity were seen in 1,486 (5.6%) and 133 (0.5%) subjects, and in females in 376 (3.3%) and 103 (0.9%) subjects, respectively. Conclusions: Data obtained were promising. Epidemiological studies in our region about HBV infection ratio have not been as low as today’s data.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum