Makaleler

Cilt 2 Sayı 3

Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 105 Özgün Görüntüler
Transrektal biyopsi sonrası rektal kanamanın hemoklip uygulanması ile tedavisi
Treatment of rectal bleeding due to transrectal biopsy with hemoclip applicationSelçuk DİŞİBEYAZ, Bahattin ÇİÇEK, Erkan PARLAKTürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 106-109 Diabetik gastroparezinin tanısında ultrasonografinin yeriUltrasonography in diagnosis of diabetic gastroparesisSuzan KANDİYA1, Mehmet DURSUN2, Alpaslan TUZCU3, Mithat BAHÇECİ3, Şerif YILMAZ2, Fikri CANORUÇ2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı1, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı2, Endokrinoloji Bilim Dalı3, Diyarbakır
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 110-113 Nonsirotik portal hipertansiyonlu hastalarda hepatoportal ven trombozu ile malignitelerin birlikteliğiCoincidence of hepatoportal vein thrombosis and malignity in patients with noncirrhotic portal hypertensionAli Tüzün İNCE, Cengiz BÖLÜKBAŞ, Tülin KENDİR, Aliye SOYLU, Can DOLAPÇIOĞLU, Hakan GÜVELİ, Remzi DALAY, Oya ÖVÜNÇHaydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 114-118 Helikobakter pilori eradikasyonu-serum B12 ve folik asit düzeyinde artışa neden oluyor mu?Helicobacter pylori eradication-does it increase serum B12 and folic acid levels?Ertuğrul KAYAÇETİN1, Erdal KURTOĞLU2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Hematoloji Bilim Dalı2, Konya
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 119-121 Tip I hepatorenal sendromda terlipressin tedavisi: 6 olguTerlipressin treatment in type I hepatorenal syndrom: 6 casesMelih KARINCAOĞLU1, Yüksel SEÇKİN1, Murat M. M. HARPUTLUOĞLU1, Mehmet ATEŞ1, Hakan HARPUTLUOĞLU2, Nedim TURHAN2, Murat ALADAĞ2, Bülent KANTARÇEKEN1, Bülent YILDIRIM1, Fatih HİLMİOĞLU1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, İç Hastalıkları Anabilim Dalı2, Malatya
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 121-124 Gebe popülasyonunda hepatit B, C, D virus infeksiyonu sıklığı ve hepatit C virusunun perinatal yolla geçiş oranıThe frequencies of Hepatitis B, C, D virus infection in the pregnant population and the rate of perinatal transmission of Hepatitis C virusÇetin KARACA1, Nilay KARACA2, Taner USTA2, Kadir DEMİR1, Sabahattin KAYMAKOĞLU1, Fatih BEŞIŞIK1, Bilhan SIDAL2, Atilla ÖKTEN1İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı1, SSK Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği2, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 125-129 Karaciğer sirozundaki artmış kolelitiyazis sıklığında hepatit B’nin rolu: Vaka kontrollu sonografik bir çalışmaThe role of hepatitis B on increased cholelithiasis frequency in liver cirrhosis: A case controlled sonographic surveyMehmet DURSUN1, Şerif YILMAZ1, Fikri CANORUÇ1, Hamit ACEMOĞLU2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Halk Sağlığı Anabilim Dalı2, Diyarbakır
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 130-133 Diyarbakır’da kan merkezlerine başvuran gönüllü kan vericilerinin HBsAg ve anti-HCV pozitiflik oranlarıHBsAg and anti-HCV positivity ratios of volunteer blood donors admitted to blood centers in DiyarbakırMehmet DURSUN1, Kadri GÜL2, Şerif YILMAZ1, Fikri CANORUÇ1, Orhan AYYILDIZ3, Halil DEĞERTEKİN1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Kan Merkezi2, Hematoloji Bilim Dalı3, Diyarbakır
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 134-137 Kronik rekürren ITP ve Crohn Hastalığı birlikteliği olan bir olguThe association of chronic recurrent immune thrombocytopenic purpura and crohn’s disease: A case reportZarife KULOĞLU1, Aydan KANSU1, Fulya DEMİRÇEKEN1, Talia İLERİ2, Mehmet ERTEM2, Nurten GİRGİN1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Hematoloji Bilim Dalı2, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 138-141 Uygunsuz antidiüretik hormon sendromu ve hipotiroidi seyrinde gelişen hiponatremiye bağlı bulantı/kusma yakınmaları olan iki olguTwo cases suffering from nausea/vomiting due to hyponatremia in the course of syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone and hypothyroidismFatih TEKİN1, Ömer ÖZÜTEMİZ2, Ulus Salih AKARCA2, Ali VERAL3, Tankut İLTER2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı1,Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Patoloji Anabilim Dalı3, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 142-145 Çölyak arter kompresyon sendromuCoeliac artery compression syndromeÖzgür OKTAY, Ahmet MEMİŞ, Mustafa PARILDAR, İsmail ORANEge Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
12 146-148 Raynaud fenomeni ile başvuran hepatosellüler karsinom olgusuA case of hepatocellular carcinoma associated with raynaund’s phenomenonCem ŞAHAN1, Emre AKSAKAL2, Tanja ÜÇER3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı1, Kardiyoloji Anabilim Dalı2, Gastroenteroloji Bilim Dalı3
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
13 149-151 Sjögren sendromu ve primer biliyer siroz birlikteliği‘’Sjogren’s syndrome and primary biliary cirrhosis’’Cem ŞAHAN1, Tanja ÜÇER2, Selahattin ALBAYRAK3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı1, Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Nükleer Tıp Anabilim Dalı3, Samsun
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
14 152-154 Uveal malign melanomanın karaciğer metastazı-Bir olgu sunumuLiver metastasis of an uveal malign melanoma-A case reportBehlül BAYDAR, Necdet ÖZÇAY, Musa AKOĞLUTürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Ankara
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum