Ağustos 2023

Mide kanseri ve ABO kan grubu ilişkisi: çok merkezli, gözlemsel, vaka-kontrol çalışması

The relation between gastric cancer and ABO blood groups: multicenter, observational, case-control study

Yazarlar
Hatime Arzu YAŞAR1, Güngör UTKAN1, Nuriye YILDIRIM2, Berna ÖKSÜZOĞLU3, İsa DEDE4, Yüksel ÜRÜN1, Hakan AKBULUT1
Kurumlar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3Onkoloji Kliniği, Ankara
Hatay Devlet Hastanesi, 4Onkoloji Bölümü, Antakya, Hatay
Sayfa Numaraları
67-70
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Mide kanseri, ABO kan grubu, risk faktörleri
Keywords
Gastric cancer, ABO blood group, risk factors

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, kan grupları ile mide kanseri riski arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çok merkezli, gözlemsel, vaka-kontrol çalışmasına 2000-2016 yılları arasında mide kanseri tanısı ile takip edilen ve serolojik olarak ABO kan grubu belli olan hastalar dahil edildi. Kontrol grubu olarak ise Türk Kızılayı’na kan bağışında bulunan sağlıklı kişiler seçildi ve sağlıklı kişilerin kan gruplarına Türk Kızılayı’nın kayıtlarından ulaşıldı. İstatistiksel analizler için SPSS versiyon 13 kullanıldı. Bulgular: Mide kanseri tanısı olan grup ile kontrol grubu arasında kan grupları açısından dağılımlar istatistiksel olarak farklı idi. Mide kanseri tanısı olan hastalarda A kan grubu daha fazla görülmekteydi (p < 0.001). Gruplar O grubu, non-O grubu olarak sınıflandırıldığında; mide kanseri tanısı olan grupta hastaların %29’unda (n: 253) O grubu, %71’inde (n: 627) non-O grubu tespit edildi. Kontrol grubunda ise vakaların %34’ünde O grubu ve %66’sında non-O grubu saptandı. Mide kanseri tanısı olan hastalar ile kontrol grubu karşılaştırıldığında mide kanserli hastalarda O grubu dışı kan gruplarının daha fazla görüldüğü tespit edildi (p: 0.010). Sonuç: Bu çalışmada, daha önce farklı ülkelerde yapılmış çalışmalara benzer olarak ülkemizde de O dışı (özellikle A grubu) kan grubuna sahip olmak artmış mide kanseri riski ile ilişkili bulundu.

Abstract

To investigate the relationship between ABO blood groups and gastric cancer risk. Materials and Methods: Patients who were followed up with a diagnosis of gastric cancer between 2000 and 2016 and whose ABO blood group was determined serologically were included in the multicenter, observational, case-control study. As the control group, healthy people who donated blood to the Turkish Red Crescent were selected and the blood groups of the healthy people were obtained from the records of the Turkish Red Crescent. SPSS version 13 was used for statistical analysis. Results: The distributions in terms of blood groups were statistically different between the group diagnosed with gastric cancer and the control group. A blood group was more common in patients with gastric cancer (p < 0.001). When blood groups classified as O group and non-O group; in the group diagnosed with gastric cancer, 29% (n: 253) of the patients were O group, 71% (n: 627) were non-O group; in the control group, O group was detected in 34% and non-O group was detected in 66% of the cases. When patients with gastric cancer and the control group were compared, it was found that non-O blood groups were more common in patients with gastric cancer (p: 0.010). Conclusion: In this study, having non-O (especially group A) blood group in our country was found to be associated with an increased risk of gastric cancer, similar to previous studies in different countries.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum