Makaleler

Cilt 22 Sayı 2

Ağustos 2023

Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 45-51 Çölyak hastalarında serum hepsidin düzeylerinin değerlendirilmesi ve demir parametreleri ile ilişkisiEvaluation of serum hepcidin levels in celiac disesase and relationship with iron parametersÇağlar KESKİN1, Gül Sema KESKİN1, Mehmet CİNDORUK2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 52-58 Gastrointestinal nöroendokrin tümörlerde GLP-2 reseptör ekspresyonunun değerlendirilmesiEvaluation of GLP-2 receptor expression in gastrointestinal neuroendocrine tumorsŞule NAMLI KOÇ1, Özgül SAĞOL2, Mesut AKARSU3Department of 1Gastroenterology, Altınbaş University School of Medicine, İstanbul
Departments of 2Pathology and 3Gastroenterology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 59-66 Ülseratif kolit aktivitesi ve şiddetinin invaziv olmayan biyobelirteçler ile değerlendirilmesiEvaluation of ulcerative colitis activity and severity with non-invasive biomarkersİlyas TENLİK1, Orhan ÇOŞKUN1, Mustafa ÇAPRAZ2, Volkan GÖKBULUT1, Ömer ÖZTÜRK1Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, 1Gastroenteroloji Bölümü, Ankara
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2İç Hastalıkları Bölümü, Amasya
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 67-70 Mide kanseri ve ABO kan grubu ilişkisi: çok merkezli, gözlemsel, vaka-kontrol çalışmasıThe relation between gastric cancer and ABO blood groups: multicenter, observational, case-control studyHatime Arzu YAŞAR1, Güngör UTKAN1, Nuriye YILDIRIM2, Berna ÖKSÜZOĞLU3, İsa DEDE4, Yüksel ÜRÜN1, Hakan AKBULUT1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3Onkoloji Kliniği, Ankara
Hatay Devlet Hastanesi, 4Onkoloji Bölümü, Antakya, Hatay
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 71-76 Lokal ileri rektum kanserinde sağkalımı etkileyen faktörler - Tek merkez deneyimiFactors affecting survival in locally advanced rectal cancer - Single center experienceHatime Arzu YAŞAR, Mehmet Berk ÖRÜNCÜ, Güngör UTKAN, Hakan AKBULUTAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 77-84 Lokal ileri mide kanserlerinde en-blok multiorgan rezeksiyonu yapılan hastaların erken ve geç dönem sonuçları ve bu sonuçlara etki eden faktörlerEarly and late outcomes of patients who underwent en-bloc multiorgan resection in locally advanced gastric cancer and factors affecting the resultsOsman AYDIN1, Yiğit Mehmet ÖZGÜN1, Volkan ÖTER1, Muhammet Kadri ÇOLAKOĞLU1, Erol PİŞKİN1, Erdem KAKİL1, Gökhan UÇAR2, Erdal Birol BOSTANCI1Departments of 1Gastroenterological Surgery and 2Medical Oncology, University of Health Science, Ankara Bilkent City Hospital, Ankara,Turkey
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 85-89 İntrahepatik kolanjiokarsinomların lenf nodu diseksiyon sonuçları, cerrahi tedavi yöntemleri ve onkolojik sonuçları, tek merkez deneyimiLymph node dissection results, surgical management modalities and oncologic results of intrahepatic cholangiocarcinomas, single center experienceOsman AYDIN, Volkan ÖTER, Muhammet Kadri ÇOLAKOĞLU, Yiğit Mehmet ÖZGÜN, Erol PİŞKİN, Erdal Birol BOSTANCIDepartment of Gastroenterological Surgery, University of Health Science, Ankara Bilkent City Hospital, Ankara, Turkey
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 90-97 Farklı görünür diffüzyon katsayısı değerlerinin pediatrik abdomen ve pelvisin solid malign ve benign tümörlerini ayırt etmedeki yeriThe role of different apparent diffusion coefficient values in differentiating malignant from benign solid tumors of the pediatric abdomen and pelvisBuğra Kaan AŞILIOĞLU, Çiğdem ÖZTUNALIDepartment of Radiology, Osmangazi University School of Medicine, Eskişehir, Turkey
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 98-102 Kronik kabızlığı olan çocuklarda çölyak hastalığı taraması akılcı bir yaklaşım mı?Is screening for celiac disease in children with chronic constipation a rational approach?Melike ARSLAN1, Fırat ÖZKEÇECİ1, Deniz YAPRAK2, Necati BALAMTEKİN1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 1Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2Neonatoloji Bilim Dalı, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 103-111 Gastrointestinal endoskopik prosedürlerde pediatrik düşme riski değerlendirme aracının kullanımı: Prospektif bir çalışmaThe use of pediatric fall risk assessment tool in gastrointestinal endoscopic procedures: A prospective studyNadir YALÇIN1, Mehmet Akif GÖKTAŞ2, Ersin GÜMÜŞ3Department of 1Clinical Pharmacy, Hacettepe University Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey
Division of 2Pediatric Gastroenterology, Çam ve Sakura State Hospital, İstanbul, Turkey
Division of 3Pediatric Gastroenterology, Department of Child Health and Diseases, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 112-118 Kronik anal fissür için anal Botulinium toksin enjeksiyonu: 224 hastadan oluşan retrospektif bir kohortta etkinlik ve güvenlik analiziAnal Botulinium toxin injection for chronic anal fissure: Efficacy and safety analysis in a retrospective cohort of 224 patientsCengiz DİBEKOĞLUDepartment of General Surgery, Demiroğlu Bilim University School of Medicine, İstanbul, Turkey
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
12 119-126 Üst gastrointestinal sistem kanaması ile başvuran hastalarda başvuru laktat düzeyi ve nötrofil-lenfosit oranının mortalite ile ilişkisiAssociation between admission lactate level and neutrophil-lymphocyte ratio with mortality in patients presenting with upper gastrointestinal bleedingMustafa ÇOMOĞLU, Fatih ACEHANAnkara Bilkent Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum