Gebe popülasyonunda hepatit B, C, D virus infeksiyonu sıklığı ve hepatit C virusunun perinatal yolla geçiş oranı

The frequencies of Hepatitis B, C, D virus infection in the pregnant population and the rate of perinatal transmission of Hepatitis C virus

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Gebe popülasyonunda hepatit B, C, D virus infeksiyonu sıklığı ve hepatit C virusunun perinatal yolla geçiş oranı...
Yazarlar
Çetin KARACA1, Nilay KARACA2, Taner USTA2, Kadir DEMİR1, Sabahattin KAYMAKOĞLU1, Fatih BEŞIŞIK1, Bilhan SIDAL2, Atilla ÖKTEN1
Kurumlar
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı1, SSK Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği2, İstanbul
Sayfa Numaraları
121-124
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Gebelik, HBV, HCV, HDV, perinatal bulaşma
Keywords
Pregnancy, HBV, HCV, HDV, perinatal transmission

Özet

Giriş ve amaç: Bu çalışmanın amacı, gebe popülasyonunda hepatit B, C ve D virus infeksiyon sıklığının, anti-HCV seropozitif annelerin bebeklerinde ise HCV-RNA pozitifliğinin araştırılmasıdır. Gereç ve yöntem: Çalışma kapsamına, antenatal takip amacıyla başvuran 460 gebe kadın alındı. Gebelerin tümünde HBsAg ve anti-HCV bakıldı. HBsAg pozitif vakalarda anti delta total antikoru (anti-HDV total), anti-HCV pozitif vakalarda ise HCV-RNA tetkik edildi. Anti-HCV seropozitif annelerden doğan bebeklerde ise 6. ayda HCV-RNA bakıldı. Bulgular: Yaş ortalaması 26.3±4.9 yıl (19-38 yıl) idi. HBsAg 22 (%4.7), anti-HCV 6 (%1.3) gebe kadında pozitif saptandı. Anti-HCV pozitif 6 gebenin 3’ünde (%50) HCV-RNA pozitifti. HBsAg pozitif 22 gebenin hiçbirinde anti-HDV seropozitifliği saptanmadı. Doğum sonrası, anti-HCV pozitif, HCV-RNA negatif annelerin bebeklerinin tümünde 6. ayda HCV-RNA negatifti. Sonuç: Gebe kadınlardaki HBsAg ve anti-HCV seropozitifliği genel popülasyondaki ile benzerdir. Vaka grubumuzda anti-HDV pozitifliği ve perinatal HCV geçişi saptanmamıştır. Gebe popülasyondaki HDV sıklı- ğı ve HCV’nin perinatal geçişiyle ilgili geniş çaplı araştırmalara ihtiyaç vardır.

Abstract

Background and aims: The aim of this study was to determine the frequencies of hepatitis B, C, D virus infection in a pregnant population and the rate of perinatal transmission of hepatitis C virus. Material and methods: Four hundred and sixty pregnant subjects who were admitted for antenatal follow-up with an average age of 26.3±49 (19-38) years were included in the study. HBsAg and anti-HCV were determined in all cases. Anti-HDV was tested in subjects who were HBsAg positive. HCV-RNA was detected in anti-HCV seropositive pregnant subjects and their babies at the 6th postnatal follow-up. Results: HBsAg was positive in 22 (4.7%). None was positive for anti-HDV. Anti-HCV was positive in 6 (1.3%) cases. Three of these cases (50%) were HCV-RNA positive. The babies of anti-HCV positive and HCV-RNA negative women were HCV-RNA negative at the 6th month of postnatal follow-up. The babies of two HCV-RNA positive women were HCV-RNA negative at the 6th month of postnatal follow-up. Conclusions: HBsAg and anti-HCV seropositivity in the pregnant population was similar to that of the general population. We did not detect any anti-HDV seropositivity and perinatal transmission in our group. More detailed studies should be performed to determine the frequencies of HDV in the pregnant population and the perinatal transmission of HCV.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum