Helikobakter pilori eradikasyonu-serum B12 ve folik asit düzeyinde artışa neden oluyor mu?

Helicobacter pylori eradication-does it increase serum B12 and folic acid levels?

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Helikobakter pilori eradikasyonu-serum B12 ve folik asit düzeyinde artışa neden oluyor mu?...
Yazarlar
Ertuğrul KAYAÇETİN1, Erdal KURTOĞLU2
Kurumlar
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Hematoloji Bilim Dalı2, Konya
Sayfa Numaraları
114-118
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Helikobakter pilori, serum B12 düzeyi, folik asit düzeyi
Keywords
Helicobacter pylori, serum B12 level, folic acid level

Özet

Giriş ve amaç: Vitamin B12 (kobalamin) yetmezliğinin en genel sebebi besin-kobalamin malabsorbsiyonudur. Vitamin B12 yetmezliği 60 yaşından ileri popülasyonda %10-15 oranında görülmektedir. Helikobakter pilori (Hp) atrofik gastrite neden olan kronik süperfisial gastritin en önemli nedenidir. Hp ile besin-kobalamin malabsorbsiyonu arasında nedensel ilişki olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmada Hp eradikasyonunun serum B12 ve folik asit düzeyinde artışa neden olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve yöntem: Çalışmaya, Hp pozitif, dispeptik şikayeti olan 44 hasta alındı. İki hafta süreyle Helikobakter pilori eradikasyon tedavisi uygulandı. Hp eradikasyonu sağlanan 32 hasta ile, Hp eradikasyonu sağlanamayan 12 hastada (kontrol grubu) serum B12 ve folik asit düzeyleri saptandı. Bulgular: Hp eradikasyonu sağlanan 32 hastada tedavi öncesi serum B12 düzeyi 315.84±164.13 iken tedavi sonrası 332.96±147.96, folik asit düzeyi ise tedavi öncesi 8.72±4.13 tedavi sonrası ise 9.22±4.15 bulundu. Aradaki fark anlamsızdı, sırasıyla (p=0.66, p=0.69). Hp eradikasyonu sağlanamayan 12 hastada ise tedavi öncesi serum B12 düzeyi 301.69±74.78 ve folik asit düzeyi 7.91±2.74 iken tedavi sonrası serum B12 düzeyi 246.69±100.35 ve folik asit düzeyide 6.85±2.40 bulundu. Aradaki fark anlamsızdı, sırasıyla (p=0.12,p=0.27). Sonuç: Hp eradikasyonu, tek başına serum B12 ve folik asit düzeyi üzerine etkisizdir.

Abstract

Background and aims: The most common causes of cobalamin (Vitamin B12) deficiency is food-cobalamin malabsorption. Vitamin B12 deficiency is estimated to affect 10% to 15% of people older than 60 years. Helicobacter pylori is a major cause of chronic superficial gastritis leading to atrophy of gastric glands. It is suggested that there may be a causal relationship between Helicobacter pylori and food-cobalamin malabsorption. The aim of this study was to evaluate whether Helicobacter pylori eradication increases serum B12 and folic acid concentration. Material and methods: Forty-four patients with Helicobacter pylori positivity and dyspeptic complaints were included in this study. Helicobacter pylori eradication was applied for 2 weeks. Serum B12 and folic acid levels of 32 patients with successful Helicobacter pylori eradication and of 12 patients (control group) without Helicobacter pylori eradication were measured. Results: Serum B12 and folic acid levels of 32 patients with eradication were 315.84±164.3, 8.72±4.13 before treatment and 332.96±147.96, 9.22 ±4.15 after treatment, respectively; the difference was not significant (p=0.66, p=0.69 respectively). Serum B12 and folic acid levels of 12 patients without eradication were 301.69±74.78, 7.91±2.74 before treatment and 246.69±100.35, 6.85±2.40 after treatment, respectively; the difference was not significant (p=0.12,p=0.27 respectively). Conclusions: Helicobacter pylori eradication itself has no effect on serum B12 and folic acid levels.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum