Nisan 2022

Clostiridium difficile enfeksiyonuna eşlik eden protein kaybettiren enteropati olgusu

Protein-losing enteropathy associated with Clostiridium difficile infection: A case report

Yazarlar
Gizem ADAN1, Nafiye URGANCI2, Ayşe Ayşim ÖZAĞARI3, Merve USTA1
Kurumlar
SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, 2Çocuk Gastroenterohepatoloji Kliniği,3Patoloji Kliniği, İstanbul
Sayfa Numaraları
48-52
Makale Türü
Olgu Sunumları
Anahtar Kelimeler
Protein kaybettiren enteropati, Clostiridium difficile, alfa1 antitripsin, lenfanjiektazi
Keywords
Protein-losing enteropathy, Clostridium difficile, alpha1 antitrypsin, lymphangiectasia

Özet

Protein kaybettiren enteropati, plazma proteinlerinin lenfatik obstrüksiyon, sağ kalp basıncının arttığı kalp hastalıkları ve gastrointestinalsistemden kaybı ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Primer intestinal lenfanjiektazi protein kaybettiren enteropatinin en sık nedeni olmaklabirlikte Giardia intestinalis, Clostiridium difficile gibi pek çok parazitik enfeksiyonlar, inflamatuvar barsak hastalığı, çölyak, malignite, kardiyakhastalıklar ve kollajen doku hastalıklarının protein kaybettiren enteropatiye neden olduğu bilinmektedir. Clostiridium difficile antibiyotik ilişkili kolitinen önemli enfeksiyonlarından biri olup semptomatik ya da asemptomatik olabilir. Sulu ishal, karın ağrısı sık klinik bulgu iken bazı olgularda barsakduvarının enflamasyonu ve kolon lümeninin içerisine albümin sızması ile ilişkili olarak hipoalbüminemi ve ödem diğer klinik bulguları oluşturmaktadır. Bize antibiyotik kullanımı sonrası ishal, ödem kliniği ile başvuran, laboratuvar ve histopatolojik olarak lenfanjiektazi ile uyumlu saptanan olgu,protein kaybettiren enteropati olarak değerlendirildi. Az sayıda literatürde Clostiridium difficile enfeksiyonuna bağlı protein kaybettiren enteropatigeliştiği bildirildiğinden bu olgu sunulmak istendi.

Abstract

Protein-losing enteropathy is a rare disease characterized by lymphatic obstruction, heart disease with increased right heart pressure, and loss of proteins through the gastrointestinal tract. Although primary intestinal lymphangiectasia is the most common cause of protein-losing enteropathy, many parasitic infections such as Giardia intestinalis, Clostridium difficile, inflammatory bowel diseases, celiac diseases, malignancies, cardiac diseases, and collagen tissue diseases cause protein-losing enteropathy. Clostridium difficile is one of the most important causes of antibiotic-associated colitis, and it can be either symptomatic or asymptomatic. Although watery diarrhea and abdominal pain are common clinical findings, in some cases, hypoalbuminemia and edema are other clinical findings associated with inflammation of the intestinal wall and albumin leakage into the lumen of the colon. The patient who presented to us with diarrhea and edema after using antibiotics, their case was found to be laboratory and histopathologically compatible with lymphangiectasia, and it was evaluated as protein-losing enteropathy. Here, we present this case because of the scant reports of protein-losing enteropathy caused by Clostridium difficile infection.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum