Nisan 2022

Gastrointestinal kanamayla taburcu olan hastalarda anemi prevalansı ve klinik yaklaşım

Prevalence of anemia and clinical approach in patients discharged after gastrointestinal bleeding

Yazarlar
Seda BAYRAK DURMAZ1, Göksel BENGİ2, Hatice KEYVAN1,Mesut AKARSU2, Müjde SOYTÜRK2, Ender ELLİDOKUZ2,Ömer TOPALAK2, Hale AKPINAR2
Kurumlar
Departments of 1Internal Medicine and 2Gastroenterology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey
Sayfa Numaraları
8-14
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Akut gastrointestinal kanama, taburcu, anemi, anemi tedavisi
Keywords
Acute gastrointestinal bleeding, discharge, anemia, anemia treatment

Özet

ÖZET • Giriş ve Amaç: Akut gastrointestinal sistem kanamaları sıktır. Bu hastaların taburculukları sırasında anemi sıklıkla gözlenmektedir. Bu hastaların hem taburculuk sonrası izlemi hem de anemi tedavilerine yönelik çalışmalar kısıtlıdır ve bu konu ile ilgili kılavuzlar bulunmamaktadır. Bu çalışmada akut gastrointestinal sistem kanaması geçiren hastalarda taburcu olurken ve takip eden 3 aylık süreçte anemi prevalansı ve anemiye yaklaşım değerlendirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Hastanemize Ocak 2017 – Mayıs 2018 tarihleri arasında akut gastrointestinal sistem kanamasıyla yatan 197 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Taburculuk sırasında anemi, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre, hemoglobin değerinin erkeklerde 13 g/dL, kadınlarda ise 12 g/dL’nin altında olması olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Akut gastrointestinal sistem kanama nedeniyle hastaneye yatan hastaların 129’una üst gastrointestinal sistem endoskopi, 3’üne enteroskopi, 45’ine alt gastrointestinal sistem endoskopi, 8’ine üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopi, 2’sine üst, orta ve alt gastrointestinal sistem endoskopi uygulanmış, 10 hastaya işlem uygulanamamıştır. Hastaların 69’una endoskopik terapötik girişim yapılmıştır. Hastaların hastanede kalış süresi; 10 ± 13.84 gün iken, yatış sırasında hastaların %67’sine, ortalama 3.5 ± 5.89 ünite eritrosit süspansiyonu transfüze edilmiştir. Hastaların taburculuk sırasındaki ortalama hemoglobin değeri 9.85 ± 1.67 g/dL’dir. Hastaların %92.4’ünde (kadın %91.1, erkek %93.2, üst gastrointestinal sistem kanama %93.9, orta gastrointestinal sistem kanama %100, alt gastrointestinal sistem kanama %86.8) taburculuk sırasında anemi saptanmıştır. Anemi saptanan hastaların %9.7’sine taburculuk sırasında demir tedavisi reçete edilmiştir. 197 hastanın %33 kadarı taburculuk sonrası ilk üç ay içerisinde tekrar değerlendirilmiş ve bunların da %80’inde halen aneminin devam ettiği saptanmıştır. Sonuç: Akut gastrointestinal sistem kanamalı hastalar taburcu edilirken anemi oranı yüksektir. Çoğu hasta anemiye yönelik bir reçete almadan taburcu olmaktadır. İzlemde kontrol başvuruları yetersiz olup, hastalarda anemi devam etmektedir. Bu konuda uygulanacak tedavi ve takibin nasıl olması gerektiğiyle ilgili daha geniş sayılı hasta çalışmalarına ve bu konuda görüş birliğinin sağlandığı kılavuzlara ihtiyaç vardır.

Abstract

ABSTRACT • Background and Aims: Acute gastrointestinal system hemorrhages are frequent, and anemia is frequently seen in patients with acute gastrointestinal system bleeding after hospital discharge. Studies intended for patient follow-ups after discharge and anemia treatment are limited, and this topic has no guidelines. This study aimed to evaluate anemia prevalence and clinical approach in patients with acute gastrointestinal system bleeding after hospital discharge and during 3 months of follow-up. Materials and Method: This study retrospectively evaluated 197 patients with acute gastrointestinal system bleeding who were treated at our hospital between January 2017 and May 2018. Upon discharge, anemia was accepted as hemoglobin levels of < 13 g/dL in men and 12 g/dL in women according to the World Health Organization criteria. Results: Of these patients, 129 underwent upper gastrointestinal endoscopy; 3 enteroscopy; 45 lower gastrointestinal endoscopy; 8 upper and lower gastrointestinal endoscopy; 2 upper, middle, and lower gastrointestinal endoscopies; and 10 did not undergo endoscopy. Additionally, 69 patients underwent therapeutic endoscopic treatments. The mean hospitalization duration was 10 ± 13.84 days, and 67% of patients had erythrocyte transfusion with a mean value of 3.5 ± 5.89 units during hospitalization. The mean hemoglobin rate was 9.85 ± 1.67 g/ dL upon hospital discharge. Of the patients, 92.4% (female: 91.1%, male: 93.2%; upper gastrointestinal bleeding: 93.9%, middle gastrointestinal bleeding: 100%, lower gastrointestinal bleeding: 86.8%) had anemia upon hospital discharge and 9.7% underwent iron deficiency treatment. Of all 197 patients, 33% were evaluated 3 months after discharge from the hospital and 80% of these patients have ongoing anemia. Conclusions: Anemia frequency is high when patients with acute gastrointestinal system bleeding are discharged. Most patients are discharged without receiving a prescription for anemia. In the follow-up, control applications are inadequate and anemia persists in patients. A wider range of patient studies on the treatment application and adherence, as well as guidelines from the consensus body on this issue, is necessary.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum