Nisan 2022

COVID -19 pandemi sürecinin üçüncü basamak gastroenteroloji servisi yatışları üzerine etkisi

Effect of COVID-19 pandemic on hospitalization of tertiary hospital gastroenterology unit

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Nisan 2022
  • COVID -19 pandemi sürecinin üçüncü basamak gastroenteroloji servisi yatışları üzerine etkisi...
Yazarlar
Feyzi BOSTAN1, Feyza Ç. KIZILKAYA1, Ayşe KARADURU1, Ceren ÇEVİK1, Ayhan Hilmi ÇEKİN2
Kurumlar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1İç Hastalıkları Kliniği, 2Gastroenteroloji Kliniği, Antalya
Sayfa Numaraları
01-07
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
COVID-19, pandemi, hastane yatışları, gastroenteroloji servisi
Keywords
COVID-19, pandemic, hospitalization, gastroenterology unit

Özet

ÖZET • Giriş ve Amaç: Şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü-2’nin neden olduğu COVID-19 ilk olarak Çin’in Hubei Eyaletinin Wuhan şehrinde 2019 Aralık ayında ortaya çıkan bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü, salgının dünyada yayılması ile 11 Mart 2020 tarihinde COVID-19salgınını pandemi ilan etti. Pandemi ilanı, hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde normal sağlık hizmetleri ve COVID-19 pandemisiyle mücadeleninaynı anda aksatılmadan yürütülmesini zorunlu kıldı. Biz de pandemi ilanıyla başlayan pandemi döneminin Antalya Eğitim ve Araştırma HastanesiGastroenteroloji servisi hasta yatışlarının sayısal olarak, yatış süreleri, yatırılan servis (acil/poliklinik) tanı dağılımları açısından nasıl etkilendiğinigörmek için bu çalışmayı planladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Nisan - Kasım 2020 tarihleri ile 2019 yılının aynı aylarında gastroenterolojiservisine yatan hastaları dahil ettik. Hastaların bilgileri ve tanıları hastane bilgi yönetim sisteminde kayıtlı olan elektronik dosyalarından alındı.Çalışmamıza toplam 1321 hasta dahil edildi. Çalışmaya katılanların 646’sı (%49) pandemi öncesi dönemde, 675’i (%51) pandemi dönemindeyatan hastalardı. Bulgular: Yatırılan hasta sayısı olarak her iki dönem arasında fark yoktu (p: 0.113). Yatış süresi pandemi döneminde pandemiöncesi döneme göre daha kısaydı (pandemi öncesi dönem 6.4 ± 5.5 gün vs. pandemi dönemi 5.7 ± 4.9, p: 0.028). Hastalar her iki dönemde dedaha çok acil servisten yatırılmışlardı (pandemi öncesi dönem %74.6 vs pandemi dönemi %78 p: 0.210). Tanı dağılımına bakıldığında hastalarpandemi öncesi 31 farklı tanı ile, pandemi sonrası 30 farklı tanı ile yatırılmıştı. Her iki dönemde de en sık üst gastrointestinal sistem kanamasıile yatırılmışlardı. Pandemi öncesi dönemde 134 (%20.3) ve pandemi döneminde de 129 (%18.8) hasta üst gastrointestinal sistem kanamasınedeniyle servise yatırılmıştı. Her iki dönem arasında bu tanı açısından anlamlı fark yoktu (p: 0.488). Sonuç: COVID-19 pandemisi 3. basamakgastroenteroloji servis hasta yatışlarını sayısal olarak, yatırıldıkları servis ve tanı dağılımı açısından etkilememiştir. Yatış süresini ise kısaltmıştır.

Abstract

ABSTRACT • Background and Aims: Coronavirus disease (COVID-19), caused by the SARS-CoV-2, first emerged in December 2019 inWuhan City, Hubei Province of China. The World Health Organization declared the COVID-19 outbreak a pandemic on March 11, 2020. The declaration of the pandemic made it necessary to conduct normal health services and fight the COVID-19 spread, both in our country and in other countries, without interruption. This study aimed to examine how the pandemic period was affected numerically by hospitalizations in Antalya Trainingand Research Hospital Gastroenterology unit, length of stay, and diagnosis distribution of hospitalized service (emergency/polyclinic). Materialsand Methods: We included patients admitted to the gastroenterology department between April and November 2020 and the correspondingperiod in 2019. Information and diagnoses of patients were obtained from the electronic files registered in the hospital information managementsystem. This study included a total of 1321 patients, of which 646 (49%) and 675 (51%) were hospitalized during the pre-pandemic and pandemicperiods, respectively. Results: No difference was found between the two periods in terms of the number of hospitalized patients (p = 0.113). Theduration of hospitalization was shorter during the pandemic period than during the pre-pandemic period (pre-pandemic period 6.4 ± 5.5 days vs.pandemic period 5.7 ± 4.9, p = 0.028). Patients were mostly hospitalized from the emergency department in both periods (pre-pandemic period74.6% vs pandemic period 78% p = 0.210). Considering the diagnosis distribution, patients were hospitalized for 31 diagnoses in the pre-pandemic and 30 in the pandemic period. In both periods, patients were hospitalized most frequently with upper gastrointestinal bleeding. In addition, 134(20.3%) and 129 (18.8%) patients in the pre-pandemic and pandemic period were hospitalized due to upper gastrointestinal bleeding, respectively.No significant difference was found between the two periods in terms of this diagnosis (p = 0.488). Conclusions: The COVID-19 pandemic didnot affect the hospitalizations in the tertiary gastroenterology unit numerically, in terms of the unit they were admitted to and the distribution ofdiagnosis. It shortened the duration of hospitalization.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum