Aralık 2021

Çoklu mıknatıs yutan çocuk hasta: Olgu sunumu

A child patient who ingested multiple magnets: Case report

Yazarlar
Melike ARSLAN1, Metehan UYAR2, Selim Can PEKER2, Necati BALAMTEKİN1
Kurumlar
1University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Department of Child Health and Diseases, Division of Pediatric Gastroenterology, Ankara
2University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara
Sayfa Numaraları
181-184
Makale Türü
Olgu Sunumları
Anahtar Kelimeler
Çoklu mıknatıs yutma, bağırsakta yabancı cisim, çocuk
Keywords
Multiple magnet ingestion, intestinal foreign body, child

Özet

Yabancı cisim yutulması pediatrik yaş grubunda yaygındır. Yutulan yabancı cisimler oldukça farklılık gösterir ve özellikle; madeni paralar, küçük oyuncaklar, mıknatıslar ve pilleri içerirler. Madeni para çocuk hastalarda en sık yutulan yabancı cisim olup ikinci sırada oyuncaklar ve oyuncak parçaları gelir. Mıknatıslara çoğunlukla oyuncaklar ve diğer ürünlerden ulaşılır. Mıknatısların tekli yutulmaları çoğunlukla herhangi bir komplikasyona neden olmazken çoklu veya beraberinde metal cisimlerle yutulması durumunda bağırsak duvarlarını birbirine çekerek volvulusa, fistüllere ve peritonite neden olabilir. Görüntüleme yöntemleri çocuklarda gözlenen yabancı cisim aspire edilmesi ve yutulması vakalarında tanı konmasında önemli bir rol oynar. Yabancı cisim yutmalarında, cismin hızlı tanımlanması ve yerinin belirlenmesi etkili bir tedavi için ana unsurlar arasındadır. Hızlı tanı ve tedavi yutulan cisimlerin acil olarak uzaklaştırılması için kritik bir öneme sahiptir. Geç kalınan tedaviler mortalite ve morbidite açısından yüksek risk taşımaktadır. Bu makalede, çoklu mıknatıs yutma şüphesi ile acil servise başvuran beş yaşında kız hasta sunulmuştur.

Abstract

Foreign body ingestion is common in the pediatric age group. Swallowed foreign objects show different features, especially coins, small toys and toy parts, magnets, and batteries. Coins are the most frequently swallowed foreign objects, followed by toys and toy parts. Magnets are mostly found in toys and other products. Swallowing single magnet does not often cause complications but swallowing multiple magnets or magnets attached to a metal objects could pull the intestinal walls together and cause volvulus, fistulas, and peritonitis. Medical diagnostic display techniques play an important role in cases of foreign body aspiration and swallowing observed in children. In foreign body ingestion, the main goals are rapid identification and positioning for an effective treatment. Prompt diagnosis and treatment are critical for the immediate removal of swallowed objects. Highly adhered treatments may have a high risk of mortality and morbidity. Here, we present a case of a five-year old girl who was brought to the pediatric emergency department with a suspicion of ingesting foreign objects

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum