Makaleler

Cilt 20 Sayı 3

Aralık 2021

Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 129-135 Endoskopik incelemede saptanan mide poliplerinin yerleşimi, histopatolojik tipleri ve tedavi yönetimiLocation, histopathological types, and treatment management of gastric polyps discovered during endoscopic examinationFerit ÇELİK1, Ali ŞENKAYA1, Seymur ASLANOV1, Nalan Gülşen ÜNAL1, Alper UYSAL1, A. Murat BUYRUK1, Ozan Fatih SARIKAYA1, Başak DOĞANAVŞARGİL2, Rukiye VARDAR1, Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 136-142 Seroprevalence of hepatitis A virus according to age groups in Northern Anatolia of TurkeySeroprevalence of hepatitis A virus according to age groups in Northern Anatolia of TurkeyTolga DÜZENLİ1, Hüseyin KÖSEOĞLU1, Şengül ÜÇER2, Atakan COMBA3, Mesut SEZİKLİ1Departments of 1Gastroenterology, 2Infectious Diseases and Clinical Microbiology and 3Pediatric Gastroenterology, Hitit University Erol Olçok Training and Research Hospital, Çorum, Turkey
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 143-149 Biyopsi tanılı nonalkolik steatohepatit hastalarında fibrozis evrelerine göre metabolik sendrom komponentlerinin sıklıklarının karşılaştırılması: Metabolik bozukluk sayısındaki artış fibrozis progresyonunda etkili mi?Comparison of the frequencies of metabolic syndrome components according to fibrosis stages in biopsy-proven nonalcoholic steatohepatitis patients: Does increased number of metabolic dysregulation have an effect on fibrosis progression?Bahadır KÖYLÜ1, Yunus GÜNEGÜL1, Cenk SÖKMENSÜER2, Taylan KAV3, Erkan PARLAK3, Bülent SİVRİ3, Onur KESKİN3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 2Patoloji Ana Bilim Dalı, 3Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 150-156 Spontan bakteriyel peritonitli hastalarda hastane içi mortaliteyi etkileyen faktörlerFactors affecting in-hospital mortality in patients with spontaneous bacterial peritonitisRamazan GÖKDEMİR1, Müge USTAOĞLU2, Hasan ERUZUN2, Ahmet BEKTAŞ2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Samsun
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 157-161 Fonksiyonel karın ağrısı olan çocuklarda MEFV genlerinin artan sıklığıIncreased frequency of MEFV genes in children with functional abdominal painErkan DOĞAN1, Eylem SEVİNÇ2, Burcu KORKUT3, Emre TAŞKIN4, Nergiz SEVİNÇ5Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Anabilim Dalı, 2Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı, 3Aile Hekimliği Anabilim Dalı,4Genetik Anabilim Dalı, 5Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Karabük
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 162-168 Kolorektal kanserde lncRNA DPP10-AS1 ekspresyonu tümör baskılayıcı ve tümör mikro çevresinde metabolit transportuyla ilişkili olabilir mi?Could lncRNA DPP10-AS1 expression in colorectal cancer be associated with tumor suppressor and metabolite transport in the tumor microenvironment?Gülper NACARKAHYA1, Cem HOROZOĞLU21Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
2Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 169-173 İnflamatuvar barsak hastalarında vedolizumab deneyimi: Tek merkez verileriVedolizumab experience in patients with inflammatory bowel disease: Single center dataAyça Gökçen DEĞİRMENCİ SALTÜRKHaydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 174-176 Diyabetik ketoasidozun nadir bir komplikasyonu: Akut özofageal nekrozA rare complication of diabetic ketoacidosis: Acute esophageal necrosisAzar ABİYEV1, Tuğçe TOPOĞLU ÇAĞLAR2, Seçkin ÖZGÜL1, Mustafa ERGİN1, İbrahim DOĞAN1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 177-180 Rektovajinal fistüle bağlı masif gastrointestinal kanama: Nadir bir olguMassive gastrointestinal bleeding due to rectovaginal fistula: A rare case reportŞehmus ÖLMEZ1, Sevda BAŞ2, Nevin AKÇAER ÖZTÜRK1, Okan DİLEK3, Bünyamin SARITAŞ1University of Health Sciences, Adana City Training and Research Hospital, Departments of 1Gastroenterology, 2Gynecology andObstetrics and 3Radiology, Adana, Turkey
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 181-184 Çoklu mıknatıs yutan çocuk hasta: Olgu sunumuA child patient who ingested multiple magnets: Case reportMelike ARSLAN1, Metehan UYAR2, Selim Can PEKER2, Necati BALAMTEKİN11University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Department of Child Health and Diseases, Division of Pediatric Gastroenterology, Ankara
2University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara
Editöre Mektuplar
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 185-186 Sigmoid kolonda Dieulafoy lezyonuna bağlı massif alt gastrointestinal kanamaMassive lower gastrointestinal bleeding due to Dieulafoy’s lesion in sigmoid colonŞehmus ÖLMEZ, Bünyamin SARITAŞ, Yılmaz ÇELİK, Adnan TAŞ, Nevin AKÇAER ÖZTÜRKDepartment of Gastroenterology, University of Health Sciences, Adana City Training and Research Hospital, Adana, Turkey
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum