Aralık 2021

Rektovajinal fistüle bağlı masif gastrointestinal kanama: Nadir bir olgu

Massive gastrointestinal bleeding due to rectovaginal fistula: A rare case report

Yazarlar
Şehmus ÖLMEZ1, Sevda BAŞ2, Nevin AKÇAER ÖZTÜRK1, Okan DİLEK3, Bünyamin SARITAŞ1
Kurumlar
University of Health Sciences, Adana City Training and Research Hospital, Departments of 1Gastroenterology, 2Gynecology andObstetrics and 3Radiology, Adana, Turkey
Sayfa Numaraları
177-180
Makale Türü
Olgu Sunumları
Anahtar Kelimeler
Rektovajinal fistül, hematokezya, alt gastrointestinal sistem kanaması
Keywords
Rectovaginal fistula, hematochezia, lower gastrointestinal bleeding

Özet

Rektovajinal fistüller genellikle doğum sırasındaki obstetrik travmalara,rektal veya jinekolojik malignitelere bağlı, malign lezyonların cerrahiveya radyoterapisi sonrası görülür. Rektovajinal fistüllere en çok genelcerrahi ve jinekoloji kliniklerinde rastlanır. Bununla birlikte bu lezyonlargastroenteroloji pratiğinde nadiren görülür. Gastroenteroloji kliniğinderektovajinal fistüllerle Crohn hastalığı seyrinde karşılaşabiliriz. Bu lezyonlar hastaların yaşam kalitesini kötüleştirir, morbidite ve mortaliteyiarttırır. Endoskopi, fistül lokalizasyonunu saptamada ve doğru tedavimodalitesini seçmede yardımcı olabilir. Endoskopi bazen de endoklipveya stent kullanılarak tedavide kullanılabilir. Rektovajinal fistülün tipikşikayetleri vajinadan hava, gaz veya mukus gelmesidir. Disparöni, perineal ağrı veya rekürren vajinal enfeksiyonlar da görülebilir. Rektal kanama sık görülen bir bulgusu değildir. Burada over karsinomu nedeniyledebulking cerrahi operasyonu sonrası massif rektal kanama ile presenteolan nadir bir rektovajinal fistül vakasını sunacağız

Abstract

Rectovaginal fistula is usually observed due to obstetric traumas duringgiving birth, rectal or gynecologic malignities or after surgical therapyof malignant lesions or radiotherapy. Rectovaginal fistulas are not common in general surgery and gynecology clinics. However, these lesionsare rarely seen during gastroenterology practice. In gastroenterologypractice, we may face with rectovaginal fistula during Crohn’s disease’scourse. These lesions deteriorate patients’ quality of life and increasemorbidity and mortality. Endoscopy may be used to detect the localization of fistula and may help to choose correct treatment modality.Endoscopy sometimes may also be used to treat rectovaginal fistulavia endoclips or stents. Typical complaints for rectovaginal fistulas areair, gas, or mucus discharge from vagina. Dyspareunia, perineal pain,or recurrent vaginal infections may also be seen. Rectal bleeding is nota common complaint for rectovaginal fistulas. Herein we report a rarecase with rectovaginal fistula presenting with massive rectal bleedingafter debulking surgery for ovarian carcinoma

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum