Aralık 2021

İnflamatuvar barsak hastalarında vedolizumab deneyimi: Tek merkez verileri

Vedolizumab experience in patients with inflammatory bowel disease: Single center data

Yazarlar
Ayça Gökçen DEĞİRMENCİ SALTÜRK
Kurumlar
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Sayfa Numaraları
169-173
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Crohn hastalığı, ülseratif kolit, vedolizumab
Keywords
Crohn disease, ulcerative colitis, vedolizumab

Özet

Giriş ve Amaç: Vedolizumab, orta ve ağır aktiviteli inflamatuvar barsak hastalıklarının tedavisinde kullanılan ?4?7 integrindir. Tümör nekroz faktör antagonisti ilaçlar ile tedavi başarısı sağlanamamış inflamatuvar barsak hastalarında tercih edilmektedir. Çalışmamızda tümör nekroz faktör antagonistine cevapsız, komplike hasta gruplarında tek merkez verileriyle vedolizumab tedavisinin 12. aydaki etkinliğini ve güvenirliğini araştırdık. Gereç ve Yöntem: Ocak 2019- Eylül 2020 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğine başvuran 6 aydan uzun vedolizumab tedavisi almış tümör nekroz faktör antagonisti deneyimli hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Vedolizumab tedavisi öncesi ve 12. ayda endoskopik remisyon kaydedildimiş- tir. Bulgular: Tüm hastaların 17’si (%48.5) kadındı. Yaş ortalaması 43 ± 13’tü (22-76). Bu hastalardan 23’ü Crohn hastası ve 12’si ülseratif kolit hastasıydı. Crohn hastalarının 15’inde (%65.2) endoskopik remisyon sağlanırken, 8 hasta (%34.78) cevapsız kabul edildi. Ülseratif kolitte ise endoskopik remisyon ve cevapsız hasta sayısı eşitti (n = 6, %50). Sonuç: Çalışmamızda, tümör nekroz faktör antagonisti deneyimli hastalarda, özellikle Crohn hastaları olmak üzere inflamatuvar barsak hastalarında vedolizumab kullanımının etkin ve güvenilir olduğu gözlemlenmiştir.

Abstract

Background and Aims: Vedolizumab is an ?4?7 integrin used in the treatment of moderate-to-severe inflammatory bowel disease. It is preferred in patients with tumor necrosis factor antagonist experience. In our study, we evaluated the efficiency and safety of vedolizumab treatment at 12 months in complicated groups who were unresponsive to tumor necrosis factor antagonist treatment. Materials and Method: Patients admitted to the Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Gastroenterology Clinic between January 2019 and September 2020 were included in the study. The patients had been receiving vedolizumab treatment for more than 6 months. Seventeen (48.5%) patients were female. Results: Endoscopic remission was achieved in 15 (65.2%) patients with Crohn’s disease, whereas 8 (34.78%) patients were considered unresponsive. Endoscopic remission was recorded before vedolizumab treatment and after 12 months. The mean age was 43 ± 13 (22 - 76) years. A total of 23 patients had Crohn’s disease and 12 patients had ulcerative colitis. In ulcerative colitis, the number of endoscopic remission and unresponsive patients were equal (n = 6.50%). Conclusion: In our study, it was observed that the use of vedolizumab in patients with tumor necrosis factor antagonist experience was effective and safe.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum