Aralık 2021

Kolorektal kanserde lncRNA DPP10-AS1 ekspresyonu tümör baskılayıcı ve tümör mikro çevresinde metabolit transportuyla ilişkili olabilir mi?

Could lncRNA DPP10-AS1 expression in colorectal cancer be associated with tumor suppressor and metabolite transport in the tumor microenvironment?

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2021
  • Kolorektal kanserde lncRNA DPP10-AS1 ekspresyonu tümör baskılayıcı ve tümör mikro çevresinde metabolit transportuyla ilişkili olabilir mi?...
Yazarlar
Gülper NACARKAHYA1, Cem HOROZOĞLU2
Kurumlar
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
2Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
Sayfa Numaraları
162-168
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Uzun kodlanmayan ribonükleik asit, lncRNA, DPP10-AS1, amilaz, albümin, kolorektal kanser
Keywords
Long non coding ribonucleic acid, IncRNA, DPP10-AS1, amylase, albumin, colorectal cancer

Özet

Giriş ve Amaç: Onkogen ve tümör baskılayıcı gen ifadeleri başta olmak üzere birçok ribonükleik asit ve proteinle moleküler etkileşimde bulunabilen uzun kodlanmayan ribonükleik asitler solid organ kanserlerinde ilişkilendirilmeye başlanmıştır. Deneysel çalışmalarda Wingless ile ilgili entegrasyon bölgesi/beta-katenin yolağı ile ilişkilendirilen uzun kodlanmayan ribonükleik asit DPP10-AS1’in çalışmamızda kolorektal tümörlerdeki ifadesi ve serum biyobelirteçleriyle olan ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kolorektal kanser tanılı elli bir olgunun tümör ve tümörsüz çevre dokusuna ait formalinle fikse edilmiş parafine emdirilmiş bloklarından total ribonükleik asit izolasyonu gerçekleştirildi. İzole edilen total ribonükleik asitten uzun kodlanmayan ribonükleik asitlere spesifik c-deoksiribonükleik asit sentezi gerçekleştirildikten sonra DPP10-AS1’e özgü primerler ile gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile ekspresyon düzeyi tespit edildi. Ekspresyon düzeyleri olguların serum biyobelirteçleriyle korelasyon yönünden incelendi. Bulgular: Uzun kodlanmayan ribonükleik asit DPP10-AS1’in katlı deği şimi tümörsüz çevre dokusunda tümör dokusuna göre yaklaşık 5.7 kat yüksek olduğu tespit edilmiştir (p = 0.0002). Histopatolojik bulgularla uzun kodlanmayan ribonükleik asit DPP10-AS1 arasında istatistiksel bir farklılık tespit edilmezken, uzak organ metastazı olmayanlarda olanlara göre 1.5 kat yüksek olduğu izlenmiştir (p > 0.05). DPP10-AS1 ile albümin (r: ,403; p = 0.033) ve amilaz (r: ,450; p = 0.031) arasında pozitif korelasyonlar tespit edildi. Sonuç: DPP10-AS1’in tümör baskılayıcı rolü olduğunu, albüminle korelasyonu tümör mikro çevresinde sekonder metabolitlerin transportunda rol oynayabileceğini düşündürmektedir. DPP10-AS1 ile amilaz korelasyonunun literatürde tanımlanan yüksek amilaz düzeylerinin tümör farklılaşması, çoğalması sürecindeki etkisiyle paralel şekilde tümör mikro çevresinin bir yanıtı olarak ifade edilebileceğini düşünmekteyiz

Abstract

Background and Aims: Long non coding ribonucleic acid, which can interact with many RNAs and proteins-especially oncogene and tumor suppressor gene expressions-have begun to be associated with solid organ cancers. This study was conducted with the objective to examine the expression of long non coding ribonucleic acid, DPP10-AS1, which is associated with the Wnt/?-catenin pathway in experimental studies, in colorectal tumors and its relationship with serum biomarkers. Materials and Methods: Total ribonucleic acid isolation was performed from formalin-fixed paraffin-impregnated blocks of tumor and tumor-free surrounding tissue of 51 patients with colorectal cancer. After specific c-deoxyribonucleic acid synthesis was performed from the isolated total ribonucleic acids to Long non coding ribonucleic acids, theexpression level was determined by real-time polymerase chain reaction with primers specific to DPP10-AS1. Expression levels were analyzed interms of correlation with serum biomarkers of the cases. Results: The fold change in long non coding ribonucleic acid DPP10-AS1 was found to be approximately 5.7 times higher in tumor-free surrounding tissue than in tumor tissue (p = 0.0002). While no statistical difference was detected between histopathological findings and long non coding ribonucleic acid, DPP10-AS1, it was observed to be 1.5 times higher in patients without distant organ metastasis (p > 0.05). Positive correlations were detected between DPP10-AS1 and albumin (r: .403; p = 0.033) as well as between DPP10-AS1 and amylase (r: .450; p = 0.031). Conclusion: DPP10-AS1 has a tumor suppressive role, and its correlation with albumin suggests that it may play a significant role in the transportation of secondary metabolites in the tumor microenvironment. The results suggests that the correlation between DPP10-AS1 and amylase can be expressed as a response of the tumor microenvironment in parallel with the effect of high amylase levels on tumor differentiation and proliferation, as defined in the literature

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum