Aralık 2021

Seroprevalence of hepatitis A virus according to age groups in Northern Anatolia of Turkey

Seroprevalence of hepatitis A virus according to age groups in Northern Anatolia of Turkey

Yazarlar
Tolga DÜZENLİ1, Hüseyin KÖSEOĞLU1, Şengül ÜÇER2, Atakan COMBA3, Mesut SEZİKLİ1
Kurumlar
Departments of 1Gastroenterology, 2Infectious Diseases and Clinical Microbiology and 3Pediatric Gastroenterology, Hitit University Erol Olçok Training and Research Hospital, Çorum, Turkey
Sayfa Numaraları
136-142
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Hepatit A virüs enfeksiyonu, HAV, seroprevalans, yaş grupları.
Keywords
Hepatitis A virus infection, HAV, seroprevalence, age groups

Özet

Giriş ve Amaç: Hepatit A virüsü, dünyada her yıl milyonlarca insanı enfekte eden, özellikle gelişmekte olan ülkelerde hem yetişkinlerde hem de çocuklukta önemini koruyan bir akut viral hepatit nedenidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin İç Anadolu Kuzey kesiminde referans merkezi olan Çorum’da farklı yaş gruplarındaki hepatit A seroprevalansını araştırmak ve bu yaş gruplarına göre hepatit A aşılaması konusunda öneriler yapmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2017 - Ocak 2020 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne herhangi bir nedenle başvuran ve anti-hepatit A virüsü testi yapılan tüm hastalar dahil edildi. Anti-hepatit A virüsü immünglobulin G ve immünglobulin M ELISA yöntemi ile analiz edildi ve > 1.00 S/CO değerleri pozitif kabul edildi. Hastaların yaş gruplarına göre anti-hepatit A virüsü immünglobulin G ve anti-hepatit A virüsü immünglobulin M sonuçları istatistiksel olarak araştırıldı. Bulgular: Retrospektif olarak toplam 18817 anti-hepatit A virüsü immünglobulin G ve immünglobulin M testi tarandı. 4244 sonuç, mükerrer istek oluşu veya eksik data nedeniyle çalışmadan çıkarıldı. Çalışmaya anti-hepatit A virüsü immünglobulin M’li 4115 hasta ve anti-hepatit A virüsü immünglobulin G’li 10458 hasta dahil edildi. Tüm gruptaki anti-hepatit A virüsü immünglobulin G ve immünglobulin M pozitiflikleri sırasıyla %84.4 ve %0.7 idi. Erkeklerde ve kadınlardaki anti-hepatit A virüsü immünglobulin G prevalansı %85.8 ve %83 iken anti-hepatit A virüsü immünglobulin M pozitifliği %0.98 ve %0.38 idi. Çorum’da yaş gruplarına göre hepatit A virüsü immünglobulin G ve immünglobulin M prevalansları anlamlı farklılık göstermekteydi (p < 0.001, p = 0.035). Bölgemizde anti-hepatit A virüsü immünglobulin G seronegativitesi 11 - 20 yaş için %28.4 ve 21 - 30 yaş için %24.2 idi. Sonuç: Bu çalışma, 11 - 20 ve 21 - 30 yaş gruplarının hepatit A virüsü enfeksiyonu açısından en yüksek risk grubunda olabileceğini düşündürmektedir. Hepatit A virüsü enfeksiyonu komplikasyonlarının yaşla beraber artışı nedeniyle, seronegatif genç erişkinlere hepatit A virüsü aşısı uygulanmalıdır

Abstract

<span class=fontstyle0>Background and Aims: </span><span class=fontstyle2>Hepatitis A virus is a cause of acute viral hepatitis that infects millions of people worldwide each year and maintains<br>its prominence in both adults and in childhood. The aim of this study<br>was to determine the hepatitis A seroprevalence in different age groups<br>in Çorum which is the reference center for northern part of central Anatolia and to make recommendations for hepatitis A vaccine according<br>to age groups. </span><span class=fontstyle0>Materials and Methods: </span><span class=fontstyle2>This retrospective study was<br>conducted between January 2017 and January 2020. Patients tested<br>for anti-hepatitis A virus for any reasons were enrolled from the data<br>of all patients admitted to our hospital which is the reference center of<br>the region. Serum samples were analyzed by ELISA. S/CO values of ?<br>1.00 were considered positive for anti-hepatitis A virus immunoglobulin<br>G and immunoglobulin M, respectively; results below this value were<br>considered negative. Anti hepatitis A virus immunoglobulin G and anti-hepatitis A virus immunoglobulin M results of patients were analyzed<br>according to age groups. </span><span class=fontstyle0>Results: </span><span class=fontstyle2>A total of 18817 anti-hepatitis A<br>virus immunoglobulin G and immunoglobulin M assays were screened<br>from the computerized database. 4244 assays were excluded for repeated tests from the same patients and inconclusive data. The study<br>included 4115 patients with anti-hepatitis A virus immunoglobulin M<br>and 10458 patients with anti-hepatitis A virus immunoglobulin G. Total<br>anti-hepatitis A virus immunoglobulin G and M positivities were 84.4%<br>and 0.7%. Anti-hepatitis A virus immunoglobulin G prevalence was –<br>85.8% and 83%, and anti-hepatitis A virus immunoglobulin M positivity<br>was – 0.98% and 0.38% in men and women. There was a significant<br>difference in the prevalence of hepatitis A virus immunoglobulin G and<br>immunoglobulin M according to age groups in Çorum (p < 0.001, p =<br>0.035). Anti-hepatitis A virus immunoglobulin G seronegativity for 11<br>- 20 years of age was 28.4% and for 21 - 30 years of age was 24.2%.<br></span><span class=fontstyle0>Conclusion: </span><span class=fontstyle2>This study suggests that 11 - 20 and 21 - 30 years of age<br>groups may be in the highest risk group for hepatitis A virus infection<br>with possible complications increasing with age, and this patient group<br>constitutes the target population for vaccination</span> <br style= font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; >

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum