Ağustos 2021

Sitoredüktif cerrahi ve CC/0 rezeksiyonla hipertermik intraperitoneal kemoterapi uygulanan hastalarda distal pankreatektomi ve splenektominin sonuçlara etkisi

Effects of distal pancreatectomy and splenectomy on outcomes in patients undergoing cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy with CC/0 resection

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Ağustos 2021
  • Sitoredüktif cerrahi ve CC/0 rezeksiyonla hipertermik intraperitoneal kemoterapi uygulanan hastalarda distal pankreatektomi ve splenektominin sonuçlar...
Yazarlar
Yiğit Mehmet ÖZGÜN1, Volkan ÖTER1, Erol PİŞKİN1, Muhammet Kadri ÇOLAKOĞLU1, Osman AYDIN1, Erdal Birol BOSTANCI2
Kurumlar
Department of 1Gastroenterological Surgery, Ankara City Hospital, Ankara
Department of 2Gastroenterological Surgery, University of Health Science, Ankara City Hospital, Ankara
Sayfa Numaraları
104-111
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Hipertermik intraperitoneal kemoterapi, sitoredüktif cerrahi, distal pankreatektomi, splenektomi
Keywords
Background and Aims: This study aims to determine the early and late postoperative effects of distal pancreatectomy plus splenectomy in patients who underwent cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy and achieved CC0 resection due to peritoneal carcinomatosis. Materials and Method: All patients who underwent a cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy procedure due to peritoneal carcinomatosis of various tumors in our clinic between 2014 and 2020 were included in the study. Data from all patients who underwent additional distal pancreatectomy plus splenectomy were analyzed retrospectively. Results: The cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy procedure with CC/0 resection was performed on 85 of 136 patients diagnosed with peritoneal carcinomatosis. Of these patients, 13 (15.3%) had undergone distal pancreatectomy plus splenectomy together with the main procedure. The mean hospital stay was 15 (range, 5–50) days in patients who underwent distal pancreatectomy plus splenectomy, whereas it was 13 (range, 4–109) days in those who did not, and the difference was statistically insignificant. The most common major complications seen in the distal pancreatectomy plus splenectomy group were an anastomotic leak, enterocutaneous fistula, and intraabdominal abscess. The 30-day mortality was two (15.38%) and one (1.38%) in the group with and the group without distal pancreatectomy plus splenectomy, respectively. When the groups were evaluated, the median survival time was 19 months in the cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy group and 18 months in the cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy + distal pancreatectomy plus splenectomy group. This difference was statistically insignificant (p = 0.382). Conclusion: The addition of distal pancreatectomy plus splenectomy increased major postoperative complications in patients undergoing cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy but did not affect overall survival. We think distal pancreatectomy plus splenectomy can be performed for a complete cytoreduction if necessary. However, it increases major postoperative complications, and patient follow-up should be done accordingly.

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, peritoneal karsinomatozis nedeniyle sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi uygulanan ve komplet sitoredüksiyon sağlanan hastalarda distal pankreatektomi+splenektominin erken ve geç postoperatif etkilerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2014-2020 yılları arasında çe- şitli tümörlerin peritoneal karsinomatozisi nedeniyle sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi işlemi yapılan tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Ek distal pankreatektomi ve splenektomi yapı- lan tüm hastaların verileri retrospektif olarak analiz edildi. Bulgular: Peritoneal karsinomatozis tanısıyla ameliyat edilen 136 hastanın 85’ine (komplet sitoredüksiyon rezeksiyonla) sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi işlemi uygulandı. Bu hastaların 13’ünün (%15.3) ana işleme ek olarak distal pankreatektomi + splenektomi uygulandı. Distal pankreatektomi ve splenektomi yapılan hastalarda ortalama yatış süresi 15 (5-50) gün iken, yapılmayanlarda 13 (4-109) gündü ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamsızdı. Distal pankreatektomi ve splenektomi yapılan grupta en sık görülen majör komplikasyon anastomoz kaçağı, enterokutanöz fistül ve intraabdominal apse idi. 30 günlük mortalite distal pankreatektomi ve splenektomi eklenen ve eklenmeyen gruplarda sırası ile 2 (%15.38) ve 1 (%1.38) idi. Gruplar de- ğerlendirildiğinde; medyan sağkalım süresi sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi grubunda 19 ay, sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi + distal pankreatektomi ve splenektomili grupta 18 aydı ve istatistiksel olarak anlamlı değildi (p = 0.382). Sonuç: Distal pankreatektomi ve splenektomi eklenmesi, sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi uygulanan hastalarda postoperatif majör komplikasyonları arttırmaktadır, fakat genel ortalama sağkalımı etkilememiştir. Tam bir sitoredüksiyon için gerekirse distal pankreatektomi ve splenektomi yapılabileceğini düşünüyoruz ancak bu işlemin postoperatif majör komplikasyonların gelişimini arttırdığı bilinmeli ve buna göre hasta takibi yapılmalıdır

Abstract

Background and Aims: This study aims to determine the early and late postoperative effects of distal pancreatectomy plus splenectomy in patients who underwent cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy and achieved CC0 resection due to peritoneal carcinomatosis. Materials and Method: All patients who underwent a cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy procedure due to peritoneal carcinomatosis of various tumors in our clinic between 2014 and 2020 were included in the study. Data from all patients who underwent additional distal pancreatectomy plus splenectomy were analyzed retrospectively. Results: The cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy procedure with CC/0 resection was performed on 85 of 136 patients diagnosed with peritoneal carcinomatosis. Of these patients, 13 (15.3%) had undergone distal pancreatectomy plus splenectomy together with the main procedure. The mean hospital stay was 15 (range, 5–50) days in patients who underwent distal pancreatectomy plus splenectomy, whereas it was 13 (range, 4–109) days in those who did not, and the difference was statistically insignificant. The most common major complications seen in the distal pancreatectomy plus splenectomy group were an anastomotic leak, enterocutaneous fistula, and intraabdominal abscess. The 30-day mortality was two (15.38%) and one (1.38%) in the group with and the group without distal pancreatectomy plus splenectomy, respectively. When the groups were evaluated, the median survival time was 19 months in the cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy group and 18 months in the cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy + distal pancreatectomy plus splenectomy group. This difference was statistically insignificant (p = 0.382). Conclusion: The addition of distal pancreatectomy plus splenectomy increased major postoperative complications in patients undergoing cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy but did not affect overall survival. We think distal pancreatectomy plus splenectomy can be performed for a complete cytoreduction if necessary. However, it increases major postoperative complications, and patient follow-up should be done accordingly.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum