Makaleler

Cilt 20 Sayı 2

Ağustos 2021

Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 65-69 Helicobacter pylori ve inflamatuvar bağırsak hastalığı arasındaki ilişkiRelationship between Helicobacter pylori infection and inflammatory bowel diseaseEmre GERÇEKER1, Serkan CERRAH2, Ahmed Ramiz BAYKAN2İzmir Özel Gazi Hastanesi 1Gastroenteroloji Bölümü, İzmir
Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2Gastroenteroloji Kliniği, Erzurum
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 70-74 Yaşlılarda kandida özofajiti: Tek merkez deneyimiCandida esophagitis in elderly patients: A single center experienceFerit ÇELİK1, Alper UYSAL1, Ali ŞENKAYA1, Nalan Gülşen ÜNAL1, İlkçe Akgün KURTULMUŞ2, Fatih TEKİN1, Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Gastaroenteroloji Bilim Dalı, 2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 75-80 Askeri birlikte Covid-19 salgını sırasında hastalarda gastrointestinal semptomların ve karaciğer test bozukluğu sıklığının değerlendirilmesi: Tek merkezli pilot çalışmaFrequency evaluation of gastrointestinal symptoms and liver test disorder in patients during the Covid-19 outbreak in the military unit: A single-center pilot studyEnver AVCI1, Onur AKHAN2, Erkin ÖZTAŞ3, Selçuk DİŞİBEYAZ3Departments of 1Gastroenterology and 2Cardiology, Bilecik State Hospital, Bilecik, Turkey
3Department of Gastroenterology, Osmangazi University School of Medicine, Eskisehir, Turkey
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 81-86 COVID 19 hastalarında karaciğer fonksiyon bozukluğu ve prognoz ile ilişkisiThe relationship between liver function and prognosis in COVID-19 patientsHarun ERDAL1, Ayfer BAKIR2, Ümit SAVAŞÇI3, Tunahan AYAZ3, Hilal Ebru İŞİKAN4, Mine FİLİZ3, Yakup ARSLAN5, Gonca FİDAN6, Umut KARA7,  Gülden YILMAZ6, Deniz DOĞAN5, Bilgin Bahadır BAŞGÖZ4, Gürhan TAŞKIN8, Serkan ŞENKAL9, Cantürk TAŞÇI5, Levent YAMANEL8, Ahmet UYGUN10, Mustafa GÜLŞEN10Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, 6Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, 7Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, 3Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 4İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 5Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 8Yoğun Bakım Bilim Dalı, 9Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,10Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 87-93 Sirozlu hastalarda asit sodyum seviyesinin prognostik kullanımıThe prognostic utility of ascites sodium level in cirrhotic patientsMustafa KAPLAN1, İhsan ATEŞ2, Meral AKDOĞAN KAYHAN3, Sabite KAÇAR3, Volkan GÖKBULUT3, Orhan COŞKUN3Department of 1Gastroenterology, Ahi Evran University Hospital, Kırşehir, Turkey
Departments of 2Internal Medicine and 3Gastroenterology, Ministry of Health Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 94-103 Geriatrik popülasyonda kolestatik karaciğer hastalıklarında etiyoloji ve tanısal yaklaşım: 185 vakalık tek merkez deneyimiEtiology and diagnosis of cholestatic liver diseases in the geriatric population: A single-center experience of 185 casesGökhan KÖKER1, Seyit UYAR1, Gülhan ÖZÇELİK KÖKER1, Mehmet Mutlu ÇATLI1, Yasin ŞAHİNTÜRK1, Feyzi BOSTAN1, Ayhan Hilmi ÇEKİN2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1İç Hastalıkları Kliniği, 2Gastroenteroloji Kliniği, Antalya
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 104-111 Sitoredüktif cerrahi ve CC/0 rezeksiyonla hipertermik intraperitoneal kemoterapi uygulanan hastalarda distal pankreatektomi ve splenektominin sonuçlara etkisiEffects of distal pancreatectomy and splenectomy on outcomes in patients undergoing cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy with CC/0 resectionYiğit Mehmet ÖZGÜN1, Volkan ÖTER1, Erol PİŞKİN1, Muhammet Kadri ÇOLAKOĞLU1, Osman AYDIN1, Erdal Birol BOSTANCI2Department of 1Gastroenterological Surgery, Ankara City Hospital, Ankara
Department of 2Gastroenterological Surgery, University of Health Science, Ankara City Hospital, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 112-116 Laparoskopik cerrahide izoperistaltik intra-korporeal çift lineer stapler anastomoz: Erken oral beslenme; hızlı, kolay ve güvenilir teknikIsoperistaltic intracorporeal double linear stapler anastomosis in laparascopic surgery: Early oral nutrition; a fast, easy, and reliable techniqueErol PİŞKİN1, Volkan ÖTER1, Muhammet Kadri ÇOLAKOĞLU1, Yiğit Mehmet ÖZGÜN1,Osman AYDIN1, Erdal Birol BOSTANCI2Ankara Şehir Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Ankara
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 117-122 Özofageal inlet patch: Hastaların demografik ve endoskopik karakteristikleri ve litaratürün gözden geçirilmesiEsophageal inlet patch: Demographic and endoscopic characteristics of patients and review of the literatureİbrahim Hakkı KÖKER1, Nurhan ŞAHİN2Departments of 1Gastroenterology and 2Pathology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 123-126 Otoimmün hepatit tanılı hastada azatioprin tedavisi sonrası gelişen Kaposi sarkomuKaposi sarcoma development after azathioprine use in a patient with autoimmune hepatitis: A case reportTuğçe TOPOĞLU ÇAĞLAR1, Azar ABİYEV2, Özlem ERDEM3, Murat KEKİLLİ2, İbrahim DOĞAN2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, 3Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
Editöre Mektuplar
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 127-128 Kolonda nadir bir darlık ve ülser nedeni: Kronik graft versus host hastalığıA rare cause of stricture and ulcer in the colon: Chronic graft versus host diseaseOrhan COŞKUN1, Deniz YILMAZ2, Fatma Zeynep ÖZEN2, Mustafa ÇAPRAZ3Departments of 1Gastroenterology, 2Pathology and 3Endocrinology, Amasya University, Sabuncuoğlu Şerefeddin Training and Research Hospital, Amasya
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum