Ağustos 2021

Yaşlılarda kandida özofajiti: Tek merkez deneyimi

Candida esophagitis in elderly patients: A single center experience

Yazarlar
Ferit ÇELİK1, Alper UYSAL1, Ali ŞENKAYA1, Nalan Gülşen ÜNAL1, İlkçe Akgün KURTULMUŞ2, Fatih TEKİN1, Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ1
Kurumlar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Gastaroenteroloji Bilim Dalı, 2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
Sayfa Numaraları
70-74
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Kandida, özofajit, endoskopi, risk faktörleri
Keywords
Candida, esophagitis, endoscopy, risk factors

Özet

Giriş ve Amaç: Kandida özofajiti, özofagus mukozasının fungal enfeksiyonudur. Bu çalışmada amaç; insan immün yetmezlik virüsü negatif yaşlılarda kandida özofajiti ile ilişkili olarak predispozan faktörleri belirlemek ve eşlik eden endoskopi bulgularını sunmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma; herhangi bir nedenle endoskopi yapılıp, kandida özofajiti tanısı koyulan, insan immün yetmezlik virüsü (-), ? 65 yaş hastaların retrospektif tek merkezli irdelenmesini içermektedir. Hastaların yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalıkları, insan immün yetmezlik virüsü enfeksiyonu varlığı, kullandığı ilaçları, Diabetes Mellitus varlığı, proton pompa inhibitörü kullanımı, örneklemenin nasıl yapıldığı, başvuru semptomları ve endoskopi yapılma nedenleri taranmıştır. Bulgular: Bu çalışmada 65 yaş üstü olup endoskopi yapılan toplam 2462 hastanın 16’sında (%0.65) kandida özofajiti saptanmıştır. Kandida özofajiti saptanan hastaların yaşları 65 ile 88 arasında olup yaş ortalaması 76.75 ± 7.9 yıldır. Hastaların 8’i (%50) kadındır. Hastaların en sık semptom ve endoskopi yapılma nedeni 8 (%50) hastada disfajidir. Hastaların 5’inde (%31.3) Diabetes Mellitus tanısı saptanmıştır. Hastaların ilaç kullanımları incelendiğinde; 6’sı- nın (%37.5) sürekli proton pompa inhibitörü kullandığı, 5’inin (%31.3) son 1 ay içerisinde antibiyotik kullanım öyküsü olduğu anlaşılmıştır. On dört hastadan (%87.5) biyopsi forsepsi ile, 2 hastadan (%12.5) ise fır- çalama tekniği ile örnek alınarak tanıya gidilmiştir. Sonuç: Bu çalışma, bildiğimiz kadarıyla ülkemizde geriatrik popülasyonda kandida özofajiti ile ilişkili ilk çalışmadır. Çalışmamızda insan immün yetmezlik virüsü (-), kandida özofajiti olan geriatrik hastaların yaş etkeni yanında kullanılan ilaçların ve komorbiditelerin de risk faktörü olduğu, bu hastalarda semptomların değişkenlik gösterebildiği akılda tutulmalıdır

Abstract

Background and Aims: Candida esophagitis is a fungal infection of the esophageal mucosa. This study aimed to determine the predisposing factors and accompanying endoscopy findings associated with Candida esophagitis in human immunodeficiency virus-negative elderly patients. Materials and Methods: This was a retrospective single center study involving human immunodeficiency virus-negative patients aged ?65 years old who underwent endoscopy for any reason and were diagnosed with Candida esophagitis. The age, sex, accompanying diseases, presence of human immunodeficiency virus infection, drugs used, presence of Diabetes Mellitus, use of proton pump inhibitor, how the sampling was done, symptoms at presentation, and the reason for performing endoscopy were reviewed. Results: Candida esophagitis was found in 16 (0.65%) out of 2462 patients aged over 65 years who underwent endoscopy. The patients with Candida esophagitis were aged between 65 and 88 years, with an average age of 76.75 ± 7.9 years. Eight (50%) of the patients were female. Dysphagia was the most common symptom and reason for endoscopy in eight (50%) patients. Diabetes Mellitus was diagnosed in five (31.3%) of the patients. When the drug use of the patients was examined, it was reported that six (37.5%) patients were using proton pump inhibitor continuously, and five (31.3%) patients had a history of antibiotic use in the last one month. The diagnosis was made using biopsy forceps in 14 (87.5%) patients and the brushing technique in two (12.5%) patients. Conclusion: To our knowledge, this is the first study investigating Candida esophagitis in the geriatric population in our country. We suggest that drug use and comorbidities, as well as age factor, were risk factors for Candida esophagitis in geriatric human immunodeficiency virus -negative patients, and symptoms may vary in these patients

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum