Budd-Chiari sendromlu hastada, Ebstein-Barr Virüsüne bağlı dissemine intravasküler koagülasyon, lichen planus ve vestibüler nörit

Epstein-Barr virus associated disseminated intravascular coagulopathy, lichen planus, and vestibular neuritis in a patient having Budd-Chiari syndrome

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Budd-Chiari sendromlu hastada, Ebstein-Barr Virüsüne bağlı dissemine intravasküler koagülasyon, lichen planus ve vestibüler nörit...
Yazarlar
Önder ÇOLAKOĞLU, Belkıs ÜNSAL
Kurumlar
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İzmir
Sayfa Numaraları
99-101
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Budd-Chiari sendromu, vestibüler nörit, lichen planus, Ebstein-Barr virüs, dissemine intravasküler koagülasyon
Keywords
Budd-Chiari syndrome, vestibular neuritis, lichen planus, Epstein-Barr virus, disseminated intravascular coagulopathy

Özet

Budd-Chiari Sendromu (BCS) karaciğerin venöz drenajının çeşitli nedenlerle bozulması sonucu hepatik venlerin vena cava inferiora (VCİ) açılım seviyesinde tıkanması sonucunda oluşan bir sendromdur. Nedenleri arasında nadiren viral enfeksiyonların olduğu bilinmektedir. Ebstein-Barr virüs (EBV) multisistemik klinik tablolar oluşturabilen bir virüstur. 29 yaşındaki bayan hasta karında şişlik, baş dönmesi, bulantı, karın ve sırt bölgesinde yaygın makulopapüler döküntü ile kliniğimize yatırıldı. Fizik bakısında ateş, servikal bilateral multipl, en büyüğü 1x1 cm’lik lenfadenopatiler, ağrılı hepatomegali, splenomegali ve yaygın assiti mevcut idi. Laboratuvar sonuçlarında dissemine intravasküler koagülopati düşündüren hematolojik parametrelerle birlikte, EBV için monospot testi (+), EBV viral kapsid antijen (VCA) IgG 1/320 titrede bulundu. Portal doppler US’de hepatik ven trombozu, splenomegali, hepatomegali ve kaudat lob hipertrofisi saptanan olgu BCS olarak kabul edildi. Hastanın nörolojik ve KBB muayenesiyle vestibüler nörit, cilt lezyonlarından alınan biyopside Lichen Planus tanısı kondu. Literatürler değerlendirildiğinde EBV’nin olguda bulunan semptom ve bulgulara yol açabilecek klinik tablo yaratabileceği ve DİC oluşturma potansiyeli ile BCS’ye neden olabileceği düşünüldü. Sonuç olarak, olgumuzu EBV’nin DİC, vestibüler nörit, lichen planus gibi geniş klinik spektrumda BCS’ ye neden olması açısından sunmayı uygun bulduk.

Abstract

Budd-Chiari Syndrome (BCS) is a disorder resulting from the obstruction of hepatic veins at the level of junction with the vena cava inferior because of the disruption of venous drainage of the liver from various reasons. The etiology rarely involves viral infections. Epstein-Barr virus (EBV) is a virus which may cause multi-systemic clinic disorders. A 29- year-old female with complaints of dizziness, nausea, widespread maculopapular rash in abdominal and dorsal regions was hospitalized. Physical examination revealed fever, cervical bilateral multiple lymphadenopathy (largest was 1x1 cm in size), painful hepatomegaly, splenomegaly and massive ascites. Laboratory results showed hematologic parameters suggesting disseminated intravascular coagulopathy (DIC). Monospot test for EBV was positive and EBV viral capsular antigen (VCA) IgG was found at a titer of 1/320. Portal Doppler ultrasonography revealed hepatic vein thrombosis, splenomegaly, hepatomegaly and hypertrophy of caudate lobe, and the patient was accepted as BCS. The patient was given the diagnosis of vestibular neuritis after neurologic and otologic examination and the biopsy taken from the skin lesions suggested the diagnosis of lichen planus. After review of the literature, it was considered that EBV infection may cause a clinical picture as seen in our case and may result in BCS with its potential to form DIC. In conclusion we found it worthwhile to present our case in regard to EBV’s potential to cause a wide clinical spectrum including DİC, vestibular neuritis, lichen planus and finally BCS.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum