Makaleler

Cilt 2 Sayı 2

Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 41-42 Özgün Görüntüler
İlginç bir ERCP komplikasyonu (Dormia basket kırılması)
Sedef Ö. KURAN, Cem CENGİZ, Selman ÇELEBİ, Erkan PARLAK, Burhan ŞAHİNTürkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 43-45 Uzman Görüşü
Kolorektal kanserlerin epidemiyolojik ve klinik özellikleri
Abdurrahman KADAYIFÇIGaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Gaziantep
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 46-49 Hepatobiliyer sintigrafi yöntemi ile siroz hastalarının safra kesesi motor fonksiyonları ve safra dinamiklerinin değerlendirilmesiEvaluation of gallbladder motor function and bile dynamics by hepatobiliary scintigraphy in patients with liver cirrhosisMehmet KORUK1, Şinasi ÖZKILIÇ2, M. Cemil SAVAŞ1, Zeki ÇELEN2, Abdurrahman KADAYIFÇI1, Canan ÖZKILIÇ3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak. İç hastalıkları AD, Gastroenteroloji BD1, Nükleer Tıp AD2, Radyoloji AD3, Gaziantep
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 50-53 Sigara içiminin kronik hepatit B ve C histopatolojisi üzerine etkisiThe effect of smoking on the histopathologies of chronic hepatitis B and CMurat ÖKSÜZ1, Salih ÇOLAKOĞLU1, Figen DORAN2, Fatih Yüksel IŞIKSAL1, Fatin KOÇAK1, Bahri ABAYLI1Çukurova Üniversitesi Tıp fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Patoloji Anabilim Dalı2
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 54-59 Gastroenterit sonrası irritabl barsak sendromu sıklığı ve risk faktörleriPrevalence of irritable bowel syndrome after gastroenteritis and risk factorsSelman ÇELEBİ1, Kutbettin DEMİRDAĞ2, Mehmet ÖZDEN2, Mehmet YALNIZ1, İ. Halil BAHÇECİOĞLU1, Ali DEMİR1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Kliniği1, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği2, Elazığ
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 60-63 Kayseri ve yöresinde kolon kanserlerinin özellikleriThe characteristics of colon cancer at Kayseri regionŞebnem GÜRSOY1, Özlem ER2, Özlem CANÖZ3, Muhammet GÜVEN4, Mevlüt BAŞKOL1 , Kadri GÜVEN1, Ömer ÖZBAKIR1, Mehmet YÜCESOY1Erciyes Universitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı2, Patoloji Anabilim Dalı3, Yoğun Bakım Bilim Dalı4, Kayseri
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 64-68 Perkütan endoskopik gastrostomi sonuçlarımız: 49 olgunun irdelenmesiResults of percutaneous endoscopic gastrostomy: investigation of 49 casesKoray TUNCER1, Nermin KILINÇSOY1, Elif LEBE1, Kubilay DEMİRAĞ2, Ömer ÖZÜTEMİZ1, Serhat BOR1, Tankut İLTER1Ege Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Gastroenteroloji BD1, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD2, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 69-75 Sirozlu hastalarda spontan assit enfeksiyonunun görülme oranı ve risk faktörleriPrevalence of spontaneous ascites infection in patients with cirrhosis and its risk factorsSait BAĞCI1, Hasan AYTA2, Ahmet TÜZÜN1, Yüksel ATEŞ1, Nuri ERÇİN1, Ahmet UYGUN1, Mustafa GÜLŞEN1, Necmettin KARAEREN1, Kemal DAĞALP1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Gastroenteroloji BD1, Ankara
Mareşal Çakmak Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği2, Erzurum
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 76-79 Tip 2 diabetes mellitus ve hepatosteatozType 2 diabetes mellitus and hepatosteatosisMesut ÖZKAYA1, Berrin DEMİRBAŞ1, Cavit ÇULHA1, Ayşegül ALTUNKESER2, Erman ÇAKAL1, Aydın ÇİFTÇİ3, Rüştü SERTER1, Yalçın ARAL1S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği1, Radyoloji Kliniği2, Dahiliye Kliniği3
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 80-83 Assitli hastalarda perkütan hepatobiliyer girişimler sonrası parankimal traktın histoakril ve gel-foam ile embolizasyonuTract embolization with histoacryl and gel-foam after percutaneous hepatobiliary interventions in patients with ascitesCüneyt AYTEKİN1, Yücel ÜSTÜNDAĞ2, Ali FIRAT1, Fatih BOYVAT1, A. Muhteşem AĞILDERE1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Bölümü1, Ankara
Kara Elmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bölümü2, Zonguldak
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 84-89 Pelvik radyoterapiye bağlı olarak gelişen rektosigmoiditin tedavisinde topikal formalin infüzyonunun yeriTopical formalin infusion therapy for hemorrhagic rectosigmoiditis caused by pelvic radiation therapyOya Övünç KURDAŞ1, Cengiz BÖLÜKBAŞ1, Evren ABUT1, Ali Tüzün İNCE1, Aliye SOYLU1, F. Füsun BÖLÜKBAŞ2, Cengiz GEMİCİ3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenterohepatoloji Kliniği1, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği2, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Onkoloji Kliniği3, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
12 90-92 Gluten enteropatisine eşlik eden karaciğer enzim yüksekliğiElevated liver enzymes accompanied by gluten enteropathyYasin SAYICI1, Engin ALTINTAŞ2, Orhan SEZGİN2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD1, Gastroenteroloji Bölümü2, Mersin
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
13 93-95 Trombotik trombositopenik purpura seyrinde akut akalkülöz kolesistit: Olgu sunumuAcute acalculous cholecystitis in the course of thrombotic thrombocytopenic purpura: A case reportFahri ŞAHİN1, Yüksel KÜÇÜKZEYBEK2, Güray SAYDAM1, Ömer ÖZÜTEMİZ3, Filiz BÜYÜKKEÇECİ1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji BD1, İç Hastalıkları ABD2, Gastroenteroloji BD3, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
14 96-98 İnce barsak fitobezoarları; ince barsak obstruksiyonlarında nadir bir neden: Olgu sunumuSmall bowel phytobezoars; (a rare cause of small bowel obstructions): Case reportCengiz ERENOĞLU1, A. Haldun ULUUTKU1, Ahmet Kemal GÜRBÜZ2, Mehmet Levhi AKIN1, Tuncay ÇELENK1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi1, Gastroenteroloji Servisi2, İstanbul
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
15 99-101 Budd-Chiari sendromlu hastada, Ebstein-Barr Virüsüne bağlı dissemine intravasküler koagülasyon, lichen planus ve vestibüler nöritEpstein-Barr virus associated disseminated intravascular coagulopathy, lichen planus, and vestibular neuritis in a patient having Budd-Chiari syndromeÖnder ÇOLAKOĞLU, Belkıs ÜNSALAtatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İzmir
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
16 102-103 Yaşlı hastalarda dev villoz poliplerin tedavisinde en iyi yöntem nedir?What is the best treatment for giant-rectal villous polyps in elderly patients?Burçak KAYHAN1, Meral AKDOĞAN1, Nesrin TURHAN2, Burhan ŞAHİN1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü1, Patoloji Bölümü2, Ankara
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum