Aralık 2020

Tenofovir ve entekavirin noninvaziv biyobelirteçler üzerindeki 5 yıllık değişimlerinin karşılaştırılması

Comparison of 5-year changes of tenofovir and entecavir on noninvasive markers

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2020
  • Tenofovir ve entekavirin noninvaziv biyobelirteçler üzerindeki 5 yıllık değişimlerinin karşılaştırılması...
Yazarlar
Serkan YALAKİ1, Mehmet Suat YALÇIN2
Kurumlar
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Bölümü, Mersin
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Gastroenteroloji Bölümü, Aksaray
Sayfa Numaraları
116-122
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Entekavir, fibrozis, kronik hepatit B, noninvaziv test, tenofovir
Keywords
Entecavir, fibrosis, hepatitis B, noninvasive tests, tenofovir

Özet

Giriş ve Amaç: Kronik karaciğer hastalıklarının morbidite ve mortalitesi karaciğer fibrozisinin derecesi ile yakından ilişikilidir. Karaciğerfibrozisinin artık geri dönüşlü olduğu ve tedavi ile geri döndürülebildiğibilinmektedir. Bu çalışmada, kronik hepatit B hastalarındaki fibrozisingerilemesinde potent antivirallerin etkinliği non-invaziv testler üzerindenaraştırılmış; şayet iyileşme yönünde etkinlikleri varsa aralarında bir farkın olup olmadığına bakılmıştır. Gereç ve Yöntem: Karaciğer biyopsisiyapılan kronik hepatit B hastalarının tıbbi kayıtları sistematik olarak incelendi ve uygunluk açısından tarandı. Potent antiviral tedavi başlanan ve5 yıl boyunca alan naiv hastalar seçildi. Bu hastaların çalışılan non-invaziv biyobelirteçlerinin; aspartat aminotransferaz-alanin aminotransferazoranı, yaş/trombosit indeksi, aspartat aminotransferaz/trombosit oranendeksi, fibrozis indeks-based 4, trombosit sayımı, ortalama trombosithacmi başlangıç, 3. yıl ve 5. yıl değerleri karşılaştırıldı. Bulgular: Tenofovir ve entekavir alan hastalarda aspartat aminotransferaz/trombositoran endeksi, aspartat aminotransferaz-alanin aminotransferaz oranı,yaş/trombosit indeksi, ortalama trombosit hacmi ve trombosit dağılımları açısından takip süresince istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı(Friedman p <0.05). Bazal ve 3. yıl, bazal ve 5. yıl değerleri arasındaaspartat aminotransferaz/trombosit oran endeksi, aspartat aminotransferaz-alanin aminotransferaz oranı, yaş/trombosit indeksi, ortalama trombosit hacmi ve trombosit ölçümleri açısından post-hoc ikilikarşılaştırmalara göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (Wilcoxonp <0.016 Bonferroni düzeltmesi). Bu değerlerdeki olumlu gelişme açı-sından iki ilaç arasında belirgin bir fark saptanmadı (Mann-Whitney U,p >0.05). Sonuç: Kronik karaciğer hastalıklarının tanısında ve tedavicevabının takibinde karaciğer biyopsisinin altın standart olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, biyopsi her zaman mümkün olmayabilir. Verilen tedavinin karaciğer histopatolojisi üzerinde yaptığı iyileşmeyi takipedebilmek için invaziv olmayan birkaç test kullanılabilir. Kronik hepatitB hastalarında fibrozisteki iyileşme üzerinde potent antiviraller etkin ancak bu etkinlik açısından aralarında fark yoktur

Abstract

Giriş ve Amaç: Kronik karaciğer hastalıklarının morbidite ve mortalitesi karaciğer fibrozisinin derecesi ile yakından ilişikilidir. Karaciğerfibrozisinin artık geri dönüşlü olduğu ve tedavi ile geri döndürülebildiğibilinmektedir. Bu çalışmada, kronik hepatit B hastalarındaki fibrozisingerilemesinde potent antivirallerin etkinliği non-invaziv testler üzerindenaraştırılmış; şayet iyileşme yönünde etkinlikleri varsa aralarında bir farkın olup olmadığına bakılmıştır. Gereç ve Yöntem: Karaciğer biyopsisiyapılan kronik hepatit B hastalarının tıbbi kayıtları sistematik olarak incelendi ve uygunluk açısından tarandı. Potent antiviral tedavi başlanan ve5 yıl boyunca alan naiv hastalar seçildi. Bu hastaların çalışılan non-invaziv biyobelirteçlerinin; aspartat aminotransferaz-alanin aminotransferazoranı, yaş/trombosit indeksi, aspartat aminotransferaz/trombosit oranendeksi, fibrozis indeks-based 4, trombosit sayımı, ortalama trombosithacmi başlangıç, 3. yıl ve 5. yıl değerleri karşılaştırıldı. Bulgular: Tenofovir ve entekavir alan hastalarda aspartat aminotransferaz/trombositoran endeksi, aspartat aminotransferaz-alanin aminotransferaz oranı,yaş/trombosit indeksi, ortalama trombosit hacmi ve trombosit dağılımları açısından takip süresince istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı(Friedman p <0.05). Bazal ve 3. yıl, bazal ve 5. yıl değerleri arasındaaspartat aminotransferaz/trombosit oran endeksi, aspartat aminotransferaz-alanin aminotransferaz oranı, yaş/trombosit indeksi, ortalama trombosit hacmi ve trombosit ölçümleri açısından post-hoc ikilikarşılaştırmalara göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (Wilcoxonp <0.016 Bonferroni düzeltmesi). Bu değerlerdeki olumlu gelişme açı-sından iki ilaç arasında belirgin bir fark saptanmadı (Mann-Whitney U,p >0.05). Sonuç: Kronik karaciğer hastalıklarının tanısında ve tedavicevabının takibinde karaciğer biyopsisinin altın standart olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, biyopsi her zaman mümkün olmayabilir. Verilen tedavinin karaciğer histopatolojisi üzerinde yaptığı iyileşmeyi takipedebilmek için invaziv olmayan birkaç test kullanılabilir. Kronik hepatitB hastalarında fibrozisteki iyileşme üzerinde potent antiviraller etkin ancak bu etkinlik açısından aralarında fark yoktur

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum