Makaleler

Cilt 19 Sayı 3

Aralık 2020

Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 103-108 COVID-19’da gastrointestinal semptomlar ile hastalığın seyri ve prognozu arasında bir ilişki var mı? Tek merkezli pilot çalışmaIs there a relationship between gastrointestinal symptoms and disease course and prognosis in COVID-19? A single-center pilot studyEnver AVCI1, İsa ARDAHANLI2, Erkin ÖZTAŞ3, Selçuk DİŞİBEYAZ3Bilecik Devlet Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2Kardiyoloji Kliniği, Bilecik
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3Gastroenteroloji Kliniği, Eskişehir
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 109-115 Gastroskopik girişimlerde sedoanaljezi uygulanan anemik hastalarda entegre pulmoner indeks ve solunum komplikasyonlarındaki değeriIntegrated pulmonary index and its value in respiratory complications in anemic patients undergoing sedoanalgesia in gastroscopic interventionsHızır KAZDAL1, Şule BATÇIK1, Leyla KAZANCIOĞLU1, İlkay BAHÇECİ2, Remzi Adnan AKDOĞAN3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, 2Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik MikrobiyolojiAnabilim Dalı, 3Gastroentroloji Bilim Dalı, Rize
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 116-122 Tenofovir ve entekavirin noninvaziv biyobelirteçler üzerindeki 5 yıllık değişimlerinin karşılaştırılmasıComparison of 5-year changes of tenofovir and entecavir on noninvasive markersSerkan YALAKİ1, Mehmet Suat YALÇIN2Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Bölümü, Mersin
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Gastroenteroloji Bölümü, Aksaray
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 123-128 Kronik hepatit C tedavisinde ikinci kuşak direk etkili oral antivirallerin gerçek yaşam verileri: Tek merkez ve heterojen hasta grubuReal life data of second generation direct acting oral antivirals in the treatment of chronic hepatitis C: A single center and heterogeneous patient groupMustafa AKAR1, Tevfik SOLAKOĞLU2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, Bursa
Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Tekirdağ
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 129-135 Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografinin endikasyonları, sonuçları ve komplikasyonları: Doğu Karadeniz’deki üçüncü basamak bir merkezin 3 yıllık verileriIndications, results, and complications of endoscopic retrograde cholangiopancreatography: 3-year data of a third-level center in the Eastern Black Sea RegionSami FİDAN, Arif Mansur COŞARKaradeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Trabzon
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 136-142 Dieulafoy lezyonu tanılı hastalarda endoskopik tedavi başarısı ve takip sonuçlarıSuccess of endoscopic treatment in patients with dieulafoy lesion and follow-up resultsGöktuğ ŞİRİN1, Ali Erkan DUMAN1, Hasan YILMAZ1, Sibel BALCI2, Ayça EROĞLU HAKTANIR1,Emrullah DENGEŞİK1, Kenan ÖZENDİ1, Altay ÇELEBİ1, Sadettin HÜLAGÜ1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı,Kocaeli
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 143-149 Malign ile benign portal ven trombozunun ayrımında 3 Tesla manyetik rezonans görüntülemede difüzyon ağırlıklı görüntülemenin rolüThe use of diffusion-weighted imaging at 3 Tesla magnetic resonance imaging in differentiating malignant from benign portal vein thrombosisEzgi GÜLER1, Egemen ÖZTÜRK1, Mürvet YÜKSEL2, Timur KÖSE3, Mustafa HARMAN1, Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ4, Nevra Zehra ELMAS1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Radyoloji Anabilim Dalı, 3Biyoistatistik Anabilim Dalı, 4Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmirKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Radyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 150-155 Çölyak hastalarında glutensiz diyete uyumun öngörülmesinde nötrofil-lenfosit oranının önemiImportance of neutrophil-lymphocyte ratio in predicting compliance with gluten-free diet in celiac patientsCengiz KARACAER1, Havva SERT2, İD Mukaddes TOZLU3Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 3Gastroenteroloji Bilim Dalı, Sakarya
Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2Hemşirelik Bölümü, Sakarya
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 156-158 Akut gastrointestinal sistem kanması: Endoskopi sonrası sırada ne var? Olgu sunumuAcute gastrointestinal bleeding: What is the next step after endoscopy? A case reportFeyzi BOSTAN1, Halit KAYA1, Ersin KAPAĞAN1, Rıdvan YAVUZ2, Ayhan Hilmi ÇEKİN3Sağlık Bilimleri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Dahiliye Kliniği, 2Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, 3Gastroenteroloji Kliniği,Antalya
Editöre Mektuplar
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 159-161 Geriatrik hastada kronik ishal etiyolojisinde nadir bir neden: D vitamini eksikliğiA rare cause of the chronic diarrhea in geriatric patients: Vitamin D deficiencyOrhan COŞKUN1, Mustafa ÇAPRAZ2, Mustafa KAPLAN3Departments of 1Gastroenterolgy and 2Internal Medicine, Amasya University Sabuncuoğlu Şerefeddin Training and Research Hospital,Amasya
Department of 3Gastroenterology, Ahi Evran University School of Medicine, Kırşehir
Literatürden Seçmeler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 163-164 20 mm’den büyük geniş sesil kolon poliplerinde soğuk snare ile parçalı EMRCold snare piecemeal EMR of large sessile colonic polyps ?20 mmH. İbrahim DÜŞÜNCELİ, Yücel ÜSTÜNDAĞBülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Zonguldak
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum