Aralık 2020

COVID-19’da gastrointestinal semptomlar ile hastalığın seyri ve prognozu arasında bir ilişki var mı? Tek merkezli pilot çalışma

Is there a relationship between gastrointestinal symptoms and disease course and prognosis in COVID-19? A single-center pilot study

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2020
  • COVID-19’da gastrointestinal semptomlar ile hastalığın seyri ve prognozu arasında bir ilişki var mı? Tek merkezli pilot çalışma...
Yazarlar
Enver AVCI1, İsa ARDAHANLI2, Erkin ÖZTAŞ3, Selçuk DİŞİBEYAZ3
Kurumlar
Bilecik Devlet Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2Kardiyoloji Kliniği, Bilecik
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3Gastroenteroloji Kliniği, Eskişehir
Sayfa Numaraları
103-108
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
COVID-19, gastrointestinal semptomlar, hastalık şiddeti
Keywords
COVID-19, gastrointestinal symptoms, disease severity

Özet

Giriş ve Amaç: Pandemi yapan ve çok fazla ölüm nedeni olan COVID-19 genelde solunumsal semptomlarla prezente olsa da bazen busemptomlara gastrointestinal semptomlar da eşlik etmektedir. Çalışmamızda COVID-19 hastalarında gastrointestinal semptomların sıklığını veprognozla ilişkisini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: 11 Mart2020-30 Nisan 2020 tarihleri arasında Bilecik Devlet Hastanesine başvuran ve real time polimeraz zincir reaksiyonu ile tanısı konulan 110 hastanın demografik, radyolojik, laboratuvar ve klinik açıdan analizi yapıldı.Bulgular: Hastaneye başvuru esnasında 13 (%11.8) hastada bir veyadaha fazla gastrointestinal semptom vardı. Biyokimyasal parametrelerden D-dimer ve fibrinojen artışıyla gastrointestinal semptomlar arasındabelirgin ilişki vardı (p <0.001). gastrointestinal semptom varlığı hastalıkşiddeti ile ilişkiliydi (p=0.012) ve hastalık şiddetini öngörmede yüksekprediktif değere sahipti (Odds Ratio=7.2). Sonuç: COVID-19 nadirensadece gastrointestinal semptomlarla prezente olabilmektedir. Pandemidöneminde gastrointestinal semptomu olan hastalarda COVID-19 akılda tutulmalı ve sağlık çalışanları bu konuda uyanık olmalıdır ve korunmaadına gerekli tedbirlerini almalıdırlar. Ayrıca bu hastaların erken tespitedilmesi ile hastalığın daha fazla yayılması engellenebilecektir.

Abstract

Background and Aims: Although COVID-19 pandemic that causes many deaths is usually presented with respiratory symptoms, thesymptoms are often accompanied by gastrointestinal symptoms. Inour study, we aimed to investigate the frequency of gastrointestinalsymptoms in COVID-19 patients and their relationship with prognosis.Materials and Methods: Demographic, radiological, laboratory, andclinical analyses were conducted on 110 patients who submitted toBilecik State Hospital between 11 March 2020 and 30 April 2020. Furthermore, a real-time polymerase chain reaction was used to diagnoseCOVID-19. Results: During hospital admission, 13 (11.8%) patients hadone or more gastrointestinal symptoms. There was an increase in theoccurrence of gastrointestinal symptoms with age (p=0.062). In addition, there was a strong correlation between GI symptoms with D-dimerand fibrinogen increase from biochemical parameters (p<0.01). Theoccurrence of gastrointestinal symptoms was associated with diseaseseverity (p = 0.012) and had a high predictive value when predicting disease severity (OR = 7.2). Conclusion: COVID-19 can rarely be presented with only gastrointestinal symptoms. Moreover, COVID-19 shouldbe kept in mind in patients with gastrointestinal symptoms during thepandemic period, and health workers should be cautious and take appropriate precautions for protection. In addition, early identification ofthese patients will prevent further spread of the disease.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum