Aralık 2019

Yeni tanı almış çölyak hastalarında tanı anında karaciğer fonksiyon testlerinin analizi

Analysis of liver function tests in patients newly diagnosed with celiac disease

Yazarlar
Göksel BENGİ, Yakup DURAN
Kurumlar
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Sayfa Numaraları
95-100
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Çölyak hastalığı, karaciğer enzimleri, çölyak transaminitisi
Keywords
Celiac disease, celiac transaminitis, liver enzymes

Özet

Giriş ve Amaç: Tedavi almayan çölyak hastalığında karaciğer anormallikleri sıktır. Çölyak hastalığı direkt karaciğer hasarı yapabileceği gibi di- ğer karaciğer hastalıklarıyla da birliktelik gösterebilir. Çölyak hastalığına sahip yetişkinlerin %24-40’ında tanı anında izole hipertransaminazemi rapor edilmiştir. Ortalama bir yıl uygulanan glütenden fakir diyet hem karaciğer enzimlerini hem de karaciğerdeki histolojik değişiklikleri geri döndürebilmektedir. Çalışmamızda çölyak hastalığında tanı anında karaciğer fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi ve transaminaz yüksekliğinin olası nedenlerinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: 2012-2017 yılları arasında çölyak hastalığı tanısı alan 100 hastanın klinik bulguları, laboratuvar değerleri, duodenal ve karaciğer biyopsileri retrospektif olarak analiz edildi. Çölyak transaminitisi tanısı alan hastalarda 1 yıllık glütensiz diyet sonrası transaminaz değerleri de incelenmiştir. Bulgular: Çölyak hastalığı tanısı sırasında 36 hastada eş zamanlı olarak transaminaz yüksekliği tespit edilmiş olup klinik ve varsa histopatolojik verileri değerlendirildiğinde bunların 2 tanesinde kronik viral hepatit B, 34 tanesinde ise çölyak transaminitisi tespit edilmiştir. Ortalama aspartat aminotransferaz düzeyi 45.2±50.0 IU/L ve ortalama alanin aminotransferaz düzeyi 44.6±43.6 IU/L idi. Transaminaz yüksekliği ile demografik veriler arasında bir korelasyon saptanmamıştır (p: 0.53). Çölyak transaminitisi tanısı alan 34 hastanın 31 tanesinde 1 yılllık glütenden fakir diyet sonrası transaminaz değerlerinin normale döndüğü izlenmiştir. Sonuç: Yeni tanı almış çölyak hastalarında karaciğer fonksiyon testleri yüksekliği; diğer spesifik karaciğer hastalıkları dışında çölyak hastalığına bağlı olabilir ve %34 gibi sık oranda görülür. Genellikle de hastalar glü- tenden fakir diyet tedavisine yanıt verirler

Abstract

ackground and Aims: Liver anomalies frequently occur in untreated celiac disease. Notably, celiac disease not only causes direct liver injury but also other liver diseases. Isolated hypertransaminasemia was reported in 24%–40% of adults diagnosed with celiac disease. Nevertheless, liver enzyme level and histological changes in the liver can be reversed by adhering to a gluten-free diet for 1 year on average. In this study, we aimed to evaluate liver function tests during celiac disease diagnosis and investigate the probable causes of hypertransaminasemia. Materials and Methods: The clinical signs, laboratory values, and duodenal and liver biopsies were retrospectively analyzed in 100 patients who were diagnosed with celiac disease between 2012 and 2017. Transaminase values after 1year of gluten-free diet were examined in patients with celiac transaminitis. Results: Overall, 36 patients were noted to have high levels of transaminase at the time of their celiac disease diagnosis. Upon clinical and histopathological evaluation, two patients had chronic viral hepatitis and 34 had celiac transaminitis. Average aspartate aminotransferase and alanine transaminase levels were 45.2±50.0 IU/L and 44.6±43.6 IU/L, respectively. A correlation was observed between high levels of transaminase and demographic data (p = 0.53). Transaminase levels of the 34 patients with celiac disease were observed to normalize after 1 year of gluten-free diet. Conclusions: In patients newly diagnosed with celiac disease, high levels of transaminase may be due to celiac disease besides other specific liver diseases, with an incidence rate of 34%. Patients usually respond to a gluten-free diet.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum