Makaleler

Cilt 18 Sayı 3

Aralık 2019

Özgün Görüntüler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 79 Nadir görülen bir hastalık: psödomiksoma peritoneiA rare disease: pseudomyxoma peritoneiAhmet UYANIKOĞLU1, Burcu DİKEÇ1, Muhammed AKIN1, Hacer UYANIKOĞLU2, Abdurrahim DUSAK3Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilim Dalı, 3Radyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 80-86 Kronik hepatit B’ye bağlı sirozda lamivudin kullanımı ile artan asit natural killer hücreleri: Pilot çalışmaIncreased ascites natural killer cells in patients with chronic hepatitis B cirrhosis using lamivudine: A pilot studyİbrahim Hakkı KÖKER1, Gülbin ÜNSAL2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 87-90 Hepatit B’ye bağlı siroz hastalarında hepatosellüler karsinom gelişiminde prediktif faktörlerin incelenmesiInvestigation of predictive factors for hepatocellular carcinoma development in patients with chronic hepatitis B-induced cirrhosisAlihan ORAL1, Tolga ŞAHİN2Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 91-94 Hemodiyaliz ünitesinde hepatit C virüsü enfeksiyonu salgınıOutbreak of hepatitis C virus infection in hemodialysis unitBengü TATAR1, Şükran KÖSE1, Murat SAYAN2,3University of Health Sciences, İzmir Tepecik Education and Research Hospital, 1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, izmir, Turkey
2Kocaeli University, Medical Faculty, Clinical Laboratory, PCR Unit, İzmit, Kocaeli, Turkey
3Near East University, Research Center of Experimental Health Sciences, Nicosia, Northern Cyprus
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 95-100 Yeni tanı almış çölyak hastalarında tanı anında karaciğer fonksiyon testlerinin analiziAnalysis of liver function tests in patients newly diagnosed with celiac diseaseGöksel BENGİ, Yakup DURANDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 101-108 Vitamin D reseptör ekspresyonunun kolorektal kanserlerde evre ile ilişkisi ve prognoz üzerine etkisiExpression of vitamin D receptor in colorectal cancer staging and its effects on prognosisMehmet Sezgin PEPELER1, Berna SAVAŞ2, Merve PAMUKÇUOĞLU1, Murat TÖRÜNER3, Hakan AKBULUT4Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, 1Erişkin Hematoloji Kliniği, Ankara
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Patoloji Anabilim Dalı, 3Gastroenteroloji Bilim Dalı, 4Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 109-111 Splenektomi yapılmış hastalarda splenomegalinin nedeni Gaucher hastalığı olabilir mi? 271 splenektomili hastanın incelenmesiCan Gaucher disease be the cause of splenomegaly in patients after splenectomy? Examination of 271 patients with splenectomyMustafa Zanyar AKKUZU1, Orhan SEZGİN1, Serkan YARAŞ1, Osman ÖZDOĞAN1, Enver ÜÇBİLEK1,Engin ALTINTAŞ1, Fehmi ATEŞ1, Tuba KARA2, Mustafa BERKEŞOĞLU3Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2Patoloji Anabilim Dalı, 3Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Mersin, İçel
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 112-119 İnflamatuvar barsak hastalıklarında epidemiyolojik özellikler ve hastalık farkındağı; İzmir örneği ile kesitsel bir çalışmaEpidemiological characteristics and awareness of inflammatory bowel diseases: a cross-sectional study in IzmirBerna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN1, Elif SARITAŞ YÜKSEL2, Elif ÜNSAL AVDAL1, Burcu ARKAN3İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 1Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 3Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Bursa
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 120-125 Total larenjektomi uygulanmış veya organ koruma protokolüne alınmış hastalarda yaşam kalitesi ve konstipasyonQuality of life and constipation in patients undergoing total laryngectomy and organ preservation protocolSeher ŞİRİN1, Altay ÇELEBİ2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, Kocaeli
Editöre Mektuplar
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 126-128 Kalıcı viral yanıtı olan kronik hepatit C hastasında hepatosellüler kanser rüptürüRuptured hepatocellular carcinoma in a patient with chronic hepatitis C and a sustained viral responseFirdevs TOPAL1, Sabiye AKBULUT2, Fatih Esad TOPAL3, Şebnem KARASU4Departments of 1Gastroenterology, 3Emergency and 4Radiology, Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital,İzmir, Turkey
Department of 2Gastroenterology, University of Health Sciences, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital,İstanbul, Turkey
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum