Ağustos 2019

Kolestaz kliniği ile başvuran akut brusella hepatiti olgusu

A case of acute brucella hepatitis presenting with cholestase clinic

Yazarlar
Ali Rıza ÇALIŞKAN1, Hasan Esat YILDIRIM2, Funda YETKİN3, Oğuzhan YILDIRIM1
Kurumlar
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2İç Hastalıkları Kliniği, 3Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Malatya
Sayfa Numaraları
76-78
Makale Türü
Olgu Sunumları
Anahtar Kelimeler
Bruselloz, akut hepatit, kolestaz, akut kolanjit
Keywords
Brucellosis, acute hepatitis, cholestasis, acute cholangitis

Özet

Bruselloz; enfekte hayvanın sıvılarının direk insana teması veya enfektehayvandan elde edilmiş pastörize edilmeyen süt ve peynirden insanabulaşan zoonotik bir enfeksiyondur. Bruselloz da gastrointestinal tutulum vakaların yüzde 3-6’sında klinik hepatit şeklinde seyreder ve akuthepatit nadir karşılaşılan bir durumdur. 62 yaşında bayan hasta halsizlik,ateş ve skleralarda sararma şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Hastaakut kolanjit ön tanısı ile kliniğe yatırıldı. Hastaneye ilk başvuru laboratuvar değerleri lökosit: 9.35 109/L, hemoglobin: 11,5 g/dL, platelet:139 109/L, uluslararası normalleştirilmiş oran 0.95, sedimantasyon 35mm, C-reaktif protein: 9 mg/dL, albümin 2.5 g/dL, total bilirübin/direkt bilirübin 7.4/5.8 mg/dL, aspartat aminotransferaz: 784 U/L, alaninaminotransferaz: 418 U/L, alkalen fostafataz: 363 U/L, gama glutamiltranspeptidaz: 210 U/L, laktat dehidrogenaz: 737 U/L idi. Yapılan batınultrasonografide karaciğer, intrahepatik safra yolları ve koledok normalizlendi. Hastanın klinik takiplerinde ondülan ateş paterni mevcuttu.Çalışılan Brusella Rose Bengal Lam Aglütinasyon testi pozitif bulunduve Brusella Coombs Aglütinasyon testi 1/1280 titrede pozitif saptandı. Hastanın kan kültürlerinde de Brucella üremesi oldu. Hastaya oraldoksisiklin 100 mg 2 x 1 ve rifampisin 300 mg 1 x 2 tedavisi altı haftaverildi. Hastanın takiplerde klinik ve laboratuvar tablosu düzeldi. Özellikle ateşin eşlik ettiği akut hepatit ve kolestaz hastalarında ayırıcı tanıdaBrusellozisin düşünülmesi önerilir.

Abstract

Brucellosis is a zoonotic infection that is transmitted to humans throughthe direct contact of fluids of the infected animal or through the consumption of nonpasteurized milk or cheese obtained from the infectedanimal. In brucellosis, gastrointestinal involvement occurs as clinicalhepatitis in 3%–6% of cases, and acute hepatitis is a rare condition.A 62-year-old female patient presented to our clinic with complaints ofweakness, fever, and yellowing of the sclera. The patient was hospitalized with a preliminary diagnosis of acute cholangitis. At the first admission, the laboratory parameters were white blood cells 9.35 x 109/L,hemoglobin: 11.5 g/dL, platelets: 139 x 109/L, international normalizedratio: 0.95, sedimentation 35 mm, C-reactive protein: 9 mg/dL, albumin 2.5 g/dL, total bilirubin/direct bilirubin 7.4/5.8 mg/dL, aspartateaminotransferase 784 U/L, alanine aminotransferase 418 U/L, alkalinephosphatase 363 U/L, gamma-glutamyl transferase 210 U/L, and lactate dehydrogenase 737 U/L. Abdominal ultrasonography revealednormal findings in the liver, intrahepatic bile ducts, and choledochus.During the clinical follow-up, the patient had insidious fever patterns.Brucella Rose Bengal Lam Agglutination test showed a positive result,and Brucella Coombs Agglutination test also demonstrated a positiveresult at 1:1280 titer. In addition, brucella was detected in the bloodcultures of the patient. Oral doxycycline 100 mg 2 x 1 and rifampicin300 mg 1 x 2 were administered for 6 weeks, after which the patientshowed improvement in the clinical and laboratory findings. Therefore,it is recommended to consider brucellosis in the differential diagnosis,especially in patients with fever having acute hepatitis and cholestasis.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum