Makaleler

Cilt 18 Sayı 2

Ağustos 2019

Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 39-43 Canlı vericili karaciğer transplantasyonu öncesi intraoperatif olarak ölçülen greft ağırlığının tahmininde bilgisayarlı tomografinin rolüRole of computed tomography in estimating graft weight measured intraoperatively before living donor liver transplantationMustafa ÖZDEMİR1, Halil ÖZER1, Yiğit DÜZKÖYLÜ2, Rıza Sarper ÖKTEN1, Fatma Ayça Edis ÖZDEMİR1Ankara Şehir Hastanesi, 1Radyoloji Kliniği, 2Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 44-48 Karaciğer sirozunda serum von Willebrand faktörü düzeyleri ile hepatik yetmezlik derecesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesiEvaluation of the relationship between serum von Willebrand factor levels and hepatic deficiency in patients with liver cirrhosisSüleyman GÜNAY1, Mustafa YILDIRIM2, Zehra Betül PAKÖZ3, Cem ÇEKİÇ1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, İzmir
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2İç Hastalıkları Kliniği, 3Gastroenteroloji Kliniği, İzmir
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 49-58 Bölgemizdeki inflamatuvar barsak hastalığı tanılı olguların insidansı, demografik ve klinik özellikleriThe incidence and the demographic and clinical characteristics of patients with inflammatory bowel disease in our regionÖzlem ÖZER ÇAKIRAlanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı, Antalya
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 59-63 Çocuklardaki çölyak hastalığının annelerin yaşam kalitesi ve depresyon düzeylerine etkisiEffect of celiac disease in children on the quality of life and depression levels of mothersNergiz SEVİNÇ1, Ahmet ÖZTÜRK1, Eylem SEVİNÇ2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Çocuk Gastroenterolojisi Kliniği, Kayseri
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 64-66 Beslenme desteğine yeni başlanan hastaları nazogastrik sondayla taburcu etmek uygun bir yaklaşım mı?Is it an appropriate approach to discharge patients, newly being fed, via the nasogastric tube?Feyzi BOSTAN1, Ayhan Hilmi ÇEKİN2, Ali Rıza ÇALIŞKAN3, Seyit UYAR1, Ferda AKBAY HARMANDAR2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Dahiliye Kliniği, 2Gastroenteroloji Kliniği, Antalya
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3Gastroenteroloji Bilim Dalı, Malatya
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 67-72 Sağlık çalışanlarının probiyotik, prebiyotik ve sinbiyotikler hakkındaki bilgi düzeyinin ve tüketim durumlarının belirlenmesiDetermination of the knowlege level and consumption of probiotic, prebiotic and sinbioticals on healthcare prosfesionalBeril KÖSE, Aylin AYDIN, Merve ÖZDEMİR, Esen YEŞİLBaşkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 73-75 Omental infarkt: Olgu sunumuOmental Infarction: A case reportAhmet YALNIZ1, Mesut SEZİKLİ2, Burcu ÇİLEK3, Ali Alparslan UYAR3Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Radyoloji Kliniği, 2Gastroenteroloji Kliniği, 3Dahiliye Kliniği, Kocaeli
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 76-78 Kolestaz kliniği ile başvuran akut brusella hepatiti olgusuA case of acute brucella hepatitis presenting with cholestase clinicAli Rıza ÇALIŞKAN1, Hasan Esat YILDIRIM2, Funda YETKİN3, Oğuzhan YILDIRIM1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2İç Hastalıkları Kliniği, 3Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Malatya
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum