Ağustos 2019

Sağlık çalışanlarının probiyotik, prebiyotik ve sinbiyotikler hakkındaki bilgi düzeyinin ve tüketim durumlarının belirlenmesi

Determination of the knowlege level and consumption of probiotic, prebiotic and sinbioticals on healthcare prosfesional

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Ağustos 2019
  • Sağlık çalışanlarının probiyotik, prebiyotik ve sinbiyotikler hakkındaki bilgi düzeyinin ve tüketim durumlarının belirlenmesi...
Yazarlar
Beril KÖSE, Aylin AYDIN, Merve ÖZDEMİR, Esen YEŞİL
Kurumlar
Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Sayfa Numaraları
67-72
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Probiyotik, prebiyotik, sinbiyotik, sağlık çalışanları
Keywords
Probiotic, prebiotic, synbiotic, healthcare professional

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, sağlık çalışanlarının probiyotik, prebiyotikve sinbiyotikler hakındaki bilgi düzeylerini ve tüketim durumlarını saptamak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın örneklemi, 2018 yılıOcak-Mart aylarında sağlık çalışanı olan ve olmayan, 18 yaş üzeri ve enaz ortaöğretim mezunu toplam 260 bireyden (130 sağlık çalışanı grubu,130 kontrol grubu) oluşmaktadır. Verilenin toplanmasında demografiközelliklerin elde edilmesi ve probiyotik, prebiyotik, sinbiyotik hakkındakibilgi düzeyleri ve tüketim durumlarını saptayabilmek için çoktan seçmelive açık uçlu soruları içeren bir anket formu uygulanmıştır. Bulgular:Katılımcılardan sağlık çalışanı olan ve olmayan bireylerin yaş ortalamaları sırasıyla 34.1±7.70 ve 32.2±10.57 yıl; beden kitle indeksi ortalamaları ise 24.1±3.70 ve 24.1±4.50 kg/m2’dir. Probiyotik besin tüketenbireylerden bağışıklık sistemini güçlendirdiğini düşünenlerin %55.9’usağlık çalışanı, %44.1’i ise sağlık çalışanı olmayan bireylerdir (p<0.05).Probiyotik besinleri, eğitim ve konferanslardan öğrenenlerin %69.6’sısağlık çalışanı iken %30.4’ü sağlık çalışanı olmayan bireylerdir (p<0.01).Sağlık çalışanları ve sağlık çalışanı olmayan bireylerin probiyotik ve prebiyotik besin tüketimleri incelendiğinde iki grup arasında yoğurt, ayran,şalgam, turşu, muz, soğan, sarımsak ve kuru baklagil tüketimi arasındaistatiksel açıdan önemli farklar bulunmuştur (p<0.05). Probiyotik, prebiyotik ve sinbiyotiklerle ilgili çoktan seçmeli soruların cevaplarına göre;sağlık çalışanlarının bilgi düzeyi ortalaması 11.9±5.64 iken sağlık çalışanıolmayan bireylerin bilgi düzeyi ortalaması 12.6±6.55 puandır (p>0.05).Sonuç: Probiyotik, prebiyotik ve sinbiyotikler konusunda sağlık çalışanıolan bireyler, kontrol grubuna göre daha düşük bilgi düzeyine sahiptir

Abstract

Background and Aims: The aims of this study were to examine knowledge levels of probiotics, prebiotics and synbiotics and determine to consumption of healthcare prosfesional. Material and Method: The study sample was conducted in 260 participants (130 healthcare prosfesional group, 130 control group) graduated at least high school who were living Antep. They were enrolled in the study between January – May 2018. Each participant was interviewed using a structured questionnaire to obtain demographic information about education, occupation, health conditions, marital status. Also information about knowledge and consumption frequency of probiotics, prebiotics and synbiotcs notion of the participants were questioned. Results: The mean age of the healthcare and non-healthcare professionals were 34.1±7.70 and 32.2±10.57 years; the mean body mass index were 24.1±3.70 and 24.1±4.50 kg/m2. This study showed that the %55.9 of healthcare professional and %44.1 of non-healthcare professional said that they effective on immune system (p<0.05). There were statistically significant differences between the two groups in terms of consume yoghurt, ayran, turnip, pickle, banana, onion, garlic and legume. (p<0,05). The mean level of knowledge probiotic, prebiotic and synbiotics of healthcare professional group was 11.9±5.64 while the level of knowledge control group professional was 12.6±6.55. Conclusion: Healthcare professionals had a lower level of knowledge about probiotic, prebiotic, and synbiotics than the control group

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum