Ağustos 2019

Bölgemizdeki inflamatuvar barsak hastalığı tanılı olguların insidansı, demografik ve klinik özellikleri

The incidence and the demographic and clinical characteristics of patients with inflammatory bowel disease in our region

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Ağustos 2019
  • Bölgemizdeki inflamatuvar barsak hastalığı tanılı olguların insidansı, demografik ve klinik özellikleri...
Yazarlar
Özlem ÖZER ÇAKIR
Kurumlar
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı, Antalya
Sayfa Numaraları
49-58
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Ülseratif kolit, Crohn hastalığı, epidemiyoloji, Alanya
Keywords
Ulcerative colitis, Crohn’s disease, epidemiology, Alanya

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada üçüncü basamak hastanemizde son biryıldır inflamatuvar barsak hastalıkları tanısı ile takip ve tedavi edilen hastaların klinik ve demografik özelliklerinin incelenmesi ve nüfusa göre yıllık insidans ve prevalansının belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem:Bu retrospektif çalışmada, Temmuz 2017 ile Temmuz 2018 arasındaAlanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran inflamatuvar barsak hastalığı tanılı hastaların klinikve demografik bilgileri kayıt edildi. Bulgular: Çalışmaya 111 hasta (53’üülseratif kolit, 48’i Crohn hastalığı, 10’u indetermine kolit) dahil edildi.Ülseratif kolit, Crohn hastalığı ve indetermine kolit hastalarında ortalama yaş ve cinsiyet dağılımları anlamlı farklılık göstermedi. Ülseratifkolit hastalığı %50.9 ile erkek cinsiyette daha sık görülürken, Crohnhastalığı %52.1 ile kadın cinsiyette ve indetermine kolit ise %70 ile erkek cinsiyette daha sık görülmekte idi. Sonuç: Yaşlara göre dağılımlarabakıldığında, bölgemizde ülseratif kolit 40-49 yaş aralığında %60 ile ensık görülürken, Crohn hastalığının ise 19-29 yaş aralığında %53.8 ve?60 yaşta %57.1 olmak üzere bimodal pik yaptığını izledik. Ülseratifkolit için insidans her 100 000’de 3.67 iken, Crohn hastalığı için her 100000’de 7.34 olup, indetermine kolit için ise her 100 000’de 1.33 olaraktespit edilmiştir

Abstract

Background and Aims: This study was conducted to evaluate the clinical and demographic characteristics of patients diagnosed with inflammatory bowel disease who were followed up and treated in our tertiary care hospital for the past 1 year and to determine the annual incidence and prevalence according to the population. Material and Methods: This retrospective study recorded and analyzed the clinical and demographic data of patients with inflammatory bowel disease who applied to Alanya Alaaddin Keykubat University Alanya Training and Research Hospital between July 2017 and July 2018. Results: A total of 111 patients (53 patients with ulcerative colitis, 48 patients with Crohn’s disease, and 10 patients with indeterminate colitis) were included in this study. No significant difference was detected between the mean age and the gender distribution among patients with ulcerative colitis, Crohn’s disease, and indeterminate colitis. Ulcerative colitis (50.9%) and indeterminate colitis (70%) were more frequent among males, whereas Crohn’s disease (52.1%) was more frequent among females. Conclusions: In terms of the distribution according to age, ulcerative colitis showed the maximum prevalence of 60% in our region among patients in the age range of 40–49 years, whereas Crohn’s disease exhibited a bimodal peak, with prevalence rates of 53.8% in the 19–29-year age group and 57.1% in the age group of >60 years. The incidence rates for ulcerative colitis, Crohn’s disease, and indeterminate colitis were 3.67, 7.34, and 1.33 per 100 000 people, respectively

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum