Ağustos 2019

Canlı vericili karaciğer transplantasyonu öncesi intraoperatif olarak ölçülen greft ağırlığının tahmininde bilgisayarlı tomografinin rolü

Role of computed tomography in estimating graft weight measured intraoperatively before living donor liver transplantation

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Ağustos 2019
  • Canlı vericili karaciğer transplantasyonu öncesi intraoperatif olarak ölçülen greft ağırlığının tahmininde bilgisayarlı tomografinin rolü...
Yazarlar
Mustafa ÖZDEMİR1, Halil ÖZER1, Yiğit DÜZKÖYLÜ2, Rıza Sarper ÖKTEN1, Fatma Ayça Edis ÖZDEMİR1
Kurumlar
Ankara Şehir Hastanesi, 1Radyoloji Kliniği, 2Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği, Ankara
Sayfa Numaraları
39-43
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Karaciğer nakli, bilgisayarlı tomografi, organ boyutu
Keywords
Liver transplantation, tomography, organ size

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı canlıdan karaciğer transplantasyonunda greftin değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografi ile ölçülentahmini greft volümünden korreksiyon faktörü kullanılarak hesaplanantahmini greft ağırlığı ile gerçek greft ağırlığının karşılaştırılması ve bukorreksiyon faktörünün efektivitesinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2009-Temmuz 2015 tarihleri arasında 42 canlı karaciğerdonörünün (20 kadın, 22 erkek; ortalama yaş, 42.23 yıl±17.25 (18-52) dinamik kontrastlı hepatik bilgisayarlı tomografi kesitlerinden eldeedilen veriler retrospektif olarak tarandı. Donörler, karaciğer nakli içinkaraciğer sağ lob rezeksiyonu yapılan sağlıklı erişkinlerdi. Bilgisayarlı tomografi ile ölçülen tahmini greft volümü (cc) Lemke ve arkadaşlarınınformülü (tahmini greft ağırlığı (g): 0.678 x tahmini greft volümü (cc)+143.704 g) kullanılarak tahmin edildi. Tahmini greft ağırlığı ile gerçekgreft ağırlığı arasındaki ilişkiyi saptamak için Pearson korelasyon testikullanıldı. Bulgular: Ameliyat öncesi ortalama karaciğer hacmi 918.265(580-1230) cc idi. Ameliyat öncesi tahmini greft ağırlığı ve gerçek greftağırlığı ortalama ağırlıkları sırasıyla 818.119 (550-1171) gr, 790.359(505-1150) gr ölçüldü. Gerçek greft ağırlığı ile preoperatif tahmini greftvolümü arasında istatistiksel bir ilişki yoktu. Ancak gerçek greft ağırlığıile preoperatif tahmini greft ağırlığı arasında güçlü bir istatistiksel ilişkitespit edildi. Pearson korelasyon analizi sonuçları güçlü bir korelasyongösterdi (r = 0.98, p <0.001) ve regresyon modelinin sonucu bu bulguyu destekledi (p <0.0001). Sonuç: Sonuç olarak canlıdan karaciğernaklinde greftin değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografi ile ölçülenvolümün gerçek ağırlıktan farklı olduğu, Lemke ve ark.’nın geliştirdiğiformülün aktüel ağırlığı tahminde yeterli ve etkili olduğu tespit edildi

Abstract

Background and Aims: The aim of our study was to evaluate thegraft in an alive donor liver for transplantation using computerized tomography (CT) estimated graft volume, which is calculated by comparing the estimated graft weight with the actual graft weight througha correction factor and its efficacy. Materials and Methods: The dynamic contrast-enhanced hepatic computerized tomography scans of42 alive liver donors (20 females, 22 males; mean [standard deviation,range] age, 42.23 [17.25, 18–52] years), consecutively registered fromJanuary 2009 to July 2015 were retrospectively analyzed in this study.The donors were healthy adults who had undergone resection of theright liver lobe for liver transplantation. The calculated estimated graftvolume was compared with the actual intraoperative graft weight ofthe harvested right hepatic lobe. Results: The mean preoperative livervolume was found to be 918.265 (580–1230) cc. The mean (range)calculated preoperative estimated graft weight and the actual graftweight were 818.119 (550–1171) g and 790.357 (505–1150) g, respectively. No significant association was found between the actualgraft weight and the preoperative estimated graft volume. However,there was a strong statistical association between the actual graftweight and preoperative estimated graft weight. The Pearson’s correlation analysis revealed a strong correlation (r = 0.98, p < 0.001), andthe result of the regression model supported the finding (P < 0.0001).Conclusions: We found that the computerized tomography-estimatedgraft volume is different from the preoperative actual weight, and thecurrent formula used worldwide is adequate and efficient for predicting the actual weight for evaluating the graft in a living donor liver fortransplantation

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum