Tip 2 diabetes mellitus ve hepatosteatoz

Type 2 diabetes mellitus and hepatosteatosis

Yazarlar
Mesut ÖZKAYA1, Berrin DEMİRBAŞ1, Cavit ÇULHA1, Ayşegül ALTUNKESER2, Erman ÇAKAL1, Aydın ÇİFTÇİ3, Rüştü SERTER1, Yalçın ARAL1
Kurumlar
S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği1, Radyoloji Kliniği2, Dahiliye Kliniği3
Sayfa Numaraları
76-79
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Diabetes mellitus tip 2, hepatosteatoz, obezite
Keywords
Diabetes mellitus type 2, hepatosteatosis, obesity

Özet

Giriş ve amaç: Diabetes mellitus, anormal karaciğer enzim yüksekliği, hepatosteatoz ve nadiren siroza kadar gidebilen karaciğer hasarına neden olabilmektedir. Bu çalışmada tip 2 diabetes mellitus ile hepatosteatoz arasındaki ilişki araştırıldı. Gereç ve yöntem: 12’si erkek 68’i kadın 80 tip 2 diabetik hasta çalışmaya alındı. Beden kitle indeksi (BKİ), açlık ve tokluk kan şekeri, HbA1c, total kolesterol, LDL, HDL kolesterol, trigliserid ve yüzde yağ oranı ölçüldü. Hastalar diabetik mikrovasküler komplikasyonlar açısından incelendiler. Hepatosteatoz varlığı ultrasonografi ile değerlendirildi. Bulgular: 44 (% 52) hastada diabetik mikrovasküler komplikayon tespit edildi. 80 tip 2 diabetik hastanın 75’inde hepatosteatoz tespit edildi. 34 hastada 1. derecede, 25 hastada 2. derecede, 16 hastada 3. derecede hepatosteatoz saptandı. Tip 2 diabetik hastalarda hepatosteatoz derecesi ile hastaların BKI’i arasında ilişki tespit edilmezken diabet süresi ile hepatosteatoz derecesi arasında istatistiksel anlamlı pozitif korelasyon gözlenmiştir (r=0.76, p<0.001). Sonuç: Bu sonuçlar, diabetes mellitusun hepatosteatoz ile direk ilişkili olduğunu desteklemektetir.

Abstract

Background and aims: Diabetes can cause abnormal liver functions which can present as elevated liver enzymes, hepatosteatosis and even cirrhosis. The purpose of this study was to identify the significance and clinical correlation of steatosis in patients with type 2 diabetes mellitus. Material and methods: Eighty type 2 diabetic patients (12 men, 68 women) were included in this study. Body mass index (BMI), fasting and postprandial blood glucose, HbA1c, total cholesterol, LDL and HDL cholesterol, triglycerides and fat percentage were measured. Diabetic microvascular complications were also evaluated. The presence of steatosis in type 2 diabetic patients was evaluated by ultrasound. Results: Forty-four (52% ) patients had diabetic microvascular complications. Seventy-five of the diabetic patients had hepatosteatosis (34 with grade 1 hepatosteatosis, 25 with grade 2 hepatosteatosis, 16 with grade 3 hepatosteatosis). There was no significant positive correlation between hepatosteatosis grade but BMI and there was a significant correlation between diabetes age and hepatosteatosis grade (r=0.76, p<0.001). Conclusions: These results suggest that diabetes mellitus is directly related to hepatosteatosis.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum