Nisan 2018

Alerjik rinitli bir olguda eozinofilik özofajit

Allergic rhinitis in eosinophilic esophagitis

Yazarlar
Fatma DÜŞÜNÜR GÜNSEN1, Serhat BOR2, Murat SEZAK3, Aytül Zerrin SİN1
Kurumlar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 1Alerji ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı,
2Gastroenteroloji Bilim Dalı,3Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
Sayfa Numaraları
41-43
Makale Türü
Olgu Sunumları
Anahtar Kelimeler
Disfaji, eozinofilik infiltrasyon, alerjik rinit
Keywords
Dysphagia, eosinophilic infiltration, allergic rhinitis

Özet

Eozinofilik özofajit; özofagus mukozasında eozinofilik infiltrasyon ile karakterize kronik, immün aracılı bir tablodur. Erişkinlerde özofageal disfonksiyon semptomları olan disfaji, gıda takılma hissi, regürjitasyon, kusma ve göğüs ağrısı en sık görülen yakınmalardır. Tanı hastanın semp-tomları eşliğinde endoskopik ve histolojik bulgular ile konur. Bu olguda alerjik riniti ve eozinofilik özofajiti olan bir hasta tanımlanmaktadır.

Abstract

Eosinophilic esophagitis is a chronic, immune-mediated disease that is characterized by eosinophilic infiltration into the esophagus mucosa. In adults, the symptoms of esophageal dysfunction include dysphagia, food bolus impaction, regurgitation, vomiting, and chest pain. The di-agnosis of eosinophilic esophagitis should be based on the symptoms, endoscopic appearance of the esophagus mucosa, and histological findings. This case report describes a 23-year-old male with eosinophilic esophagitis and allergic rhinitis.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum