Makaleler

Cilt 17 Sayı 1

Nisan 2018

Özgün Görüntüler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 1 Porselen safra kesesiPorcelain GallbladderMuhammet Yener AKPINAR, Mustafa KAPLAN, Hale GÖKCAN, Vedat ERKAN, Ertuğrul KAYAÇETİNDepartment of Gastroenterology, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 2-11 Konya il merkezinde gastroözofageal reflü hastalığı prevalansıPrevalence of gastroesophageal reflux in the central province of KonyaÖzlem ÖZER ÇAKIR1, Ahmet ÇİZMECİOĞLU 2, Murat BIYIK3, Sami ÇİFÇİ 4, Hüseyin ATASEVEN 3, Hakkı POLAT3, Ali DEMİR31Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı, Antalya
2Konya Farabi Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Konya
3
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı, Konya
4SBÜ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kliniği, İstanbul
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 12-16 Çölyak hastalığında Helicobacter pylori prevalansının değerlendirilmesiEvaluation of Helicobacter pylori prevalence in celiac diseaseEvrim KAHRAMANOĞLU AKSOY1, Ferdane SAPMAZ1, Muhammet Yener AKPINAR1, Metin UZMAN1, Zeynep GÖKTAŞ21Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Ankara,
2Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 17-20 Gaitada gizli kan testi pozitifliği nedeni ile kolonoskopi yapılan hastaların kolonoskopik ve patolojik sonuçlarının değerlendirilmesi Evaluation of colonoscopic and pathological outcomes of patients who have undergone colonoscopy with a positive fecal occult blood screening testÖzlem Gül UTKU, Bilal ERGÜL, Dilek OĞUZKırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bölümü, Kırıkkale
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 21-27 MDCT findings on gastrointestinal tract lipomas located along the esophagus to the rectumÖzofagustan rektuma gastrointestinal lipomların çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulgularıBerat ACUDepartment of Radiology, Osmangazi University, School of Medicine, Eskişehir
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 33-37 Kronik hepatit C hastalarında antiviral tedavi ile serum sitokeratin-18 düzeylerinin değişimiChanges in serum levels of cytokeratin-18 fragments in patients with chronic hepatitis C under antiviral therapyAltay KANDEMİR1, Mustafa ÇELİK2, Belkis ÜNSAL31Department of Gastroenterology, Adnan Menderes University Training and Research Hospital, Aydın
2Department of Gastroenterology, Pamukkale University Training and Research Hospital, Denizli
3Department of Gastroenterology, Katip Çelebi University Training and Research Hospital, İzmir
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 38-40 Hepatektomi öncesi transhepatik endovasküler portal ven embolizasyonuTranshepatic endovascular portal vein embolization before hepatectomy Çetin Murat ALTAY1, Osman Melih TOPCUOĞLU2, Ayhan ALPAR3, Murat Bülent KÜÇÜKAY4, Fahrettin KÜÇÜKAY5, Tuncer TEMEL61Department of Radiology, Karabük University Research and Training Hospital, Karabük
2Department of Interventional Radiology, Yeditepe University Faculty of Medicine, İstanbul
3Department of Radiology, Sancaktepe Regional Hospital, İstanbul
4Department of Internal Medicine, Lokman Hekim Hospital, Ankara5Department of Interventional Radiology,
6Department of Gastroenterology, Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine Eskişehir
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 38-40 Jejunal duvar kalınlaşmasının nadir bir nedeni: Primer seröz papiller peritoneal karsinomaA rare cause of jejunal wall thickening: Primary peritoneal serous papillary carcinomaBanu Demet COŞKUN1, Eylem SEVİNÇ21Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Kayseri
2Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Karabük
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 41-43 Alerjik rinitli bir olguda eozinofilik özofajit Allergic rhinitis in eosinophilic esophagitisFatma DÜŞÜNÜR GÜNSEN1, Serhat BOR2, Murat SEZAK3, Aytül Zerrin SİN1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 1Alerji ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı,
2Gastroenteroloji Bilim Dalı,3Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum