Nisan 2018

Jejunal duvar kalınlaşmasının nadir bir nedeni: Primer seröz papiller peritoneal karsinoma

A rare cause of jejunal wall thickening: Primary peritoneal serous papillary carcinoma

Yazarlar
Banu Demet COŞKUN1, Eylem SEVİNÇ2
Kurumlar
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Kayseri
2Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Karabük
Sayfa Numaraları
38-40
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Primer seröz papiller peritoneal karsinoma, jejuno - ileal duvar kalınlaşması
Keywords
Primary papillary serous carcinoma, jejunoileal wall thick - ening

Özet

Primer seröz papiller peritoneal karsinoma, peritonun nadir görülen bir adenokarsinomudur ve histolojik özellikleri overin seröz papiller karsino-mu ile benzerdir. Ancak primer seröz papiller peritoneal karsinomada tipik olarak overler normaldir. Sıklıkla postmenapozal kadınlarda (orta-lama yaş 55-65) görülür. En sık görülen bulgular asit ve karsinoembriyo-nik antijen-125 yüksekliğidir. Abdominal bilgisayarlı tomografi ve man-yetik rezonans görüntülemelerde asit, peritoneal kalınlaşma, omental kek ve intraabdominal kitle görülen bulgulardır. Bu yazımızda jejunoileal duvar kalınlaşması ve asit ile başvuran ve primer seröz papiller peritone-al karsinoma tanısı alan olgu sunuldu. Literatürde jejunaileal tutulum ile prezente olan ilk vakadır.

Abstract

Primary papillary serous carcinoma is a rare neoplasm of the peritoneum and is histologically similar to papillary serous carcinoma of the ovary. However, the presence of ovaries is quite common in primary papillary serous carcinoma. It is predominantly present in postmenopausalwom-en (mean age, 55–65 years). The most common clinical findings are as-cites and elevated carcinoembryonic antigen 125. Radiological findings, such as computed tomography and magnetic resonance imaging, on the abdomen showed ascites, peritoneal thickness, omental cake, and intra-abdominal mass. In this abstract, we are presenting the clinical findings of apatient with primary papillary serous carcinoma along with jejunoileal wall thickening and ascites.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum