Sirozlu hastalarda spontan assit enfeksiyonunun görülme oranı ve risk faktörleri

Prevalence of spontaneous ascites infection in patients with cirrhosis and its risk factors

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Sirozlu hastalarda spontan assit enfeksiyonunun görülme oranı ve risk faktörleri...
Yazarlar
Sait BAĞCI1, Hasan AYTA2, Ahmet TÜZÜN1, Yüksel ATEŞ1, Nuri ERÇİN1, Ahmet UYGUN1, Mustafa GÜLŞEN1, Necmettin KARAEREN1, Kemal DAĞALP1
Kurumlar
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Gastroenteroloji BD1, Ankara
Mareşal Çakmak Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği2, Erzurum
Sayfa Numaraları
69-75
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Siroz, spontan assit enfeksiyonu
Keywords
Cirrhosis, spontaneous ascites infection

Özet

Giriş ve amaç: Sirozda spontan assit enfeksiyonu gelişmesini ve prevalansı nı etkileyen bir takım faktörler ileri sürülmektedir. Bu prospektif çalışmanın amacı, sirotik hasta grubumuzda spontan assit enfeksiyonu prevalansını ve risk faktörlerini belirlemekti. Gereç ve yöntem: Farklı nedenlere bağlı (30 HBV, 14 HCV, 16 alkol, 8 kriptojenik) sirozu olan assitli 68 hasta (20 kadın ve 48 erkek, ortalama yaş 48.76 ± 7.49) hastaneye yatırılarak incelendi. Serum ve assit sıvısında bir takım biyokimyasal parametreler incelenirken, assit sıvısı örneklerinin hemokültür şişelerine konması ve gram boyaması için lama yayılması hasta başında gerçekleştirildi. Bulgular: 14 hastada (% 20.58) spontan assit enfeksiyonu saptandı. Bu vakaların 7’si kültür negatif nötrositik assit, 6’sı spontan bakteriyel peritonit ve 1’i monobakteriyel nonnötrositik assit idi. Child- Pugh sınıflamasına göre 8 hasta (% 57.14) C evresinde, 6 hasta (% 42.85) B evresinde idi. 8 hastada (% 57.14) HBV, 2 hastada (% 14.28) HCV ve 4’ünde (% 28.57) alkol etyolojik faktördü. Spontan assit enfeksiyonu gelişiminde, Child-Pugh sınıflaması ve etyolojik gruplara göre fark yoktu. Steril assiti olan hastalara göre assit sıvısı total protein düzeyi 1 g/dL’nin altında olması, geçirilmiş spontan assit enfeksiyonu ve geçirilmiş gastrointestinal kanama görülme oranı anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). Sonuç: Assiti olan sirotik hastalarda SAİ görülme oranı % 20.58 olarak tespit edildi. Assit sıvısındaki total protein düzeyinin düşüklüğü, geçirilmiş spontan assit enfeksiyonu ve geçirilmiş gastrointestinal kanama varlığı spontan assit enfeksiyonu riskini arttırıyordu.

Abstract

Background and aim: It has been suggested that several factors influence the development and prevalence of spontaneous ascites infection in cirrhosis. The aim of this prospective study was to define the prevalence of spontaneous ascites infection (SAI) and its risk factors in our cirrhotic patient population. Material and methods: 68 patients (20 female and 48 male, mean age 48.76 ± 7.49) with cirrhosis and ascites due to various etiologies (30 HBV, 14 HCV, 16 alcohol, 8 cryptogenic) were evaluated after hospitalization. Inoculation of samples from ascites fluid into the hemoculture bottles and spreading onto lames for Gram staining was done at the bedside, as well as measurement of several biochemical parameters in serum and ascitic fluid. Results: SAI was defined in 14 (20.58 %) of the patients. Out of these cases, 7 were culture negative neutrocytic ascites, 6 spontaneous bacterial peritonitis and 1 monobacterial non-neutrocytic ascites. Out of these patients, 8 (57.14 %) were in C stage, and 6 (42.85 %) in B stage according to Child-Pugh classification. HBV was the etiologic factor in 8 (57.14 %), HCV in 2 (14.28 %) and alcohol in 4 (28.57 %) patients. We found on difference among the etiologic groups and Child-Pugh groups in view of the development of SAI. The rates of patients with ascitic fluid total protein lower than 1 g/dl, previous spontaneous ascites infection and previous gastrointestinal hemorrhage were significantly higher than those of patients with sterile ascites (p<0.05). Conclusion: SAI was seen in 20.58 % of the cirrhotic patients with ascites. The lower rates of total protein in ascitic fluid, previous SAI and previous gastrointestinal hemorrhage increase the risk of SAI.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum