Nisan 2018

Kronik hepatit C hastalarında antiviral tedavi ile serum sitokeratin-18 düzeylerinin değişimi

Changes in serum levels of cytokeratin-18 fragments in patients with chronic hepatitis C under antiviral therapy

Yazarlar
Altay KANDEMİR1, Mustafa ÇELİK2, Belkis ÜNSAL3
Kurumlar
1Department of Gastroenterology, Adnan Menderes University Training and Research Hospital, Aydın
2Department of Gastroenterology, Pamukkale University Training and Research Hospital, Denizli
3Department of Gastroenterology, Katip Çelebi University Training and Research Hospital, İzmir
Sayfa Numaraları
33-37
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Kronik viral hepatit C, sitokeratin-18, kalıcı viral yanıt
Keywords
Chronic hepatitis C, cytokeratin-18, sustained viral response

Özet

Giriş ve Amaç: Sitokeratin-18, hepatik ve pankreatit asiner apopitozi-si sırasında ortaya çıkan kaspazların bilinen substuratıdır. Son zaman-larda yapılan çalışmalarda; serum sitokeratin-18 (M30 antijen) düzeyi ile non-alkolik steatohepatit ve kronik hepatit C’nin şiddeti ve hepatik fibrozis ile korelasyonu belirtilmiştir. Kronik viral hepatit C hastaların-da, başarılı antiviral tedavi ile hepatosellüler apopitozisin anlamlı olarak azaldığı, hepatosit apopitozisini göstermede sitokeratin-18’in güvenilir bir markır olduğu gösterilmiştir. Bizim amacımız kronik viral hepatit C’li hastalarda sitokeratin-18 düzeyi ve tedavi yanıtı arasındaki korelasyonu belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Kronik viral hepatit C tanısı alan 60 hasta çalışmaya alındı. Tedavi için uygun hastalara 48 hafta peginterfe-ron-ribavirin tedavisi verildi. Tedavinin 0-12-24. haftalarında, tedavinin sonunda ve 72. haftada hepatitis C virusu RNA miktarı ölçüldü. Ayrıca tedavinin 0-24 ve 72. haftasında sitokeratin-18 düzeyleri ölçüldü. Bul-gular: Altmış hastanın ortalama yaşı 52±10.9 yıl idi. Hastaların 31’i (%51,6) kalıcı viral yanıt grubunda iken, 29’u (%48,4) kalıcı viral yanıt elde edilemeyen grupta idi. Kalıcı viral yanıt grubunda 0. haftada sito-keratin-18 düzeyi 243±21 U/L iken, 24. haftada sitokeratin-18 düzeyi 115±12 U/L saptanmış olup 0. hafta ile 24. hafta arasındaki değişim 127±209 U/L bulunmuştur (p: 0.014). Kalıcı viral yanıt elde edilemeyen grupta 0. haftada sitokeratin-18 düzeyi 270±14 U/L iken, 24. haftada sitokeratin-18 düzeyi 133±19 U/L saptanmış olup 0. hafta ile 24. hafta arasındaki değişim 136±156 U/L bulunmuştur (p>0,5). Kalıcı viral yanıt grubunda, 72. haftada sitokeratin-18 düzeyi 109±38 saptanmış olup 0. hafta ile 72. hafta arasındaki değişim 134±215 bulunmuştur (p<0.002).Sonuç: Apopitozisin göstergesi olan sitokeratin-18 ile kronik viral he-patit C hastalarında kalıcı viral yanıt arasında korelasyon tespit edildi ve tedavi seyrinde sitokeratin-18 düzeyinde azalma ile kalıcı viral yanıt arasında ilişki bulunduğu gösterildi. Bu da sitokeratin-18 düzeylerinde azalmanın kalıcı viral yanıtı ön görmede bir parametre olarak kullanıla-bileceğini göstermektedir

Abstract

Background and Aims: Cytokeratin-18 is the known substrate for caspases, which are encountered during hepatic and pancreatic aci-nar apoptosis. Studies performed in recent years have indicated that the cleavage level of serum cytokeratin-18 (M30 antigen) is correlated with hepatic fibrosis and disease severity in both chronic hepatitis C and non-alcoholic steatohepatitis. It was shown that antiviral therapy in chronic viral hepatitis C patients significantly reduced hepatocellular apoptosis and cytokeratin-18 is accepted as a reliable marker of hepato-cyte apoptosis. Our aim was to determine the correlation between the cytokeratin-18 level and treatment response in patients with chronic viral hepatitis C. Materials and Methods: Sixty patients with chronic viral hepatitis C were included in the study. A 48-week course of pegin-terferon-ribavirin therapy was given to appropriate patients. Hepatitis C virus RNA was measured at 0, 12, and 24 weeks at the end of therapy and 72 weeks. In addition, cytokeratin-18 levels were measured at 0, 24, and 72 weeks. Results: The mean age of 60 patients was 52±10.9 years. While 31 (51.6%) of patients were in the sustained viral response group, 29 (8.4%) of patients were in the non-sustained viral response group. It was determined that while the cytokeratin-18 level at week 0 in the sustained viral response group was 243±21, the cytokeratin-18 level at week 24 was 115±12 U/L and the difference between the level of cytokeratin-18 at weeks 0 and 24 were 127±209 U/L (p: .014). While the cytokeratin-18 level at week 0 in the non- sustained viral response group was 270±14; at week 24, the cytokeratin-18 level was 136±19 U/L and the difference between cytokeratin-18 levels at weeks 0 and 24 was 136±156 U/L (p > .5). At week 72, the cytokeratin-18 level in the sustained viral response group was 109±38 and the difference be-tween weeks 0 and 72 was 134±215 (p < .002). Conclusion: In chronic viral hepatitis C patients, there was a correlation between sustained viral response and cytokeratin-18, which is a marker of apoptosis. During treatment, it was found that there was a relationship between sustained viral response and the decrease in cytokeratin-18 levels. This finding indicates that cytokeratin-18 level monitoring may be used as a predictive marker of sustained viral response.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum