Nisan 2018

Konya il merkezinde gastroözofageal reflü hastalığı prevalansı

Prevalence of gastroesophageal reflux in the central province of Konya

Yazarlar
Özlem ÖZER ÇAKIR1, Ahmet ÇİZMECİOĞLU 2, Murat BIYIK3, Sami ÇİFÇİ 4, Hüseyin ATASEVEN 3, Hakkı POLAT3, Ali DEMİR3
Kurumlar
1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı, Antalya
2Konya Farabi Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Konya
3
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı, Konya
4SBÜ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kliniği, İstanbul
Sayfa Numaraları
2-11
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Gastroözofageal reflü, prevalans, Konya
Keywords
Gastroesophageal reflux, prevalence, Konya

Özet

Giriş ve Amaç: Gastroözofageal reflü hastalığı üst gastrointestinal kanalın sık rastlanılan bir hastalığıdır. Anatomik lokalizasyonu nedeniyle özofagusa komşuluğu olan organların hastalıklarını taklit edebildiği gibi; asıl hastalığın şikayetini maskeleyebilmekte hatta oluşan komplikasyonları da başka organların fonksiyonlarını bozabilmektedir. Dünyada batı tipi yaşantısı olan toplumlarda daha sık görülmektedir. Türkiye’de hastalık epidemiyolojisi ile sınırlı veri vardır.Gereç ve Yöntem: Yaşadığımız çevrenin prevalansını belirleyebilmek amaçlı yapılan çalışmada Konya İli Merkez İlçelerinde önceden belirlenmiş rastgele adreslerdeki 2000 kişi ile anket görüşmesi yapılmıştır. Bulgular: 1188 kişi ile anket tamamlanabilmiş, (%59 geri dönüş oranı), katılımcıların 581’i kadın (%48.9), 607’si erkek (%51.1), yaş ortalaması 41.34±12.8 olarak hesaplanmıştır. Aylık semptomlar göz önüne alındığında aylık %10,9 prevalans bulunmuştur. Cinsiyet, medeni hal, eğitim düzeyi, meslek ve gelir durumu reflü ile ilişkili bulunmazken yaş ve vücut kitle indeksi ile korelasyon saptanmıştır (p<0.05).Sonuç: Bulunan sonuç itibariyle Konya İli merkez ilçelerinde her üç kişiden birinin kilolu ya da obez olduğu saptanmış, reflü prevalansının batı ülkelerine yakın olduğu görülmüştür.

Abstract

Background and Aims: Gastroesophageal reflux is a common disease of the upper gastrointestinal tract. Because of the localization of esophagus, gastroesophageal reflux can mimic the disease symptoms of other organs and mask the symptoms of the main illness. Furthermore, some of its complications can impair the functions of other organs. Reflux is common in the Western-societies; however, in Turkey, there is limited data related to the epidemiology of this disease. Therefore, this study aimed to determine the prevalence of gastrointestinal reflux in Turkey. Materials and Methods: In this study, 2000 individuals were randomly interviewed in the predetermined addresses of the central districts of Konya. Results: The questionnaire was completed by 1188 subjects (response rate, 59%), including 581 (48.9%) women and 607 (51.1%) men. The mean age of participants was 41.34±12.8 years. Gastroesophageal symptoms were prevalent in 10.9% of the study population. There were no significant associations between gastroesophageal reflux disease and sex, marital status, level of education, profession, or level of income. However, age and body mass index had a significant positive correlation with gastroesophageal reflux disease (p < 0.05). Conclusion: This study demonstrated that one of every three subjects in the central region of Konya was overweight or obese and the prevalence of gastroesophageal reflux was similar to that in the Western countries.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum