Kayseri ve yöresinde kolon kanserlerinin özellikleri

The characteristics of colon cancer at Kayseri region

Yazarlar
Şebnem GÜRSOY1, Özlem ER2, Özlem CANÖZ3, Muhammet GÜVEN4, Mevlüt BAŞKOL1 , Kadri GÜVEN1, Ömer ÖZBAKIR1, Mehmet YÜCESOY1
Kurumlar
Erciyes Universitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı2, Patoloji Anabilim Dalı3, Yoğun Bakım Bilim Dalı4, Kayseri
Sayfa Numaraları
60-63
Makale Türü
Anahtar Kelimeler
Kolorektal kanser, yak›nmalar, yerleşim yeri
Keywords
Colorectal cancer, symptoms, location

Özet

Giriş ve amaç: Kolorektal kanserler, kanserle ilgili mortalite ve morbiditenin en önemli sebeplerindendir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda sağ kolonda ve sigmoid kolonda kanser sıklığının artarken, rektumda azaldığı gösterilmiştir. Çalışmamızda, son 8 yılda bölgemizde kolorektal kanserli vakalar değerlendirildi, tümör yerleşim yerinde değişiklik olup olmadığı araştırıldı. Gereç ve yöntem: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bölümünde Ocak 1995-Aralık 2002 yılları arasında kolonoskopi yapılarak ve biyopsi sonucu kolorektal kanser tanısı konulan 144 erkek (ortalama yaş 57.6±13.8), 106 kadın (ortalama yaş 56.5±10.9) 250 hasta değerlendirildi. Bulgular: En erken kanser görülme yaşı 19 idi, hastaların % 12’si 40 yaşından önce tanı aldı. Erkek/ kadın oranı 1.3/1 idi. Semptomların başlaması ile tanı konması arasında geçen süre kadınlarda 183.1±200.1 gün, erkeklerde ise 167.8±214.8 gün olarak bulundu. Hastaların %39’u hematokezya, %38’i karın ağrısı, %9’u kabızlık, %9’u ishal, %6’sı kilo kaybı, %1’i karında şişlik yakınmaları ile başvurdu. Kolorektal kanserler %78 sıklıkla sol kolonda tespit edildi. Sonuç: Bu çalışma halen kolorektal kanserlerin yarısından fazlasına fleksible rektosigmoidoskop ile tanı konabileceğini göstermektedir. Bölgemizde kolon kanseri ortalama 57 yaş civarında teşhis edilmekte ve erkeklerde kadınlardan fazla görülmektedir. Yıllara göre değerlendirildiğinde, tümörün yerleşim yeri ve cinsiyet açısından anlamlı fark olmadığı görüldü. Semptomların başlangıcı ile tanısı arasında geçen yaklaşık ortalama 6 aylık süre tanının geç konulduğunu düşündürmektedir.

Abstract

Background and aim: Colorectal cancer is a major cause of cancerassociated morbidity and mortality. In recent studies,the prevalance of colorectal cancers is higher in the right colon and in the sigmoid colon and lower in the rectum. In our study, we evaluated the colorectal cancer patients who were inhabitants of our region and diagnosed during last 8 years and the change at location of tumor was investigated. Materials and methods: We enrolled 250 patient who were diagnosed as colorectal cancer by determining with colonoscopic and histopathological examination. Results: The earliest age at which colorectal cancer detected was 19 years, 12 % of the patients were younger than 40 years. There were 175 days in patients from start of the first symptom to the disease had been diagnosed. 39 % of patients with colorectal cancer suffered rectal bleeding, 38 % abdominal pain, 9 % constipation, 9 % diarrhoea, 6 % weight loss, 1 % distention respectively. The colorectal cancer commonly located in the left side. Conclusions: This finding suggests that more than half of the colorectal cancer cases could be diagnosed by flexible rectosigmoidoscopy. In our region, colorectal cancer was diagnosed at about 57 years old and seen more frequently in men compared to women. There was no significant difference at location of tumor and sex distribution when compared according to years of diagnosis. Six months period between beginning of symptoms and time of diagnosis suggest that there is a significant delay at diagnosis of colorectal cancer.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum