Ağustos 2016

Aşırı yükselmiş ve uzun süreli devam eden hiperbilirubineminin nadir sebebi: Weil hastalığı

A rare cause of long-standing and severe hyperbilirubinemia: Weil’s disease

Yazarlar
Elif Tuğba TUNCEL, Hüseyin KAÇMAZ, Muhsin KAYA
Kurumlar
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Diyarbakır
Sayfa Numaraları
80-84
Makale Türü
Olgu Sunumları
Anahtar Kelimeler
Weil hastalığı, kolestaz, uzamış sarılık
Keywords
Weil disease, cholestasis, prolonged jaundice

Özet

Leptospirozis vakalarının büyük çoğunluğunda grip benzeri hafif klinik tablo görülürken, %10’u sarılık ve böbrek yetmezliği bulgularının olduğu ve Weil hastalığı olarak adlandırılan klinik formda görülür. Çalış- mamızda Weil hastalığı tanısı konulan, yaş ortalaması 36.2±1.7 olan beş erkek hasta sunulmuştur. Tüm hastalarda ateş, yaygın kas ağrısı, karın ağrısı, sarılık, konjunktivalarda kızarıklık ve şişlik, üç vakada ka- şıntı ve yaygın cilt döküntüleri mevcuttu. Biyokimya tetkiklerinde tüm vakalarda bilirubin ve kreatin kinaz seviyesinde belirgin artma ve normal protrombin düzeyi ile beraber aspartat amino transferaz, alanin amino transferaz, alkalen fosfataz ve gama glutamil transferaz seviyesinde hafif artma; dört vakada kreatin seviyesinde belirgin artma saptandı. Tam kan sayımında tüm vakalarda trombositopeni ve lökositoz vardı. Weil hastalığı tanısı mikroskobik aglutinasyon testi ile doğrulandı. Tüm hastalara yatışının ilk gününden itibaren geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi başlandı. Akut böbrek yetmezliği olan üç hastamız hemodiyaliz tedavisine alındı. Tüm hastalara tedavinin ilk gününden karaciğer fonksiyon testlerinin normale dönmesine kadar ursodeoksikolik asit tedavisi verildi. Hastalardan biri yatışının birinci gününde akciğer içi kanama nedeniyle vefat etti. Geriye kalan dört hastanın diğer klinik ve laboratuvar bulguları erken düzelirken, serum bilirubin düzeyleri ortalama 99.2±7.4 gün sonra normale döndü. Sonuç olarak, akut enfeksiyon belirtileriyle başlayan ve uzun süreli devam eden sarılık olgularının ayırıcı tanısında Weil hastalığı da düşünülmelidir.

Abstract

Although a mild, flu-like clinical picture is seen in the great majority of cases with Leptospirosis, jaundice, and acute renal failure are seen in 10% of cases. This clinical picture is named Weil’s disease. In our study, we present five male patients (mean age 36.2±1.7 years) with a diagnosis of Weil’s disease. There was fever, generalized muscle pain, abdominal pain, jaundice, and conjunctival suffusion in all patients, and skin rashes and itching in three patients. Biochemistry showed significant elevations in bilirubin and creatine kinase levels associated with moderately elevated aspartate aminotransferase, alanine aminotrasferase, alkaline phosphatase, and gamma glutamyl transferase levels in all patients; significant elevations in creatine levels were present in four patients. Prothrombin time was normal in all patients. Complete blood count showed thrombocytopenia and leukocytosis in all patients. The diagnosis of Weil disease was confirmed by microscopic agglutination test in all patients. Broad-spectrum antibiotics were given to all patients on admission to our clinic. Ursodeoxycholic acid was given continuously to all patients until death or improvement of liver function tests. One patient died within the first day of hospitalization due to intra-alveolar hemorrhage. In the remaining four patients, although early improvement was observed in other clinical and laboratory findings, serum bilirubin returned to normal levels after a mean of 99.2±7.4 days. In conclusion, Weil disease should be considered in the differential diagnosis of patients with symptoms and signs of acute infection and long-standing jaundice.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum