Makaleler

Cilt 15 Sayı 2

Ağustos 2016

Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 41-44 Fulminan karaciğer yetmezliği ile seyreden viral hepatitli olgularındeğerlendirilmesiEvaluation of patients with viral hepatitis progressing to fulminant hepatic failureŞemsi Nur KARABELA, Sevtap GÜRSOY, Bülent DURDU, Mehmet BAKAR, Kadriye KART YAŞARBakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 45-49 İnflamatuvar barsak hastalığında düşük kemik mineral dansitesi sıklığı ve etkileyen faktörlerIncidence of low bone mineral density and contributing factors ininflammatory bowel diseaseFerda AKBAY HARMANDAR1, Hasan CAN 2, Ayhan Hilmi ÇEKİN 1, Seyit UYAR2Departments of 1Gastroenterology and 2Internal Disease, Antalya
Training and Research Hospital, Antalya
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 50-53 SULT1A1 R213H gen polimorfizmi ile mide kanseri arasındaki ilişkiRelationship between gastric cancer and SULT1A1 R213H gene polymorphismSevim KARAKAŞ ÇELİK1, Nurcan ARAS ATEŞ2, Badel ARSLAN MAMUR2, Mehmet Özgür TÜRKMENOĞLU3Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Zonguldak
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 3Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Mersin
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 54-58 Hepatosellüler karsinomlu olguların klinik olarak değerlendirilmesiClinical evaluation of hepatocellular carcinoma casesBanu Demet ÇOŞKUN1, Eylem SEVİNÇ2, Erol ÇAKMAK3Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2Pediatrik Gastroenteroloji Kliniği, Kayseri
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3Gastroenteroloji Bilim Dalı, Sivas
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 59-71 Mezenterik arteriyel varyasyonların multi dedektör bilgisayarlı tomografik anjiyografi ile değerlendirilmesiEvaluation of mesenteric arterial variations with multi-detector computed tomographic angiographyRuşen ACU1, Ceren Çınar ŞAHİNALP1, Murat Bülent KÜÇÜKAY2, Leyla ACU3, Sarper ÖKTEN1, Erkan PARLAK4, Aysel TÜRKVATAN1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, 1Radyoloji Kliniği, 4Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Özel Lokman Hekim Hastanesi, 2Dahiliye Bölümü, Sincan, Ankara
Erbaa Devlet Hastanesi, 3Radyoloji Kliniği, Erbaa, Tokat
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 72-75 Hepatik safra kanal hamartomları (Von Meyenburg kompleksi): MRG, MRKP VE BT bulgularının değerlendirilmesiHepatic biliary hamartomas (von Meyenburg complex): Evaluation of MRI, MRCP, and CT findingsAhmet PEKER, Elif PEKER, Ayşe ERDENAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 76-79 Semptomatik kolon lipomlarına yaklaşım: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesiAn approach to symptomatic lipomas of the colon: A review of the literature and case reportEmir ÇAPKINOĞLU 1, Oğuzhan ÖZŞAY2, E. Özlem GÜR2, Neşe EKİNCİ 3, Cengiz TAVUSBAY2İzmir Tire Devlet Hastanesi, 1Genel Cerrahi Kliniği, İzmir İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, 2Genel Cerrahi Kliniği, 3Tıbbi Patoloji Kliniği, İzmir
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 80-84 Aşırı yükselmiş ve uzun süreli devam eden hiperbilirubineminin nadir sebebi: Weil hastalığıA rare cause of long-standing and severe hyperbilirubinemia: Weil’s diseaseElif Tuğba TUNCEL, Hüseyin KAÇMAZ, Muhsin KAYADicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Diyarbakır
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 85-87 Kolonoskopi ile tanı konulan ve cerrahi olarak rezeke edilen apendiks mukosel: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesiDiagnosis of an appendix mucocele by colonoscopy: a case report and literature reviewAhmet UYANIKOĞLU1, Hasan ELKAN2, Mehmet ÇELİK3, Hacer UYANIKOĞLU4, Nesrin DELİBALTA5Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 4Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Şanlıurfa
Özel Ursu Hastanesi, 2Genel Cerrahi Bölümü, 3Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, 4Kadın Doğum Bölümü, 5Patoloji Bölümü, Şanlıurfa
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 88-89 Crohn hastalığın nadir ilk bulgusu: akut pankreatitRare first signs of Crohn’s disease: acute pancreatitisAyça D. SALTÜRK1, Ekrem ARSLAN 1, Yasemin GÖKDEN 2, Koray KOÇHAN 1, Serhat ÖZER1, Can GÖNEN 1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 90-91 Nadir bir olgu: anabolik steroidlere bağlı karaciğer sirozuA rare case: Liver cirrhosis related to the use of anabolic steroidsBilge BAŞAntalya Atatürk Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Antalya
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
12 92-94 Biliyer stent migrasyonuna bağlı gelişen duodenal perforasyonDuodenal perforation due to migration of a biliary stentElvan Işık ERDOĞAN 1, Fatih TEKİN 1, Mustafa HARMAN 2, Murat SÖZBİLEN 3, Ömer ÖZÜTEMİZ1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2Radyoloji Anabilim Dalı, 3Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
Literatürden Seçmeler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
13 95-96 Endosonografi ile değerlendirilen pankreas kistik lezyonlarının cerrahiye yönlendirici bulgularıPredictors for surgical referral in patients with pancreatic cystic lesions undergoing endoscopic ultrasound: results from a large multicenter cohort studyYücel ÜSTÜNDAĞBülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Kliniği, ZONGULDAK
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum