Aralık 2015

Tip I diabetes mellitus ve hipotiroidiye bağlı çok şiddetli hipertrigliseridemi nedenli şiddetli akut pankreatit: bir olgu sunumu

Severe acute pancreatitis due to very severe hypertriglyceridemia related type I diabetes mellitus, and hypothyroidism: a case report

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Aralık 2015
  • Tip I diabetes mellitus ve hipotiroidiye bağlı çok şiddetli hipertrigliseridemi nedenli şiddetli akut pankreatit: bir olgu sunumu...
Yazarlar
Yasir Furkan ÇAĞIN1, Yüksel SEÇKİN1, Yılmaz BİLGİÇ1, Oğuzhan YILDIRIM1, Muhammed YALÇIN2, Murat ALADAĞ1
Kurumlar
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya
Sayfa Numaraları
120-123
Makale Türü
Olgu Sunumları
Anahtar Kelimeler
Hipertrigliseridemi, akut pankreatit, aferez
Keywords
Hypertriglyceridemia, acute pancreatitis, aphere

Özet

Hiperlipidemik pankreatit, şiddetli hipertrigliseridemi sonucunda oluşmaktadır. Tüm akut pankreatit hastalarının yaklaşık olarak %1-4’ünü oluşturmaktadır. Hipertrigliseridemiye bağlı akut pankreatitte hala standart bir tedavi yoktur. Son yıllarda şiddetli hipertrigliseridemiye bağlı akut pankreatitli standart medikal tedaviye dirençli hastalarda lipid aferez uygulaması giderek artmaktadır. Bu olgu ile; şiddetli hiperlipidemiye bağlı akut pankreatit tedavisi için klinik olayların gelişimi ve lipid aferez tedavisi sunulmuştur. 23 yaşında, bekar, bayan hasta şiddetli epigastrik ağrı ve kusma ile acil servise başvurdu. Daha önce kötü kontrollü tip I diabetes mellitus ve total tiroidektomi sonrası gelişen hipotiroidisi varken, alkol alım öyküsü yoktu. Biliyer görüntülemesi normal idi. Fizik muayenede bilinç konfüze, epigastrik hassasiyeti ve anazarka tarzında yaygın ödemi mevcut idi. Laboratuvar tetkiklerinde ciddi hipertrigliseridemi (10.200 mg/dL, normal aralık: 30-150) vardı. Serum amilaz ve lipaz değerleri sırasıyla 1.410 ve 4.535 U/L, kan glukozu 567 mg/dL ve tiroit stimule edici hormon >100 μIU/mL idi. Abdominal bilgisayarlı tomografisinde akut pankreatit ile uyumlu görüntü, peripankreatik kolleksiyon, plevral ve perikardiyal effüzyon izlendi. Hastaya şiddetli hipertrigliseridemiye sekonder akut pankreatit tanısı kondu. Hastaya insülin, heparin ve levotiroksin tedavisine ek olarak üç seans aferez uygulandı. Hasta yatışının 10. gününde laboratuvar tetkiklerinin seviyeleri şöyle idi. Trigliserit: 322, total kolesterol: 164 mg/dL, serum glukoz 168 mg/ dL’ye geriledi. Serum amilaz, lipaz normal, tiroit stimule edici hormon: 91 μIU/mL idi. Hastanın klinik tablosunda da dramatik düzelme oldu. Sonuç olarak şiddetli hipertrigliseridemiye bağlı akut pankreatitte aferez tedavisi faydalı ve hayat kurtarıcı olabilir. Klinik tablodaki iyileşmeyi hızlandırmakta ve tama yakın bir tedavi sağlamaktadır

Abstract

Hyperlipidemic pancreatitis is caused by severe hypertriglyceridemia and comprises about 1-4% of all acute pancreatitis patients. There are no standardized treatment protocols, though an increased use of lipid apheresis has been reported over the last several years. In this case report, we describe the onset of clinical events and the use of lipid apheresis to treat acute pancreatitis due to severe hypertriglyceridemia. A 23 years-old female was admitted to the emergency room for severe epigastric pain and vomiting. The patient had a history of poorly controlled type 1 diabetes mellitus, and hypothyroidism that developed following thyroidectomy. There was no history of alcohol consumption. Biliary imaging was normal. Physical examination showed that the patient exhibitied confused consciousness, epigastric tenderness and symptoms of anasarca edema. Laboratory investigation revealed marked hypertriglyceridemia (10.200 mg/dL; range: 0-149). Serum amylase and lipase were elevated at 1.410 U/L (range: 25-125) and 4535 U/L (range:8-78), respectively. Serum glucose and thyroid-stimulating hormone were elevated at 567 mg/dl (range: 70-105), and 100>μIU/ mL (0.34-5.6), respectively. A computerized tomography scan of the abdomen revealed a clinical picture compatible with acute pancreatic and peripancreatic collection, and pleural and pericardial effusion. The patient was diagnosed with acute pancreatitis secondary to severe hypertriglyceridemia and was successfully treated with three sessions of lipid apheresis, in addition to insulin, heparin and levothyroxine therapy. Following a 10 day hospitalization, the level of lipids, lipoproteins and serum glucose were as follows: triglycerides 322 mg/dL, total cholesterol 164 mg/dL, and serum glucose 168 mg/dL. Serum amylase and lipase were normal. Thyroid-stimulating hormone was 91μIU/mL. The patient improved dramatically. Apherisis therapy may be beneficial and life-saving in cases of acute pancreatitis due to severe hypertriglyceridemia. The patient described in this case report improved rapidly and the recovery was complete

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum