Makaleler

Cilt 14 Sayı 3

Aralık 2015

Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
1 89-94 Hepatit C’li hastalarda ortalama trombosit hacmi ve nötrofil-lenfosit oranının anlamlı fibrozis tanısında etkinliğiThe efficacy of mean platelet volume and neutrophil-lymphocyte ratio in the diagnosis of significiant fibrosis in patients with hepatitis CUfuk Barış KUZU, Erkin ÖZTAŞ, Nuretdin SUNA, Zeliha SIRTAŞ, Hakan YILDIZ, Muhammet Yener AKPINAR, Meral AKDOĞAN, Sabite KAÇAR, Zeki Mesut Yalın KILIÇ, Aydın Şeref KÖKSAL, Hale GÖKCAN, Mustafa KAPLAN, Ertuğrul KAYAÇETİNTürkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
2 95-100 Malign özofageal disfajisi olan vakalarda içten kaplı kendiliğinden genişleyebilen metal stent uygulamalarımızın etkinlik ve güvenliğinin değerlendirilmesiEvaluation of efficacy and safety of our experiences with internally covered self-expandable metal stent in cases with malignant esophageal dysphagiaFerdane SAPMAZ, Sebahat BAŞYİĞİT, Metin UZMAN, Yaşar NAZLIGÜLKeçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
3 101-105 Erişkin dispeptik hastalarda gastrik bulgular ile hipotirodi ve tiroit otoantikor pozitifliği prevalansı arasındaki İlişkiThe relationship between gastric findings, hypothyroidism and thyroid autoantibody positivity in adult dyspeptic patientsOktay ÜNSAL1, Sebahat BAŞYİĞİT2, Ferdane SAPMAZ2, Yasemin ÜNSAL1, Metin UZMAN2, Yaşar NAZLIGÜL2Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1İç Hastalıkları Kliniği, 2Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
4 106-112 Özofageal heterotopik gastrik mukoza: ne kadar sık? Ne kadar önemli? Bir vaka-kontrol çalışmasıOesophageal heterotopic gastric mucosa: how often? How important? A case-control studyAli Rıza KÖKSAL1, Hüseyin ALKIM1, Salih BOĞA1, Mehmet BAYRAM1, İlker ŞEN1, Ayşe Ayşim ÖZAĞARI2, Canan ALKIM1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2Patoloji Kliniği, İstanbul
Özgün Araştırma
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
5 113-116 Perkütan endoskopik gastrostomi: endikasyon ve komplikasyonlarPercutaneous endoscopic gastrostomy: indications and complicationsAyetullah TEMİZ1, Onur Bora ASLAN2, Yavuz ALBAYRAK1, Fatih ALBAYRAK3, Abdullah KISAOĞLU4, Saadettin ER5Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum
Özel Medline Hastaneleri, 2Genel Cerrahi Kliniği, Adana
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3Gastroenteroloji Bilim Dalı, 4Genel Cerrahi Bilim Dalı, Erzurum
Polatlı Devlet Hastanesi, 5Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
6 117-119 Apikal darlık, koledoğun bulbusa ektopik açılımı ve koledokogastrik fistül birlikteliği: olgu SunumuApical stenosis, ectopic opening of choledochus to duodenal bulb and choledochogastric fistulae togetherness: a case reportNuretdin SUNA1, Selçuk DİŞİBEYAZ1, Ufuk Barış KUZU1, Fatih SAYGILI1, Aydın Şeref KÖKSAL2, Erkin ÖZTAŞ1, Erkan PARLAK21Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara,
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Sakarya
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
7 120-123 Tip I diabetes mellitus ve hipotiroidiye bağlı çok şiddetli hipertrigliseridemi nedenli şiddetli akut pankreatit: bir olgu sunumuSevere acute pancreatitis due to very severe hypertriglyceridemia related type I diabetes mellitus, and hypothyroidism: a case reportYasir Furkan ÇAĞIN1, Yüksel SEÇKİN1, Yılmaz BİLGİÇ1, Oğuzhan YILDIRIM1, Muhammed YALÇIN2, Murat ALADAĞ1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
8 124-125 Skolyoz ameliyatından yıllar sonra gelişen sıradışı bir özofagus yaralanması: olgu sunumuAn unusual esophageal injury developed years after scoliosis surgery: a case reportNezih PİŞKİNPAŞA1, Mehmet Emin PİŞKİNPAŞA2Gastromed 1Gastroenteroloji Merkezi, İstanbul
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2İç Hastalıkları Bölümü, İstanbul
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
9 126-127 Kolonda saplı polibi taklit eden lipom: olgu sunumuLipoma in the colon mimicking pedincule polyp: a case reportMuhammet Yener AKPINAR1, İlyas TENLİK1, Erkin ÖZTAŞ1, Neslihan İnci ZENGİN2, Vedat ERKAN1, Ertuğrul KAYAÇETİN1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Bölümü, 2Patoloji Bölümü, Ankara
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
10 128-131 Kalp yetmezliği ve tipik karaciğer tutulumu bulgularıyla kendini gösteren Osler-Weber- Rendu olgusuA case of Osler-Weber-Rendu syndrome with typical liver involvement and hearth failureElif Tuğba TUNCEL1, Hüseyin KAÇMAZ2, Muhsin KAYA1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
Olgu Sunumları
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
11 132-133 Skuamoz hücreli akciğer kanserinin jejunum metastazı: olgu sunumuJejunum metastasis of squamous cell lung carcinoma: a case reportMuhammet Yener AKPINAR, İlyas TENLİK, Zeliha SIRTAŞ, Zeki Mesut Yalın KILIÇ, Mahmut YÜKSEL, Ertuğrul KAYAÇETİNTürkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Ankara
Literatürden Seçmeler
Sıra Sayfa No Makale Başlığı
12 134-135 Karaciğer nakli sonrası hepatit C genotip 1 tedavisinde ribavirinli veya ribavirinsiz simeprevir ve sofosbuvir kullanımının çok merkezli analizi.Multicenter experience using simeprevir and sofosbuvir with or without ribavirin to treat hepatitis C genotype 1 after liver transplant. Hepatology 2015;61:1880-6.Pungpapong S, Aqel B, Leise M, Werner KT, Murphy JL, Henry TM, Ryland K, Chervenak AE, Watt KD, Vargas HE, Keaveny AP
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum