Aralık 2015

Perkütan endoskopik gastrostomi: endikasyon ve komplikasyonlar

Percutaneous endoscopic gastrostomy: indications and complications

Yazarlar
Ayetullah TEMİZ1, Onur Bora ASLAN2, Yavuz ALBAYRAK1, Fatih ALBAYRAK3, Abdullah KISAOĞLU4, Saadettin ER5
Kurumlar
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum
Özel Medline Hastaneleri, 2Genel Cerrahi Kliniği, Adana
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3Gastroenteroloji Bilim Dalı, 4Genel Cerrahi Bilim Dalı, Erzurum
Polatlı Devlet Hastanesi, 5Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
Sayfa Numaraları
113-116
Makale Türü
Özgün Araştırma
Anahtar Kelimeler
Perkütan endoskopik gastrostomi, endikasyon, komplikasyon
Keywords
Percutaneous endoscopic gastrostomy, indication, complication

Özet

Giriş ve Amaç: Perkütan endoskopik gastrostomi, herhangi bir nedenle ağız yoluyla beslenemeyen gastrointestinal sistem fonksiyonları sağlam olan hastalarda uygulanan bir yöntemdir. Biz bu çalışmada perkütan endoskopik gastrostomi tüpü taktığımız hastaları retrospektif olarak inceleyerek perkütan endoskopik gastrostomi endikasyonları, erken ve geç komplikasyonları literatür eşliğinde irdelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Endoskopi Ünitesinde Eylül 2008- Aralık 2014 tarihleri arasında perkütan endoskopik gastrostomi tüpü takılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Perkütan endoskopik gastrostomi tüpü 64 hastaya takıldı, 4 hastaya ise takılamadı. En sık serebrovasküler hastalığı olan hastalara takıldı. Hastaların hastanede yattığı süre içerisinde 3 (%4,5) hastada kateter ile ilişkili komplikasyon meydana gelmişti. 2 hastada pariostomal enfeksiyon ve bir hastada da perkütan endoskopik gastrostomi tüpü yerinden kanama olmuştu. Uzun dönem takiplerinde ise polikliniğe müracaat eden 5 (%7,5) hastadan 3’ünde perkütan endoskopik gastrostomi tüpü yerinden çıkmıştı. 2 hastada da tüp tıkanmıştı. Sonuç: Uzun dönem beslenmesi gerekli olan hastalarda parenteral beslenmenin komplikasyonlarından kaçınmak için enteral beslenmenin tercih edilmesi gerekmektedir. Enteral beslenmede perkütan endoskopik gastrostominin morbidite ve mortalitesinin daha az olması, gerektiğinde yatak başı yapılması, genel anestezi ihtiyacı olmaması, daha ucuz ve pratik olması nedeniyle cerrahi gastrostomiye tercih edilmelidir.

Abstract

Background and Aims: Percutaneous endoscopic gastrostomy is a method used for patients who cannot be fed orally for any reason, but who exhibit intact gastrointestinal function. In this retrospective study, we aimed to examine patients receiving percutaneous endoscopic gastrostomy, and discuss indications and early and late complications with reports in the literature. Materials and Method: We performed a retrospective analysis of patients receiving a percutaneous endoscopic gastrostomy tube between September 2008 and December 2014 at our Center in Erzurum Regional Training and Research Hospital. Results: Percutaneous endoscopic gastrostomy tubes were placed in 64 patients, but could not be applied in 4 patients. The most common indication was cerebrovascular disease. Three patients (4.5%) experienced procedure associated complications during hospitalization. Two patients experienced periostomal infection and one bled from the procedure site. Five patients (7.5%) were seen in outpatient clinic for long term follow-up; three patients had their tubes displaced and two patients had their tubes obstructed. Conclusion: Enteral nutrition is preferred for patients who need long term feeding to avoid complications of parenteral nutrition. Percutaneous endoscopic gastrostomy should be selected over surgical gastrostomy because morbidity and mortality rates are less frequent; it can be done by the patient’s bedside; there is no need for general anesthesia; and, it is cheaper and more practical.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum